Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 17 | 3 | 26-35
Tytuł artykułu

A comprehensive therapeutic procedure in palliative treatment of spinal cancer metastases by the polymethyl methacrylate (PMMA) intravertebral injection - with decompression of nervous elements of the vertebral canal

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
Dotrzonowe iniekcje cementu akrylowego są nowoczesną metodą leczenia kompresyjnych złamań trzonów kręgowych w leczeniu paliatywnym przerzutów nowotworowych, w przebiegu osteoporozy, a także naczyniaków trzonów kręgowych. Metoda polega na wstrzyknięciu cementu (polimethylmethacrylate - PMMA) do trzonu kręgu, dzięki czemu uzyskuje się wypełnienie ubytków struktury kostnej. Efektem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz wzmocnienie i stabilizacja złamanego kompresyjnie trzonu. Przekłada się to na stabilność kręgosłupa i umożliwia szybkie wprowadzenie wczesnego postępowania fizjoterapeutycznego oraz indywidualnej aktywności fizycznej w procesie rehabilitacji. Celem pracy jest przedstawienie zalet, podstaw teoretycznych i praktycznych komplekso-wego postępowania terapeutycznego w leczeniu paliatywnym przerzutów nowotworowych do trzonów kręgowych i odbarczeniem elementów nerwowych metodą wertebroplastyki, z uwzględnieniem fizjoterapii okołooperacyjnej w materiale własnym. Od 2004 roku do kwietnia 2007 w 4WSKzP wykonano 78 zabiegów dotrzonowych iniekcji cementu, w tym u 56 pacjentów z przerzutami, 12 z powodu złamań osteoporotycznych i u 10 z naczyniakami trzonów. U 35 osób z przerzutami do trzonów kręgów zabieg wykonano podczas tzw. operacji otwartych. Pozostałe 43 osoby poddano przezskórnej wertebroplastyce (PWP). Przedstawione kompleksowe postępowanie terapeutyczne w wybranych schorzeniach kręgosłupa oraz stosowana fizjoterapia okołooperacyjna wydają się spełniać współczesne poglądy na ich leczenie. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod wymagających często długotrwałego unieruchomienia wobec skutków hipokinezji. Obecny stan wiedzy oraz własne doświadczenia autorów wskazują na zasadność przyjętego modelu postępowania.
EN
Polimethyl methacrylate (PMMA) intravertebral injections are a modern method in the treatment of vertebral compression fractures in palliative treatment of cancer metastases, osteoporosis, as well as of vertebral body haemanginoma. The method consists in injecting cement into the vertebral body, and thus filling bone structure losses. It results in reduced pain, strengthening and stabilization of the vertebral body in compression fractures. It translates into stability of the spine which in turn enables fast introduction of early physiotherapy and individually adjusted physical activity in the process of rehabilitation. The aim of the paper is to present advantages, practical and theoretical basis of the comprehensive therapeutic procedure in palliative treatment of vertebral compression fractures with operative decompression of the nervous elements in the vertebral canal by means of vertebroplasty, taking into consideration perioperative physiotherapy in the authors' own material. From 2004 to April 2007 in 4WSKzP [4th Military University Hospital with Polyclinic] 78 PMMA intravertebral injection procedures were performed, including 56 patients with metastases, 12 due to fractures caused by osteoporosis and in 10 patients with vertebral body haemanginoma. In 35 patients with metastases to the vertebral bodies, the procedure was performed during so-called open operations. The other 43 patients underwent percutaneous vertebroplasty. The comprehensive therapeutic procedure presented in this paper in selected spinal conditions as well as the applied perioperative physiotherapy seem to conform to contemporary views on the treatment of such conditions. It is an alternative for traditional methods frequently requiring long-term immobilization connected with the effects of hypokinesis. The present knowledge as well as the authors' own experiences confirm justifiability of the taken measures.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Numer
3
Strony
26-35
Opis fizyczny
Daty
wydano
2009-07-01
online
2010-11-08
Twórcy
 • The Clinical Department of Neurosurgery, The 4th Military University Hospital with Polyclinic, Wroclaw
autor
 • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
autor
 • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
 • The Clinical Department of Neurosurgery, The 4th Military University Hospital with Polyclinic, Wroclaw
 • The Clinical Department of Neurosurgery, The 4th Military University Hospital with Polyclinic, Wroclaw
Bibliografia
 • Mathis J., Barr J. i wsp. Percutaneous vertebroplasty: a developing standard of care for vertebral compression fractures. Am. J. of Neuroradiology, 2001, 22, 2, 373-381.
 • Bauer H. Indications for surgical treatment of spinal metastases. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003, 5, 164-166.[PubMed]
 • Mierzejewska E., Szuszkiewicz M. i wsp. Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu osteoporozy metoda przezskórnej wertebroplastyki. Ann. Univ. MCS, Lublin 2005, LX, XVI, 7, D133-136.
 • Perrin G. R, McBroom R. J. Metastatic tumors of the spine, [w:] S. S. Rengachary, R. G. Ellenbogen Principles of neurosurgery. Elsevier Mosby, sec.edit., 2005, 641-680.
 • Tokuhashi Y., Matsuzaki H. i wsp. Scoring system for preoperative evaluation of metstatic spine tumor prognosis. Spine, 1990, 15, 1110-1113.[Crossref]
 • Jarmundowicz W., Mraz M. Rehabilitacja w neurochirurgii, [w:] M. Woźniewski Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa 2006.
 • Jagas M., Patrzyk R. i wsp. Wertebroplastyka cementem akrylowym skojarzona z radioterapią w leczeniu przerzutów do kręgosłupa z objawami ucisku na rdzeń kręgowy i elementy nerwowe - doniesienie wstępne. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005, 5, 17, 491-498.
 • Brzozowski K., Żukowski P. i wsp. Przezskórna wertebroplastyka i osteoplastyka w leczeniu przeciwbólowym raka nerki z przerzutami do struktur kostnych. Współczesna Onkologia, 2007, 11, 3, 157-159.
 • Bolanowski J., Wrzosek Z. Choroby reumatyczne: podręcznik dla studentów fizjoterapii. AWF, Wrocław 2007.
 • Osieniec J., Czerwieński E., Zemankiewicz S. Wertebroplastyka i kyfoplastyka w leczeniu osteoporotycznych złamań kręgosłupa: oczekiwania i obawy. Postępy Osteoartrologii, 2003, 14, 2, 1-8.
 • Mark S., Greenberg M. P. Handbook of neurosurgery. Thieme, 2006, 6 ed., 512.
 • Ząbek M. Zarys neurochirurgii. PZWL, Warszawa 1999.
 • Mazur R., Podemski R. i wsp. Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa. Via Medica, 2003, 90-91.
 • Deramond H., Depriester C. i wsp. Percutaneous vertebroplasty with polymethlmethacrylate: Technique, indications and results. Radiol. Clin. North. Am., 1998, 36, 533-546.
 • Szweda A., Patrzyk R. Leczenie chirurgiczne, opieka pielęgniarska i leczenie rehabilitacyjne chorych z przerzutami do kręgosłupa. Ann. Univ. MCS, 2005, 215-218.
 • Woźniewski M. Rehabilitacja w onkologii, [w:] A. Kwolek,# (red.) Rehabilitacja medyczna Urban & Partner 2003.
 • Voormolen M. H., Holle P. N. i wsp. The risk of new osteoporotic vertebral compression fractures in the year after percutaneous vertebroplasty. J. Vasc. Interv. Radiol., 2006, 17, 1, 71-76.[Crossref]
 • Kumar K., Verma A. K. i in. Vertebroplasty in osteoporotic spine fractures: a quality of life assessment. Can. J. Neurol. Sci., 2005, 32, 4, 487-495.
 • Zapałowicz K., Radek A., Błaszczyk B., Koziński T., Żelechowski J. Przezskórna wertebroplastyka cementem kostnym w leczeniu naczyniaków i nowotworów kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005, 5, 34-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0015-x
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.