Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 17 | 2 | 64-73
Tytuł artykułu

Current concepts on biomechanics of the shoulder complex

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat biomechaniki kompleksu barkowego ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych zależności pomiędzy trzema stawami anatomicznymi obręczy barkowej. Podkreślono istotną rolę rytmu ramienno-łopatkowego dla uzyskania prawidłowych zakresów ruchomości stawu oraz przedstawiono opartą na paradoksie Codmanna trójpłaszczyznową koncepcję ruchomości stawu ramienno-łopatkowego. Zwrócono również uwagę na rolę stabilizatorów biernych i czynnych w zapewnieniu zwartości i stabilności poszczególnych stawów w trakcie wykonywania określonych rodzajów ruchu.
EN
This paper presents recent views on the issue of biomechanics of the shoulder complex with particular regard for interdependencies between the three anatomical joints of the shoulder girdle. The authors have stressed the significant role of scapulohumeral rhythm for achieving normal mobility ranges of the joint and presented a 3D concept of the scapulohumeral joint's mobility based on Codmann paradox. They also emphasized the role of passive and active stabilizers in ensuring stability and compactness of the individual joints during performance of defined kinds of motion.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Numer
2
Strony
64-73
Opis fizyczny
Daty
wydano
2009-04-01
online
2010-11-08
Twórcy
 • Orthopedic and Accident Department, Voivodeship Specialistic Hospital, Legnica
 • Chair of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wroclaw
 • Chair of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wroclaw
 • Chair of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wroclaw
 • Katedra Biomechaniki AWF we Wrocławiu Chair of Biomechanics, University School of Physical Education, Wroclaw
 • Orthopedic and Accident Department, Voivodeship Specialistic Hospital, Legnica
Bibliografia
 • Dempster W. T. Mechanisms of the shoulder movements. Arch. Phys. Med. And Rehab., 1965, 46, 49.
 • Culham E. Peat M. Functional anatomy of the shoulder complex. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 1993, 18, 342-350.[Crossref]
 • Kilar J. Lizis P. Leczenie ruchem - badanie narządu ruchu w rehabilitacji. Cz. 1. Firma Handlowo Usługowa Kasper, 1996.
 • Inman V. T., Saunders J. R. Observation on function of the shoulder joint. J. Bone Joint Surg., 1944, 26, 1.
 • Kapandji J. A. The physiology of joints: Upper limb. Vol. 1. N. Y. Churchil Livingstone Inc., 1982.
 • Lucas D. B. Biomechanics ofthe shoulder joint. Arch. Surg., 1973, 107, 425-432.
 • Ovir Z. Berme N. The shoulder complex in elevation of arm: A mechanism approach. J. Biomech., 1978, 11, 219.
 • Fukuda K., Craig E. V. Biomechanicalstudyofthe ligamentous system of the acromioclavicular joint. J. Bone Joint Surg., 1986, 68, 434.
 • Fung M., Kato S. i wsp. Scapular and clavicular kinematics during humeral elevation: A study with cadavers. J. Shoulder Elbow Surg., 2001, 10, 278-285.
 • Pearl M. L., Jackins S., Lippitt S. Codmans paradox: Sixty years later. J. Shoulder Elbow Surg., 1, 219.
 • Saha A. K. Mechanism of shoulder movements and plea for the recoginition ofzero position of glenohumeral joint. Clin. Orhop., 1983, 173, 3.
 • Kibler B., McMullen J. i wsp. Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. J. Am Acad. Orthop. Surg., 2003, 11, 142-151.
 • Rajeew K., Vincent W. i wsp. Glenohumeral mechanics: The study of articular geometry, contact and kinematics. J. Shoulder Elbow Surg., 2001, 10, 73-84.
 • Bagg S., Forrest W. i wsp. A biomechanical analysis of scapular rotation during arm abduction in the scapular plane. Am J. Phys. Med. Rehab., 1988, 67, 238-245.
 • Talkhani I., Kelly C. Movement analysis of asymptomatic normal shoulder: A preliminary study. J. Shoulder Elbow Surg., 2001, 10, 580-584.
 • Harryman D., Walker E. i wsp. Residual motion and function after glenohumeral or scapulothoracic arthrodesis. J. Shoulder Elbow Surg., 1993, 2, 275.
 • Sugamato K., Harada T. i wsp. Scapulohumeral rhytm: Relationship between motion relocity and rhytm. Clin. Orthop., 2002, 401, 119-124.
 • Lesiak A. Zespół bolesnego barku - patofizjologia i patobiomechanika. Reh. Med., 6, 7-18.
 • Paletta G., Warner J. i wsp. Shoulder kinematics with two-plane x-ray evaluation in patients with anterior instability or rotator cuff tearing. J. Shoulder Elbow Surg., 1997, 6, 516-527.
 • Schlemmer B., Dosch J. i wsp. Computed tomographic analysis of humeral retroversion and glenoid retroversion. Rev. Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot., 2002, 88, 553-560.
 • Schlemmer B., Dosch J. i wsp. Computed tomographic analysis of humeral retroversion and glenoid retroversion. Rev. Chir. Orthop. Reparatrice Appar. Mot., 2002, 88, 553-560.
 • Hurschler C., Wulker N. i wsp. The effect of negative intraarticular pressure and rotator cuff force on glenohumeral. Translation during simulated active elevation. Clin. Biomech., 2000, 15, 306-314.[Crossref]
 • Hashimoto T., Suzuki K., Nobuhara K. Dynamic analysis of intraarticular pressure in glenohumeral joint. J. Shoulder Elbow Surg., 1995, 4, 209-218.[PubMed]
 • Urayama M., Itoi E. i wsp. Capsular elongation in shoulders with recurrent anterior dislocation. Am J. Sports Med., 2003, 31, 64-67.
 • Urayama M., Itoi E. i wsp. Funktion of the 3-portions of inferior glenohumeral ligament: a cadaveric study. J. Shoulder Elbow Surg., 2001, 10, 589-594.
 • Khun J. E., Huston J. i wsp. External rotation of the glenohumeral joint: ligament restraints and muscules effects in neutral and abducted positions. J. Shoulder Elbow Surg., 2005, 14, 39-48.
 • Ticker J. B., Bigliani L. U., Soslowsky L. J. Inferior glenohumeral ligament: geometric and strain-rate dependent properties. J. Shoulder Elbow Surg., 1996, 5, 269-279.[PubMed]
 • Itoi E., Berglund L. J., Grabowski J. Superior-inferior stability of the shoulder: Role of the coracohumeral ligament and the rotator interval. Mayo Clin. Proc., 1998, 73, 508-515.[Crossref][PubMed]
 • Patel P., Debski R. E., Imhoff. A. Anatomy and biomechanics of the coracohumeral and superior glenohumeral ligaments. Trans. Orthop. Res. Soc., 1996, 21, 702.
 • Lee T., Black A., Tibone J. i wsp. Relese of the coracoacromial ligament can lead to glenohumeral laxity: a biomechanical study. J. Shoulder Elbow Surg., 2001, 10, 68-72.
 • Flatow E. L., Wang V. M. i wsp. The coracoacromial ligament passively restrains anterosuperior humeral subluxation in the rotator cuff deficient shoulder. Trans. Orthop. Res. Soc., 1996, 21, 229.
 • Dziak A., Tayara S. Bolesny bark. Firma Handlowa Usługowa KASPER, Kraków 1998.
 • Bechtol C. O. Biomechanics of shoulder. Clin. Orthop. Relat. Res., 1980, 146, 37-41.
 • Sigholm G., Herberts P. i wsp. Electromyographic analysis of shoulder muscles load. J. Orthop. Res., 1984, 1, 379-386.
 • Alpert S. W., Pink M. i wsp. Electromyographic analysis of deltoid and rotator cuff function under varying loads and speeds. J. Shoulder Elbow Surg., 2000, 9, 47-58.
 • Sharkey N. A., Marder R. A., Hanson P. B. The entire rotator cuff contributes to levation of the arm. J. Orthop. Res., 1994, 12, 699-708.[Crossref]
 • McMahon P., Debski R. E., Thomson W. O. Shoulder muscle forces and tendon excursions during glenohumeral abduction in the scapular plane. J. Shoulder Elbow Surg., 1995, 4, 199-208.[PubMed]
 • McCabe R. A., Nicholas S. J., Montgomery K. D i wsp. The effect of rotator cuff tear size on shoulder strength and range of motion. J. Orthop. Sport Phys. Ther., 2005, 35, 130-135.[Crossref]
 • Jarvholm U., Palmerud G., Karlsson D. Intramuscular pressure and electromyography in four shoulder muscles. J. Orthop. Res., 1991, 9, 609-619.[Crossref]
 • Jarvholm U., Palmerud G., Karlsson D. Intramuscular pressure and electromyography in four shoulder muscles. J. Orthop. Res., 1991, 9, 609-619.[Crossref]
 • Gamulin A., Pizzolato G., Stern R. Anterior shoulder instability: histomorphometric study of the subscapularis and deltoid muscles. Clin. Orthop., 2002, 398, 121-126.
 • Lee S. B., Kim K. J. i wsp. Dynamic glenohumeral stability provided by rotator cuff muscles in the mid-range and end-range of motion. A study in cadavera. J. Bone Joint Surg., 2000, 82, 849-857.
 • Sharkey N. A., Marder R. A. The rotator cuff opposes superior translation ofthe humeral head. Am J. Sports Med., 1995, 23, 270-275.[Crossref]
 • Hsu H. C., Luo Z. P. i wsp. Influence of rotator cuff tearing on glenohumeral stability. J. Shoulder Elbow Surg., 1997, 6, 413-422.
 • Parsons I. M., Apreleva M. i wsp. The effect of rotator cufftears on reaction forces at the glenohumeral joint. J. Orthop. Res., 2002, 20, 439-446.[Crossref]
 • Hsu H. C., Luo Z. P. i wsp. Correlation between rotator cuff tear and glenohumeral degeneration. Acta Orthop. Scand., 2003, 74, 89-94.[Crossref]
 • Andrews J. R., Carson W. G., McLoad W. Glenoid labrum tears related to the long head of biceps. Am J. Sports Med., 1985, 13, 337.[Crossref]
 • Sakurai G., Ozaki J., Tomita Y. Electromyographic analysis of shoulder joint function of the biceps brachii muscle during isometric contraction. Clin. Orthop. Relat. Res., 1998, 354, 123-131.
 • Levy A. S., Kelly B. T i wsp. Function ofthe long head of the biceps at the shoulder: electromyographic analysis. J. Shoulder Elbow Surg., 2001, 10, 250-255.
 • Pagnani M. J., Deng X. M. i wsp. Role of the long head of the biceps brachii in glenohumeral stability: A biomechanical study in cadavera. J. Shoulder Elbow Surg., 1996, 5, 255-262.
 • Prahan R. L., Itoi E., Kido T. Effects of biceps loading and arm rotation on the superior labrum in the cadaveric shoulder. Tohoku J. Exp. Med., 2000, 190, 261-269.
 • Warner J., McMahon P. The role of the long head of biceps brachii in superior stability of the glenohumeral joint. J. Bone Joint Surg., 1995, 77, 336-372.
 • Kido T., Itoi E., Lee S. Dynamic stabilizing function of the deltoid muscle in shoulder with anterior instability. Am J. Sports Med., 2003, 31, 399-403.
 • Lee S. B., An K. N. Dynamic glenohumeral stability provided by three heads of deltoid muscle. Clin. Orthop. Relat. Res., 2002, 400, 40-47.
 • Lephart S., Pincivero D. M., Giraldo J. The role of proprioception in the management and rehabilitation of athletic injuries. Am J. Sports Med., 1997, 25, 130-137.[Crossref]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0010-2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.