Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 25 | 3 | 29-33
Tytuł artykułu

Wartość diagnostyczna testu Cramptona (próba ortostatyczna) u osób w podeszłym wieku / The diagnostic value of the Crampton test (the orthostatic test) in the ederly individuals

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wprowadzenie: Wydolność fizyczna i sprawność życiowa u ludzi w starszym wieku jest nie tyle wynikiem procesów starzenia się ustroju, ile biologicznie nieuzasadnionego obniżania aktywności ruchowej w miarę upływu lat. Czynniki psychologiczne, socjologiczne i inne decydują o narastającej już w średnim wieku skłonności do ograniczania w życiu codziennym wysiłku fizycznego. Diagnostyka stanu układu krążenia w zakresie wydolności fizycznej i tolerancji wysiłku u osób starszych jest znacznie utrudniona w stosunku do osób młodych. Do przyczyn powodujących taki stan rzeczy zaliczyć należy przede wszystkim naturalne procesy inwolucyjne związane z wiekiem. Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena reakcji ortostatycznej układu krążenia za po- mocą wskaźnika Cramptona przy zmianie pozycji z leżącej do stojącej, oraz ewolucji wartości tego wskaźnika po 4 miesiącach wzmożonej aktywności fizycznej u osób w podeszłym wieku oraz. czy wskaźnik ten ma wartość diagnostyczną dla kwalifikacji osób starszych do badania wysiłkowego Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 44-osobowej grupie słuchaczek Uniwersytetu III Wieku Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy. Średnia wieku wynosiła 64.2. średnia masa ciała 66.5 kg. średnia wysokość ciała 158.5 cm. Próba polegała na dwukrotnej ocenie częstości skurczów serca i skurczowego ciśnienia tętniczego, po dziesięciu minutach w pozycji leżącej oraz po dwóch minutach od przyjęcia postawy spionizowanej. Wyniki: Wydolność ortostatyczna układu krążenia przy zmianach pozycji ciała oceniono na poziomie dobrym i bardzo dobrym Osiągnięcie wysokich wartości w teście Cramptona nie koreluje ze zdolnością wysiłkową. Test Cramptona ma niską wartość diagnostyczną w zakresie przewidywania tolerancji wysiłku osób starszych.
EN
Introduction: The aging process, characterized by physiological changes which compromise various organs and systems, is not the only factor leading to a decline in physical efficiency - biologically unjustified reductions in physical activities are also observed in the elderly. Various psychological, sociological and other factors may determine elderly individuals’ susceptibility to limitations in their everyday physical activities. Diagnostics of the circulation system in terms of physical efficiency and tolerance of effort are therefore more difficult in the elderly than for young individuals. Objectives: To assess the orthostatic reaction of the circulation system in elderly individuals by means of the Crampton test and to obseive changes in the coefficient values after 4 months of intensive physical activity. Material and method: Forty-four students of the University of the Third Age in Warsaw participated in the study. Their average age was 64.2 years, weight 66.5 kg and height 158.5 cm. Their heart rate and blood pressure were re-corded after 10 minutes in recumbent position and 2 minutes after taking standing positions. Results: High values in the Crampton test indicate good and very good orthostatic efficiency of the circulation system. However, these results were not found to correlate with effort ability. We conclude that the Crampton test is of low diagnostic value in the tolerance of effort prediction in the elderly.
Wydawca

Rocznik
Tom
25
Numer
3
Strony
29-33
Opis fizyczny
Daty
wydano
2011-09-01
online
2013-08-27
Twórcy
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Grębowski R. Promocja zdrowia. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Jethona. Warszawa, PZWL 2005.
 • 2. Przewożniak L. Wybrane zagadnienia socjologii i promocji zdrowia rodziny. Zdrowie publiczne, praca zbiorowa pod redakcją S. Pażdziocha, Vesalius, Kraków 2006.
 • 3. Szponar L. Podstawowe błędy żywieniowe i ich na- stępstwa. Promocja zdrowia, praca zbiorowa pod redakcją B. Karskiego, Sanmedia Warszawa 1998.
 • 4. Kuszewski K. Jak starzeć się pomyślnie. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, ELA-MED, 8/2008.
 • 5. Marchewka A, Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w star-szym wieku. Gerontologia Polska 2008; 16/2.
 • 6. Kostka T. Pomyślne starzenie się. Puls Medycyny 7/2006.
 • 7. Gryglewska B., Ska|lska A., Żak M. Choroby układy ruchu. W: Kocemba J., Grodzicki T. (red.). Zarys Gerontologii Klinicznej. MCKP UJ, Kraków 2000: 7-25.
 • 8. Verhaeverbeke I., Mets T. Drug-induced orthostatic hypotension in the elderly. Drug Safety 1997; 17: 105-118.[Crossref]
 • 9. Ganong WF. Podstawy fizjologii lekarskiej. PZWL 1994.
 • 10. Crampton C. A test of condition: preliminary report. Medical News 1905. 87:529.
 • 11. Luft UC. A study of factores affecting tolerance of gravitational stress simulated by lower body negative pressure. Lovelance Found Med. Educ. Res. 1986.
 • 12. Malarecki I. Modyfikacja próby ortostatycznej. Wych. Fiz. i Sport 1997, 1-2, 142.
 • 13. Stegeman J. Influence of fitnes on the blood pressure system control in man. Aerosp. Med. 1984, 45.
 • 14. Levine BD. Physical fitnes and cardiovascular regula- tion mechanisms of orthostatic intolerance. Journal Applied Physiology 1991, 70:1-112.
 • 15. Butler G. Reduced orthostatic tolerance following, 4th head - down tilt. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology 1991, 62:1-26.
 • 16. Convertino VA. Aerobic fittnes does not contribute to prediction of orthostatic toler-ance Med. Sci. Sports Exercise. 1986, 18:551.
 • 17. Urbańska A. Ocena wydolności ortostatycznej układu krążenia. Borgis - Nowa Medy-cyna 7/1999, 16-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.