Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 25 | 3 | 19-28
Tytuł artykułu

Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Obecnie dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego stanowią istotny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia, wynikający z charakteru wykonywanej pracy zawodowej. Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2010 do lutego 2011. Materiał badawczy stanowiły 2 grupy osób: 57 pracowników biurowych (w tym 40 kobiet i 17 mężczyzn) oraz 43 kierowców autobusów i taksówkarzy (wyłącznie mężczyźni). W pierwszej grupie prze- dział wiekowy mieścił się w granicach od 21 do 60 lat, a w drugiej między 21, a 63 lat. Narzędzie badawcze stanowiła autorska ankieta składająca się z czterech części. Pierwsza i druga część zawierała pytania dotyczące danych osobowych oraz informacji na temat wykonywanej pracy. W trzeciej zapytano o ewentualne dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, natomiast w czwartej o nawyki ruchowe, znajomość profilaktyki i sposób spędzania czasu wolnego. Uzyskane wyniki świadczą o częstszym występowaniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa wśród kierowców (62,8%). Problem ten dotyczy również częściej osób z wysokim nieprawidłowym BMI (25 i powyżej). Więcej nieprawidłowości w postawie ciała pojawiało się w grupie pracowników biurowych niż wśród kierowców. Prevalence of low back pain and motor habits in individuals leading a sedentary lifestyle
EN
Currently, low back pain is a major health social and economic problem. The aim of this study was assessment of low back pain and habits of movement in individuals leading a sedentary lifestyle, due to the nature of their work. The study was conducted from November 2010 to February 2011. Research material consisted of two groups of people: 57 office workers (including 40 women and 17 men) and 43 bus drivers and taxi drivers (men only). In the first group age ranged from 21 to 60 years, and the second between 21 and 63 years. Research tool was the author’s own questionnaire consists of four parts. The first and second part contained questions about personal data and information about the job. In the third part respondents were asked about any pain in the lower spine, while in the fourth part we asked about movement of habits, knowledge of prevention and ways of spending free time. The results indicate frequent occurrence of low back pain among drivers (62,8%). This problem also often applies to people with high abnormal BMI (25 and above). More irregularities in posture appeared in the group of office workers than among drivers.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
25
Numer
3
Strony
19-28
Opis fizyczny
Daty
wydano
2011-09-01
online
2013-08-27
Twórcy
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
autor
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, anetabac@interia.pl
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Zakład Anatomii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
autor
 • Zakład Rehabilitacji w Ortopedii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Depa A. Dmżbicki M. Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008:1:34-41.
 • 2. Holenderskie Królewskie Towarzystwo Fizjoterapii. Zalecenia stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża. Rehabilitacja Medyczna 2004:8:6-27.
 • 3. Koes BW. van Tulder MW. Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ 2006:332:1430-1434.
 • 4. Kuryliszyn-Moskal A. Terapia zespołów7 bólowych krę- gosłupa lędźwiowo-krzyżowego - strategie postępowania. Reumatologia 2009:47,6:368-371.
 • 5. Kwołek A. Korab D, Majka M. Rehabilitacja w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa - zasady postępowania. Postępy Rehabilitacji 2004:18.3:27-31.
 • 6. Marciniak W. Szulc A. Wikora Degi ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 2003.
 • 7. Mikołajczyk A. Kupcewicz E. Dolegliwości bólowe pleców wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Kwartalnik Ortopedyczny 2010:1:86-93.
 • 8. Sosin P Żłobiński W. Bac A. Zespoły bólowe kręgosłu- pa szyjnego i lędźwiowego u pracowników sektora biurowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin- Polonia 2007:62(18).7(D):402-405.
 • 9. Bjorkvan Dijken Cli. Fjellman-WiklundA. Hildingsson Cli. Low back pain, lifestyle factors and physical activity: a population-based study. Journal of Rehabilitation Medicine 2008:40:864-869.[WoS][Crossref]
 • 10. Dziak A. Bolesny krzyż. Kraków: Medicina Sportiva; 2003.
 • 11. Gałuszka G. Gałuszka R. Rola prewencji wtórnej w zapobieganiu nawrotom dolegliwości bólowych lędźwiowo- krzyżowego odcinka kręgosłupa wynikających z zespołu przeciążeniowego. Kwartalnik Ortopedyczny 2005:3:206-208.
 • 12. Rudzińska A. Nowotny-Czupiyna O. Knapik H. Ocena sposobu wykonywania wybranych czynności dnia co- dziennego w świetle pierwotnej profilaktyki dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska 2001:1.4:381-384.
 • 13. Kiwerski .T. Rehabilitacja medyczna. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2005
 • 14. Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa epidemia naszych czasów. Kielce. Wydawnictwo ZL Natura. 2000.
 • 15. Stodolny .T. Jak chronić swój kręgosłup? Kielce. Wydawnictwo ZL Natura. 1997.
 • 16. Siedlecka J. Wybrane problemy zdrowotne związane z pracą kierowców pojazdów komunikacji miejskiej. Medy- cyna Pracy 2006;57(l):47-52.
 • 17. Chen S.-M. Liu M.-R Cook J. Bass S. Lo S.K. Sedentary lifestyle as a risk factor for low back pain: a systematic review. International Archives of Occupational Environmental Health 2009:82:797-806.
 • 18. Lis AM, Black KM. Kom H. Nordin M. Association between sitting and occupational LBP European Spine Jour- nal 2007:16:283-298.
 • 19. Hartvigsen J. Leboeuf - Yde Ch. Lings S. Corder EH. Is sitting-while-at-work associated with low back pain? A systematic, critical literature review. Scandinavian Journal of Public Health 2000:28:230-239.
 • 20. Spyropoulos P. Papathanasiou G. Georgoudis G. Chro- nopoulos E. Koutis H. Koumoutsou F. Prevalence of Low Back Pain in Greek Public Office Workers. Pain Physician 2007:10:651-660.[PubMed]
 • 21. Alperovitch-Najenson D. Santo Y. Masharawi Y. Katz- Leurer M. Ushvaev D. Kalichman L. Low Back Pain among Professional Bus Drivers: Ergonomic and Occupational- Psychosocial Risk Factors. Israel Medical Association Journal 2010:12.1:26-31.
 • 22. Miyamoto M. Koimo S. Gembun Y. Liu X, Minami K. Ito H. Epidemiological Study of Low Back Pain and Occupational Risk Factors among Taxi Drivers. Industrial Health 2008:46:112-117.[PubMed][WoS][Crossref]
 • 23. Szeto GPY Lam P. Work-related Musculoskeletal Disorders in Urban Bus Drivers of Hong Kong. Journal Occupational Rehabilitation 2007:17:181-198.[Crossref]
 • 24. Lisinski P. Malgowska M. Jakość życia a zespół bólowy kręgosłupa na tle przeciążeniowym. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2005:70.5:361-365.
 • 25. Diygas W. Czy siedzący tiyb życia nadal stanowi za- grożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego? Medycyna Sportowa 2006:22.2(6): 111-116.
 • 26. Lewit K. Terapia manualna w rehabilitacji chorób na- rządu ruchu. Kielce. Wydawnictwo ZL Natura. 2001
 • 27. Białachowski JT. Stiyła W. Analiza wybranych cech antropometrycznych i rodzaju pracy zawodowej u chorych z przepukliną jądra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2002:16.1:33-41.
 • 28. Gasik J, Styczyński T. Niektóre cechy szczególne przebiegu klinicznego zespołów bólowo-korzeniowych wy- wołanych dyskopatią lędźwiową u chorych z otyłością. Reumatologia 2005:43.5:252-256.
 • 29. Shiri R. Solovieva S. Husgafvel-Purslainen K. Taimela S. Saarikoski LA. Huupponen R. Viikari J, Raitakari OT. Viikari-Juntura E. The Association between Obesity and the Prevalence of Low Back Pain in Young Adults. American Jo- urnal of Epidemiology 2008:167.9:1110-1119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.