Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 63 | 1 | 12-19
Tytuł artykułu

Reconstructing Class Sport Practices in Post-Communist Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article analyzes the changes in attitude of Poles towards sport and recreational activities as well as their participation in these disciplines between the period before system transformations and the present day. Based on examples from literature and own studies, we have observed that Poles have shown a growing interest in sport and recreational activities. Moreover, social diversity of participants in this field has been noted. Sport disciplines and diverse recreational activities perceived as "bourgeois" during the socialist period are becoming more popular among members of the middle and upper classes as potential attractive and clear markers of social status. Interest in sport, skills, knowledge, and sports equipment and outfit in such disciplines as sailing, horse riding, golf, and hunting are thus becoming distinctive social markers. These factors are adopted in the reconstruction of sports practiced by members of different social classes. The continuity of sport practice was abruptly interrupted by the outbreak of the Second World War and the following half-century of socialism
Wydawca

Rocznik
Tom
63
Numer
1
Strony
12-19
Opis fizyczny
Daty
wydano
2014-09-01
online
2014-11-15
Twórcy
 • The Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Bourdieu, P. (2005/1979). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia /Distinction: A Social Critique of the Judgement of Tast/. Warsaw: Scholar Publishing House.
 • CBOS (2003). O aktywności fizycznej Polaków /Physical Activity of the Poles/. BS/23/2003.
 • CBOS (2013). Aktywność fizyczna Polaków /Physical Activity of the Poles/. BS/129/2013.
 • Czapiński, J. & Panek T. (Eds.). (2013). Diagnoza Społeczna 2013 /Social Diagnosis 2013/. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa. Retrieved April 15, 2013, from http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1
 • Davies, N. (2010). Boże igrzysko. Historia Polski /God‟s playground. A History of Poland/. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Domański, H. (2000). Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych /Social Hierarchies and Obstacles in 1990/. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Dziubiński, Z. (1996). Kultura somatyczna kleryków. Studium socjologiczne /Physical Culture of the Clergymen. Sociological analysis/. Warszawa: ChAT, SIWCH, SALOS RP.
 • Dziubiński, Z. (2004). Kultura fizyczna w wyższych seminariach duchownych Kościoła katolickiego w Polsce /Physical Culture in Higher Theological Seminaries of Catholic Church in Poland/. Częstochowa: Wydawnictwo Educator.
 • Elias, N. (1980/1939). Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu /The Civilizing Process: the History of Manners/. Warszawa: PIW.
 • Elias, N., Dunning, E. (1986). Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process. Oxford: Blackwell.
 • Eyal, G., Szeleny I. & Townsley E. (1998). Making Capitalism without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe. London & New York: Verso.
 • Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego /Designing Qualitative Research/. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Gdula, M. & Sadura P. (Eds.). (2012) Style życia i porządek klasowy w Polsce /Lifestyles and Class Order in Poland/.Warszawa: Scholar Publishing House.
 • Giulianotti, R. (2005). Sport: A Critical Sociology. Cambridge: Polity Press.
 • Gucwa-Leśny, E. (2007). Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania /Changes in quality of life and their social determinants/. In M. Marody (Ed.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku /Social Life Dimensions. Poland on the Turn of the 19th and 20th Century/ (pp. 180-211). Warszawa: Scholar Publishing House.
 • Jankowski, K.W. (2010). Kultura fizyczna w dobie przemian systemowych /Physical Culture in the Period of Political Transitions/. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • Kastory, J. & Lipiński, K. (2012). Drogi do overclass. Narracje polskich elit biznesu [On the way to overclass. Narrations of Polish business elites], In M. Gdula, & P. Sadura (Eds.), Style życia i porządek klasowy w Polsce /Lifestyles and Class Order in Poland/ (pp. 139-162). Warszawa: Scholar Publishing House.
 • Kitowicz, J. (1970). Opis obyczajów za panowania Augusta III /On Customs and Traditions in the Reign of Augustus III/. Wrocław: Ossolineum.
 • Lareau, A. (2003). Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Lareau, A. (2011). Unequal Childhoods. Class, Race, and Family Life, With an Update a Decade Later, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Lenartowicz, M. (2012). Klasowe uwarunkowania sportu i rekreacji ruchowej z perspektywy teorii Pierre‟a Bourdieu /Class Determinants of Sports and Physical Recreation From the Perspective of Pierre Bourdieu‟s Theory/. Warszawa: Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw.
 • Przewęda, R. & Trześniowski, R. (1996). Sprawność fizyczna polskiej młodzieży w świetle badań z roku 1989 /Physical Fitness of Polish Youth in 1989/. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • Przewęda, R. & Dobosz, J. (2003). Kondycja fizyczna polskiej młodzieży /Physical Fitness of Polish Youth/. Warszawa: Jozef Pilsudski University of Physical Education.
 • Riordan, J. (1982). Sport and communism: On the example of the USSR. In J. Hargreaves (Ed.), Sport, Culture and Ideology (pp. 213-231). London: Routledge and Kegan Paul.
 • Trześniowski, R. (1990) Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży szkolnej w Polsce /Physical Development and Physical Fitness of School-age Youth in Poland/. Warszawa: Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw.
 • Wohl, A. (1988). Socjologia kultury fizycznej /Sociology of Physical Culture/. Warszawa: Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw.
 • Zarycki, T. (2009). Socjologia krytyczna na peryferiach. Kapitał kulturowy jako kluczowy wymiar nierówności /Critical sociology on peripheries. Cultural capital as major factor of Inequalities/. Kultura i Społeczeństwo, 1, 105-121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_pcssr-2014-0018
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.