Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 | 1-2 | 89-95
Tytuł artykułu

Microbiological and physico-chemical composition of sewage sludge derived from the food industry / Skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny osadów ściekowych pochodzących z przemysłu spożywczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to analyze the microbiological and physico-chemical composition of sewage sludge from the food industry. The research material was dewatered sewage sludge with and without lime, derived from the water and drink production plant in the Opole region, obtained for testing in March 2013. Physico-chemical analysis included the determination of: pH, temperature of sludge, sedimentation properties, the dry weight, mineral substances, biogenic elements and heavy metals. Microbiological evaluation included quantitative and qualitative determination of mesophilic, psychrophilic and potentially pathogenic microorganisms. Sewage sludge with and without lime characterized similar physico-chemical parameters. However, the addition of lime to the sludge led to a change in ratios of different groups of microorganisms. In the sludge with lime, we observed reduction in the number of mesophilic bacteria and yeast, and total inhibition of psychrophilic bacteria and fungi. Knowledge of the physico-chemical parameters and microbiological composition of the sewage sludge is needed to determine the directions of their development
PL
Celem badań była analiza składu mikrobiologicznego oraz fizykochemicznego osadów ściekowych pochodzących z przemysłu spożywczego. Materiał badawczy stanowił odwodniony osad ściekowy wapnowany i niewapnowany pochodzący z zakładu produkcji wód i napojów na terenie Opolszczyzny. Analiza fizykochemiczna obejmowała oznaczenia: pH, temperatury osadu, właściwości sedymentacyjnych, zawartości suchej masy, substancji mineralnych, pierwiastków biogennych oraz metali ciężkich. Ocena mikrobiologiczna obejmowała oznaczenia ilościowo-jakościowe mikroorganizmów mezofilnych i psychrofilnych oraz potencjalnie chorobotwórczych. Osad ściekowy zarówno wapnowany, jak i niewapnowany cechowały podobne parametry fizykochemiczne. Jednak dodatek wapna do osadu ściekowego prowadził do zmiany stosunków ilościowych poszczególnych grup mikroorganizmów. W osadzie wapnowanym, w porównaniu do niewapnowanego, obserwowano obniżenie liczby bakterii mezofilnych i drożdży oraz całkowite zahamowanie rozwoju bakterii psychrofilnych i grzybów. Znajomość parametrów fizykochemicznych oraz składu mikrobiologicznego osadów ściekowych niezbędna jest do wytyczenia kierunków ich zagospodarowania.
Wydawca

Rocznik
Tom
18
Numer
1-2
Strony
89-95
Opis fizyczny
Daty
wydano
2013-12-01
online
2014-01-22
Twórcy
 • Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opole, ul. kard. B. Kominka 6a, 45-035 Opole, Poland
 • Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opole, ul. kard. B. Kominka 6a, 45-035 Opole, Poland, teresak@uni.opole.pl
Bibliografia
 • [1] Carducci A, Verani M. Effects of bacterial, chemical, physical and meteorological variables on virus removal by a wastewater treatment plant. Food Environ Virol. 2013;5:69-76. DOI: 10.1007/s12560-013-9105-5.[Crossref][WoS]
 • [2] Długosz J, Gawdzik J. Ocena skuteczności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Barczy (woj. świętokrzyskie). Proc ECOpole. 2013;7(1):311-317, DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)042.[Crossref]
 • [3] Smoczyński L, Muńska KT, Kosobucka M, PierożyńskiI B, Wardzyńska R, Załęska-Chróst B. Destabilizacja ścieków modelowych w procesie koagulacji chemicznej. Proc ECOpole. 2013;7(1):399-400. DOI: 10.2429/proc. 2013.7(1)054.[Crossref]
 • [4] Siuta J, Wasiak G. Zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (przyrodnicze). Inż Ekolog. 2001;3:13-42.
 • [5] Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowania odpadów. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 182 z dnia 16 lipca 1999 r. (DzU L 182, 16.07.1999).
 • [6] Werle S. Analysis of the possibility of the sewage sludge thermal treatment. Proc ECOpole. 2012;6(1):65-70. DOI: 10.2429/proc. 2012.6(1)008.[Crossref]
 • [7] Krzywy E., Baran S., Krzywy J. Wartość nawozowa głównych składników pokarmowych w komunalnych osadach ściekowych. Inż Ekolog. 2002;7:66-68.
 • [8] Latosińska J, Gawdzik J. Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na wybranym przykładzie. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 2011;5:186-189.
 • [9] Kalembasa S, Wysokiński A, Jaremko D, Popek M. Frakcje kadmu w świeżych i kompostowanych mieszaninach osadów ściekowych z CaO i popiołami z elektrowni. Proc ECOpole. 2012;6(1):383-388. DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)053.[Crossref]
 • [10] Gawdzik J, Latosińska J. Analiza mobilności metali ciężkich w wybranych osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków o różnej przepustowości. Proc ECOpole. 2012;6(1):319-324. DOI: 10.2429/proc.2012.6(1)044.[Crossref]
 • [11] Gawdzik J. Specjacja metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2011;1:29-31.
 • [12] Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (DzU 2010 nr 137 poz. 924), art. 43 ust. 7 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w DzU z 2007 r. Nr 88, poz. 587 z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145.
 • [13] Zakresy akredytacyjne laboratoriów badawczych w Bydgoszczy, Gdyni, Kaczorach, Katowicach, Lędzinach i Siedlcach (udostępnione dokumenty wewnętrzne).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.