Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 | 1-2 | 69-76
Tytuł artykułu

The evaluation of eutrophication level of Kozlowa Gora dam reservoir base on assemblages planktonic algae / Ocena stopnia zeutrofizowania zbiornika Kozłowa Góra na podstawie zbiorowisk glonów planktonowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this publication the eutrophication level of Kozlowa Gora dam reservoir base on composition species of algae and biomass of phytoplankton, was defined. The evaluation of phytoplankton biomass was achieved by two methods (direct - for biovolume by comparing the shape of algae to geometrical figures and indirect - base on concentrations of chlorophyll a). The trophic estimation of reservoir water was achieved on the grounds of classifications, which included the boundary values of phytoplankton biomass and concentrations of chlorophyll a. These boundary values are characteristic for individual trophic types of water. The typical species for eutrophic water were observed in the samples of water taking from the Kozlowa Gora dam reservoir, also the highest average percentage share of Cyanophyta in whole biomass of phytoplankton was observed (it may indicate on the advanced eutrophication processes). The research concerning the average biomass of phytoplankton and average concentrations of chlorophyll a allowed classification water of this reservoir to eutrophic and hipertrophic.
PL
W artykule określono stopień zeutrofizowania zbiornika Kozłowa Góra w oparciu o skład gatunkowy i biomasę fitoplanktonu. Oceny biomasy fitoplanktonu dokonano za pomocą dwóch metod (bezpośredniej - na zasadzie przyrównywania komórek do figur geometrycznych i pośredniej - chlorofilowej). W ocenie trofii wód zbiornika wykorzystano klasyfikację uwzględniającą graniczne wartości wielkości biomasy fitoplanktonu oraz graniczne wartości stężeń chlorofilu a dla poszczególnych typów troficznych. W próbkach wody pobranych ze zbiornika Kozłowa Góra zanotowano rozwój gatunków typowych dla wód eutroficznych, a także duży udział w ogólnej biomasie fitoplanktonu sinic (co może wskazywać na zaawansowanie procesów eutrofizacyjnych). Badania dotyczące średniej biomasy fitoplanktonu (określanej bezpośrednio i pośrednio) pozwoliły na zaklasyfikowanie zbiornika do eutroficznych, a nawet hipertroficznych.
Wydawca

Rocznik
Tom
18
Numer
1-2
Strony
69-76
Opis fizyczny
Daty
wydano
2013-12-01
online
2014-01-22
Twórcy
autor
 • Institute of Environmental Protection and Engineering, University of Bielsko-Biala, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, ejachniak@ath.bielsko.pl
Bibliografia
 • [1] Reynolds CS. Phytoplankton designer - or how to predict compositional responses to trophic - state change. Hydrobiologia. 2000;424:123-132.
 • [2] Wiśniewska M., Luścińska M. Long-term changes in the phytoplankton of Lake Charzykowskie. Oceanological and Hydrobiological Studies. 2012;41(3):90-98. DOI: 10.2478/s13545-012-oo31-1.[Crossref][WoS]
 • [3] Reynolds CS, Jaworski GHM, Roscoe JV, Hewitt DP, George DG. Responses of the phytoplankton to a deliberate attempt to raise the trophic status of an acidic, oligotrophic mountain lake. Hydrobiologia. 1998;369/370:127-131.
 • [4] Negro AI, De Hoyos C, Vega JC. Phytoplankton structure and dynamics in Lake Sanabria and Valparaίso reservoir (NW Spain). Hydrobiologia. 2000;424:25-37.
 • [5] Rakocevic-Nedovic J., Hollert H. Phytoplankton community and chlorophyll a as Trophic State Indices of Lake Skadar (Montenegro, Balkan). Environ Sci and Pollut Res. 2005;12(3):146-152. DOI: 10.1065/espr2005.04.241.[Crossref]
 • [6] Cattaneo A, Couillard Y, Wunsam S, Courcelles M. Diatom taksonomic and morphological changes as indicators of metal pollution and recovery in Lac Dufault (Québec, Canada). Journal of Paleolimnology. 2004;32:163-175.
 • [7] Grabowska M. The role of a eutrophic lowland reservoir in shaping the composition of river phytoplankton. Ecohydrology and Hydrobiology. 2012;12(3):231-242. DOI: 10.2478/v10104-012-0016-0.[Crossref]
 • [8] Burchardt L. Bioindication in the assessment of lake ecosystem. In: Theory and Practices in Ecosystems Research. Idee Ekol. Burchardt L, editor. Poznań: Sorus; 1994;3(2):39-44.
 • [9] Jagus A, Rzętała M. Kozlowa Gora water reservoir. Functioning and protection against a background of geographical and limnological characteristics. Warszawa: Polish Geographical Society; 2003.
 • [10] Siemińska J. The freshwater flora of Poland. Bacillariophyceae. Warszawa: PWN; 1964.
 • [11] Starmach K. The phytoplankton of freshwater. The methods of research and keys to identification of species occurring in water of Central Europe. Warsaw - Krakow: PWN; 1989.
 • [12] Hindák F. Key to the unbranched filamentous green algae (Ulotrichineae, Ulotrichales, Chlorophyceae). Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti Pri Sav. Supplement 1. 1996:1-77.
 • [13] Rott E. Some results from phytoplankton counting intercalibrations. Schweiz Z Hydrol. 1981;43/1:34-62.
 • [14] Heinonen P. Quantity and composition of phytoplankton in Finnish inland waters. Nat. Board of Waters. 1980;37:1-91.
 • [15] Dojlido JR. Chemistry of Surface Water. Bialystok: Publishing company Economics and the Environment; 1995.
 • [16] Boron K. The degradation of soils on agricultural areas. Przegląd Geodezyjny. 2007;8:12-14.
 • [17] Kajak Z. Hydrobiology - Limnology. Ecosystems of Inland Water. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN; 2001.
 • [18] Kasza H. The Dam Reservoirs. Meaning - Eutrophication - Protection. Bielsko-Biala: Publishing company ATH; 2009.
 • [19] Lepistö L, Rosenström U. The most typical phytoplankton taxa in four types of Boreal lakes. Hydrobiologia. 1998;369/370:89-97.
 • [20] Reynolds CS. The plant life of the pelagic. Verh Internat Verein Limnol. 1996;26:97-113.
 • [21] Wilk-Woźniak E. Phytoplankton - formation reflecting variation of trophy in dam reservoirs. Ecohydrology and Hydrobiology. Proceedings of the XX th International Phycological Symposium. 2003;3(2):213-219.
 • [22] Wołos A, Wiśniewolski W. Fish stock assessment in dam reservoirs located in the upper Vistula and Warta river catchment areas based on angling catch records. Arch Pol Fish. 2009;17:53-64. DOI: 10.2478/v10086-009-0003-2.[Crossref]
 • [23] Pawełek J, Bergel T. Selected quality indictators for water drawn from a retention reservoir. Environment Protection Engineering. 2008;34(3):85-91.
 • [24] Carmichael WW. The toxins of cyanobacteriae. Swiat Nauki. 1994;3:32-39.
 • [25] Jodłowski A. The problems of eutrophic water treatment for supplying aims. In: The biological processes in the protection and remediation of lowland dam reservoirs. Zalewski M, editor. Łódź: Biblioteka Monitoringu Środowiska; 1995.
 • [26] Burchardt L, Pawlik-Skowrońska B. Blue-green algal blooms - interspecific competition and environmental threat. Botanical News. 2005;49(1/2):39-49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.