Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 18 | 1-2 | 43-51
Tytuł artykułu

Chemistry issues in the investigation of students’ ecological awareness / Problematyka chemiczna w badaniach świadomości ekologicznej studentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The development of chemical industry has brought civilization and economic benefits. Nowadays it is hard to image the everyday life without chemical products whose usage raises living standards. Unfortunately, the civilization development, where chemistry significantly contributed, caused unfavourable changes in natural environment. In order to stop further environment degradation, different initiatives are being taken up. They also concern activities in favour of chemical threats reduction. Particular role among those activities plays the concept of green chemistry which lists in the framework of sustainable development. One of the methods implementation of sustainable development rules is the properly conducted education in formal and non-formal dimensions. Education Decade for Sustainable Development announced by United Nations General Assembly, testifies its importance. The paper brings a closer current model of ecological (environmental) education on different teaching stages. A method of diagnostic survey was used in order to estimate the level of students` ecological awareness. The research is a continuation of our previous works. A survey was chosen as a research technique, and a questionnaire was a research tool. The questionnaire included 22 questions (closed and half-open ones). The research took into consideration only selected elements of ecological awareness. A special attention was paid to estimation of students` knowledge chemical threat aspects and protection of natural environment. Moreover, the paper presents historical outline of chemical industry development and its significance for civilization. The idea of green chemistry and its educational importance was shown as an example aiming at the reduction of chemical threats.
PL
Rozwój przemysłu chemicznego przyniósł korzyści cywilizacyjne i ekonomiczne. Dziś trudno wyobrazić sobie życie codzienne bez produktów chemicznych, których wykorzystanie podnosi standard życia. Niestety postęp cywilizacyjny, do którego chemia wniosła istotny wkład, przyczynił się także do niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Aby zahamować dalszą degradację środowiska, podejmowane są różne inicjatywy. Dotyczy to także działań na rzecz zmniejszenia zagrożeń chemicznych. Szczególne miejsce wśród tych działań zajmuje koncepcja zielonej chemii, która wpisuje się w ramy zrównoważonego rozwoju. Jednym ze sposobów wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju jest właściwie prowadzona edukacja w wymiarze formalnym i nieformalnym. O ważności edukacji świadczy ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (UN Decade for Education on Sustainable Development). W pracy przybliżono aktualny model edukacji środowiskowej (ekologicznej) na różnych etapach kształcenia. Aby ocenić stan świadomości ekologicznej studentów, przeprowadzono badania metodą sondażu diagnostycznego. Badania te stanowią kontynuację wcześniejszych prac. Jako technikę badań wykorzystano ankietę, a narzędziem badawczym był kwestionariusz, który zawierał 22 pytania (zamknięte i półotwarte). W badaniach uwzględniono tylko niektóre składniki świadomości ekologicznej, szczególną uwagę poświęcając ocenie znajomości przez studentów chemicznych aspektów zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego. Ponadto w pracy przedstawiono rys historyczny rozwoju przemysłu chemicznego i jego znaczenie dla cywilizacji. Jako przykład działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń chemicznych opisano ideę zielonej chemii i jej edukacyjne znaczenie.
Wydawca

Rocznik
Tom
18
Numer
1-2
Strony
43-51
Opis fizyczny
Daty
wydano
2013-12-01
online
2014-01-22
Twórcy
 • Institute of Chemistry, Environmental Protection and Biotechnology, Jan Długosz University in Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, Poland, cz.puchala@ajd.czest.pl
Bibliografia
 • [1] Kwiatkowski E. Dzieje chemii i przemysłu chemicznego. Warszawa: Wyd Naukowo-Techniczne; 1962.
 • [2] Ernst RR. Proceedings of the Forum Engelberg „Chemistry and Quality of Life”. Engelberg, Switzerland; 1994, 12-15 April.
 • [3] Puchała C. International action on chemical threats reduction. In: Cieśla P, Nodzyńska M, Stawoska I, editors. Chemistry Education in the Light of the Research. Pedagogical University: Krakow; 2012:111-113.
 • [4] Anastas PT, Warner JC. Green Chemistry: Theory and Practice. New York: Oxford University Press; 1998.
 • [5] Hjeresen DJ, Schutt DL, Boese JM. Green chemistry and education. J Chem Educ. 2000;77(12):1543- -1547. Online: http://www.d.umn.edu/~rdavis/courses/che3791/Green/Papers/Education.pdf. Accessed on: 28.07.2013.[Crossref]
 • [6] Anastas PT, Levy IJ, Parent KE, editors. Green Chemistry Education. Changing the Course of Chemistry. Washington DC: ACS Publications; 2009.
 • [7] Pabiś A. Środki prawne na straży bezpieczeństwa chemicznego. Czasopismo Techniczne, seria Chemia. 2009;(4):75-93.
 • [8] Shrivastava P. Preventing industrial crises: the challenges of Bhopal. Inter J Mass Emergencies and Disasters. 1987;5(3):199-221. Online: http://ijmed.org/articles/141/download/. Accessed on: 18.08.2013.
 • [9] Kowalski M. Katastrofy antropogeniczne. In: Batura W, editor. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2008:84-97.
 • [10] Kolińska M. Awarie obiektów przemysłowych. In: Sobolewski G, editor. Zagrożenia kryzysowe. Warszawa: Wyd. Akademii Obrony Narodowej; 2011:60-69.
 • [11] Online: http://www.csb.gov/bp-america-refinery-explosion/. Accessed on: 19.08.2013.
 • [12] Puchała C. Problematyka zagrożeń i ochrony środowiska w kształceniu chemicznym na poziomie gimnazjum. Chemicke Rozhl’ady. 2004;5:88-92.
 • [13] Puchała C. Tematyka zagrożeń i ochrony środowiska w kształceniu chemicznym. Chemia w Szkole. 2006;(3);6-62.
 • [14] Ziembik E, Ziembik Z. Edukacja ekologiczna w zreformowanej szkole. Chem Dydakt Ekol Metrol. 2000;5(1-2);119-122.
 • [15] Puchała C. Aktualny model edukacji ekologicznej w Polsce. Chem Dydakt Ekol Metrol. 2004;9(1-2):71-74.
 • [16] Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, United Nations. Warszawa: Ministerstwo Środowiska; 2008.
 • [17] Hull Z. Świadomość ekologiczna (II). Aura. 1984;11(143):24-25.
 • [18] Kowalak A. Efektywność edukacji środowiskowej studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku. In: Tuszyńska L, editor. Environmental Education in the Society of Knowledge. Warszawa: Wyd. Wydz. Biologii UW; 2010:77-87.
 • [19] Ziernicka-Wojtaszek A. Kształtowanie się postaw ekologicznych na przykładzie studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie. Infrastructure and Ecology of Rural Areas 2011;(2);225-233.
 • [20] Bednarek-Gejo A, Mianowany M, Skoczylas P, Głowacka A. Świadomość ekologiczna studentów. Hygeia Public Health 2012;47(2);201-206.
 • [21] Puchała C. Chemical aspects of threats and environmental protection in the investigation of students’ ecological awareness. In: Bilek M, editor. Actual Questions of Chemistry Education XV, Hradec Kralove: Gaudeamus; 2005:552-556.
 • [22] Puchała C. Chemical aspects of threats and environmental protection in the investigation of school children awareness. In: Paśko JR, Nodzyńska M, editors. Research in Didactics of Science. Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej; 2006:362-366.
 • [23] Puchała C. Chemiczne aspekty zagrożeń i ochrony środowiska w badaniach świadomości ekologicznej uczniów i studentów. In: Nodzyńska M, Paśko JR, editors. Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego; 2010:312-315.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0016
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.