Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 | 1-2 | 113-120
Tytuł artykułu

Insecticide and Food Consumption of Spanish Slug (Arion Lusitanicus Mabille 1868) / Insektycydy A Konsumpcja Pokarmu Przez Ślinika Luzytańskiego (Arion Lusitanicus Mabille 1868)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the years 2007 and 2011, research was carried out on the impact of: pyrethroid group agents (beta-cyfluthrin, lambda-cyhalothrin, deltamethrin, esfenvalerate, alpha-cypermethrin, bifenthrin) benzoylphenyl ureas (teflubenzuron), derivatives of pyridine (pyriproxyfen), organophosphorus (diazinon) and neonicotinoid insecticides (acetamiprid) on the food consumption by Spanish slug (Arion lusitanicus Mab). The quantity of food consumed by animals treated by plant protection agents, the quantity of food treated by insecticides consumed and food preferences of A. lusitanicus individuals were analysed. The slugs were made available a selection between food with an addition of insecticide and without it. The results obtained indicate that the preparations which contained lambda-cyhalothrin and deltamethrin with which the animals were treated increase the quantity of food consumed by the Spanish slug. It was also shown that the food treated with lambdacyhalothrin and alpha cypermethrin is consumed in a larger amount than the food not treated by this preparation. Deltamethrin and lambda-cyhalothrin and pyriproxyfen probably constitute food attractants for A. lusitanicus individuals and also alpha-cypermethrin, bifenthrin, beta-cyfluthrin and esfenvalerate are additive, which reduces the attractiveness of food for slug.
PL
Badania wpływu wybranych substancji aktywnych z grupy pyretroidów (beta-cyflutryna, lambda-cyhalotryna, deltametryna, esfenwalerat, alfa-cypermetryna, bifentryna), pochodnych benzoilomocznika (teflubenzuron), pochodnych pirydyny (piryproksyfen), insektycydów neonikotynowych (acetamipryd) i fosfoorganicznych (diazynon) na konsumpcję pokarmu przez ślinika luzytańskiego (Arion luisitanicus Mab.) przeprowadzono w latach 2007 i 2011. Przenalizowano: ilość spożywanego pokarmu przez zwierzęta traktowane środkami ochrony roślin, ilość spożywanego pokarmu traktowanego insektycydami oraz preferencje pokarmowe osobników A. lusitanicus, którym umożliwiono wybór pomiędzy pokarmem z dodatkiem preparatu owadobójczego i bez niego. Otrzymane wyniki wskazują, że preparaty zawierające deltametrynę i lambda-cyhalotrynę, którymi potraktowano zwierzęta, zwiększają ilość spożywanego przez ślimaki pokarmu. Wykazano również, że pokarm traktowany lambda-cyhalotryną i alpha-cypermetryną jest zjadany w większej ilości, niż nie traktowany tymi preparatemi. Deltametryna, lambda-cyhalotryna i piryproksyfen mogą stanowić atraktant pokarmowy dla osobników A. lusitanicus, a alfa-cypermetryna, bifentryna, beta-cyflutryna i esfenwalerat są dodatkami, które zmniejszają atrakcyjność pokarmu
Wydawca

Rocznik
Tom
17
Numer
1-2
Strony
113-120
Opis fizyczny
Daty
wydano
2012-12-01
online
2013-01-17
Twórcy
 • Department of Ecotoxicology, Institute of Applied Biotechnology and Basic Sciences, University of Rzeszow, Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa, Poland, bpiechow@univ.rzeszow.pl
 • Department of Ecotoxicology, Institute of Applied Biotechnology and Basic Sciences, University of Rzeszow, Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa, Poland
 • Department of Ecotoxicology, Institute of Applied Biotechnology and Basic Sciences, University of Rzeszow, Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa, Poland
Bibliografia
 • [1] Kozłowski J. Ochr Roślin. 1995;9:33-5.
 • [2] Schmid G. Archiv Molluskenkd. 1970;100:95-102.
 • [3] Briner T, Frank T. J Conchol. 1998;36(3):9-15.
 • [4] Reischütz P. Heldia. 1984;1:39.
 • [5] Wiktor A. Ann Zool. 1996;46:1-110.
 • [6] Cesari P. Lavori della Societa Veneta di Scienze Naturali. 1978;3:3-7.
 • [7] Winter AJ. Basteria. 1989;53(1):49-51.
 • [8] Davies MJ. J Conchol. 1987;32:339-354.
 • [9] Sionek R. Progr Plant Protect. 1996;36(2):26-29.
 • [10] Kozłowski J, Kozłowski RJ. Folia Malacol. 2011;19(3):1-10.
 • [11] Kałuski T, Kozłowski J, Soroka M. Progr Plant Protect. 2009;49(3):1278-1284.
 • [12] Kozłowski J. Agrotechnika: Poradnik Rolnika. 2007;9:20-23.
 • [13] Ropek D, Karaś M. Progr Plant Protect. 2006;46(2):342-345.
 • [14] Pisarek M. Progr Plant Protect. 2005;45(2):96-98.
 • [15] Briner T, Frank T. Ann Appl Biol. 1998;133(1):123-133.
 • [16] Kozłowski J, Kałuski T, Jaskulska M. Progr Plant Protect. 2010;50(1):134-139.
 • [17] Majoros G, Fukar O, Farkas R. Vet Parasitol. 2010;174:351-354.[PubMed]
 • [18] Ferdushy T, Hasan MT. Parasitol Res. 2010;107:765-771.[PubMed]
 • [19] Kozłowski J. J Plant Protect Res. 2000;40:158-161.
 • [20] Kozłowski J, Kałuski T, Kozłowski RJ. Progr Plant Protect. 2008;48(3):894-897.
 • [21] Riedel A, Wiktor A. Ślimaki krążkowate i ślinikowate. Warszawa: PWN; 1974.
 • [22] Eck van WH. Insect Biochem. 1979;9(3):295-300.
 • [23] Stenersen J. Chemical pesticidies, mode of action and toxicology. Boca Raton: CRC Press; 2004.
 • [24] Fukuto TR. Environ Health Perspect. 1990;87:245-254.[PubMed]
 • [25] Tomizawa M. Casida JE. Ann Rev Pharmacol Toxicol. 2005;45:247-268
 • [26] Amiard-Triquet C, Rainbow PS. Roméo M. Tolerance to environmental contaminants. Boca Raton: CRC Press; 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_cdem-2013-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.