Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań mikroklimatycznych prowadzonych w latach 2002-2004 w dolinach Będkowskiej, Kobylańskiej, Kluczwody i Bolechowickiej, znajdujących się na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Wyniki synchronicznych, wielopunktowych pomiarów temperatury powietrza w warstwie przygruntowej wykorzystano do opracowania modelu zróżnicowania temperatury minimalnej w zależności od lokalnych warunków środowiska geograficznego. Najwyższe dodatnie odchylenia temperatury minimalnej wystąpiły na szczytach wzniesień i górnych częściach stromych stoków, natomiast najniższe ujemne - w stanowiskach zlokalizowanych w dnach dolin zamkniętych i dolnych częściach łagodnych i bardzo łagodnych stoków o wystawie południowej.
EN
Applied studies concerning topoclimatic description are an important element in the spatial management of the landscape. One of the aims of these studies is to predict the impact of climate on natural environment by determining the frequency and likelihood of the occurrence of phenomena affecting the basic life processes. The objective of this study was to determine the differentiation of minimum air temperature in Krakowskie Valleys Region. The study area is located in the Dolinki Krakowskie Landscape Park in VI Małopolska Natural Forest Region, 8 - Krakowsko-Częstochowska Upland Subregion. Spatial description of the variability of minimum air temperature of the area under study was based on studies carried out in the years 2002-2003. Most clear contrasts in minimum temperature occurred between the top of heights and valley bottom. The highest probability of the occurrence of ground frosts was in the closed valley-bottoms and in lower parts of gentle slopes; the lowest - in upper parts of steep slopes.
PL
W pracy zaprezentowano typologię warunków pogodowych, która może znaleźć zastosowanie w opracowaniach fitoklimatycznych. Jednym ze sposobów jej wykorzystania jest kalendarz fitoklimatyczny, prezentujący czasowy i przestrzenny rozkład typów pogody sprzyjających bądź niesprzyjających wegetacji roślin w ciągu całego roku kalendarzowego. Kalendarz stanowi przykład praktycznego opracowania o szerokich możliwościach zastosowania w różnych dziedzinach życia człowieka. W szczególności może być przydatny do planowania prac hodowlanych i ochronnych w gospodarstwie leśnym, ogrodniczym, sadowniczym oraz rolnym, a także prognozowania meteorologicznego z ograniczoną predykcją czasową.
EN
Classifications of weather conditions are needed in various fields of human activity. Their application is connected with planning of agrotechnical measures, phytoremediation, animal breeding and plant protection. The majority of classifications in spite of direct meteorological measurements has rather general character. Hence, there is a need for qualification of a clear differentiation among individual types of weather. Long term sequences of meteorological data might be a universal "tool" for planning field works, breeding measures to improve the quality and increase crop productivity. Such a tool might assume a form of phytoclimatic calendar of an indispensable value for ecologists, farmers, foresters, and gardeners.
PL
Praca prezentuje metodę wykonania mapy rozkładu względnych wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego w terenach górskich, na podstawie danych topograficznych. Wykorzystano do tego celu narzędzia GIS oraz klasyfikację Stružki (1956). W opracowaniu posłużono się metodami interpolacji, ekstrapolacji, reklasyfikacji, przekształcenia algebraicznego polegającego na dodawaniu atrybutów opisujących cechy położenia: ekspozycję oraz spadek terenu. W wyniku opracowania wykonano mapę względnych wartości promieniowania słonecznego dla kulminacji masywu Jaworzyny Krynickiej w Krynicy Zdroju.
EN
This paper presents method to map elaboration for estimate of solar conditions, basis on topographic data. In elaboration used ArcGIS ESRI geoinformatical tools and Stružka model (1956). In work used interpolation, extrapolation and reclassification method also algebraic combination of localization elements: terrain slopes and aspects. In results executed a map of relative values of immediate solar radiation's for Jaworzyna Krynicka Massif in Beskid Sądecki Mountains. This map should be basic information about climatic potential for any kind mountain area which predestined to plants productive.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.