Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concept of the solubility parameter has been used in many industries for explanation of the different properties of the components of a formulation. Knowledge of solubility-parameter data for different species is important for predicting the magnitude of interactions between the components of the formulation and for predicting the stability of the product. Determination of Hansen solubility parameters (HSP) for solid materials is extremely complicated. Inverse gas-solid chromatography has been found useful for determination of the HSP of solid polymers and other materials. Use of this technique for characterization of modified and unmodified nanomaterials is presented and discussed.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne metody odwróconej chromatografii gazowej (IGC) w zastosowaniu do oceny właściwości powierzchniowych różnych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem cementów glasjonomerowych jako obiektów takich badań. Metodą IGC oznaczano wartości składowej dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej () dwóch handlowych rodzajów takich cementów stosowanych jako wypełnienia dentystyczne. Badanymi parametrami, oprócz rodzaju cementu, były: wilgotność względna gazu nośnego używanego w metodzie IGC (RH = 60 % bądź 80 %), rodzaj środowiska, w którym przechowywano próbki przed badaniem (woda lub sztuczna ślina) oraz czas takiego przechowywania (do 180 dób). Najbardziej istotnym parametrem okazała się wartość RH: w warunkach mniejszej wilgotności gazu nośnego aktywność powierzchniowa cementów była z reguły większa. Jednoznaczne określenie wpływu pozostałych parametrów okazało się niemożliwe ze względu na nieukierunkowaną fluktuację wartości . Uzyskane wyniki wskazują na zbliżoną aktywność powierzchniową obydwu wypełnień.
EN
Theoretical fundamentals of inverse gas chromatography (IGC) method applied to evaluation of surface properties of various materials, especially glass-ionomer cements as the subjects of investigations, were presented. The values of dispersive component of surface free energy () of two such cements, used as the dental fillings, were determined by IGC (Table 1). The following parameters, except of the cement type, were investigated: relative humidity of carrier gas used in IGC method (RH = 60 or 80 %), type of medium for the sample storage before the measurements (water or artificial saliva) and storage time (up to 180 days). RH value appeared to be the most important parameter: at lower humidity of a carrier gas the surface activity of cements has usually been greater. Unambiguous determination of the effects of another parameters appeared to be impossible because of non-directed fluctuations of values. The results obtained suggest similar surface activity of both fillings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.