Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System kaucyjny funkcjonuje w wielu Europejskich krajach. W Polsce często wraca się do tego tematu w kontekście czystości uzyskiwanych odpadów opakowaniowych trafiających do recyklingu. O wypowiedź nt. systemu kaucyjnego wspierającego system gospodarki odpadami zapytaliśmy ekspertów.
EN
Limb physical movements disability is the result of illnesses or serious injuries, impaired execution of daily activities and limitations or even inability to perform working activity. Restoration of fitness in such cases is possible through rehabilitation that requires arduous repetition of appropriate exercises with participation of an experienced physiotherapist. Exercises using the robot to repeat movements would speed up the process of rehabilitation. The paper presents the concept of rehabilitation robot control system realizing a specified purpose.
PL
Niepełnosprawność ruchowa kończyn powstała w wyniku przebytych chorób lub doznanych urazów, upośledza wykonywanie czynności codziennych i ogranicza a czasem uniemożliwia aktywność zawodową. Przywracanie sprawności w takich przypadkach polega między innymi na przeprowadzeniu rehabilitacji wymagającej żmudnego powtarzania odpowiednich ćwiczeń przy udziale doświadczonego fizjoterapeuty. Ćwiczenia z zastosowaniem robota do powtarzania ruchów rehabilitacyjnych pozwoliłyby ułatwić proces rehabilitacji. Praca przedstawia koncepcje systemu sterowania robota rehabilitacyjnego realizującego wymieniony cel.
PL
Niepełnosprawność ruchowa kończyn powstała w wyniku przebytych chorób lub doznanych urazów, upośledza wykonywanie czynności codziennych i ogranicza a czasem uniemożliwia aktywność zawodową. Przywracanie sprawności w takich przypadkach podlega między innymi na przeprowadzeniu rehabilitacji wymagającej żmudnego powtarzania odpowiednich ćwiczeń przy udziale doświadczonego fizjoterapeuty. Ćwiczenia z zastosowaniem robota do powtarzania ruchów rehabilitacyjnych pozwoliłyby ułatwić proces rehabilitacji. Praca przedstawia koncepcję systemu sterowania robota rehabilitacyjnego realizującego wymieniony cel.
EN
Limbs physical movements disability, which occurs due to recovered disorder or sustained injury, impairs execution of everyday activity and restricts career or even makes impossible. Recovery of efficiency in such cases consists, among the others, in rehabilitation performance by laborious repeating of suitable exercises with participation of experienced physiotherapist. Exercises with application of robot repeating of rehabilitating movements, would allow to ease of rehabilitation process. The paper introduces conception of rehabilitating robot control system accomplishing mentioned goal.
PL
Wiele jednostek chorobowych, np. złamanie, skręcenie czy zwichnięcie w obrębie kończyn dolnych wymaga odpowiednich ćwiczeń i rehabilitacji. W pracy przedstawiono system do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym, opisano zasadę działania, a także korzyści wynikające z jego stosowania. System przeznaczony jest do rehabilitacji narządu ruchu w schorzeniach ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz w zastosowaniach do odnowy biologicznej i w sporcie.
EN
Many diseases such as fracture, sprain, or dislocation within the lower limbs require suitable training and rehabilitation. The paper presents system for interactive rehabilitation and diagnostics of dysfunction of lower limbs in the biokinematic closed chain, introduces the principle of operation and the advantages of its application. The system was designed for the rehabilitation of the motor organ in orthopedic, rheumatologic, neurologic and cardiac diseases. It is also applied in wellness and sport.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego dla kończyn dolnych zadającego wielopłaszczyznowy ruch zgodnie z metodami neurofizjologicznymi. Prace projektowe zostały poprzedzone badaniami doświadczalnymi kinematyki ruchów kończyny dolnej podczas wykonywania ruchów zgodnych z metodą PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Dla wybranego wariantu urządzenia rehabilitacyjnego na podstawie przyjętej struktury kinematycznej oraz wyników pomiarów doświadczalnych ruchu kończyny dolnej wyznaczone zostały przebiegi momentów napędowych oraz mocy w wybranych parach kinematycznych.
EN
The conception of the mechatronic device for lower limb rehabilitation based on multiplanar motion performed in accordance with neurophysiological rehabilitation methods (PNF) is presented in the paper. The design process was preceded by the experimental research into kinematics of lower limb motion performed according to PNF method. For the accepted device solution the courses of driving moments in kinematic pairs were determined on the basis of kinematics parameters and results of measurements of lower limb motion.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania kinematyki ruchów terapeutycznych kończyny dolnej wykonywanych zgodnie z metodą PNF. W trakcie badań rejestrowano sekwencje ruchów wykonywanych przez specjalistę z dziedziny rehabilitacji metodą PNF.Analizę kinematyczną przeprowadzono z wykorzystaniem optoelektronicznego systemu do analizy ruchu APAS.
EN
Research into kinematics of therapeutic movements of lower limb performed according to the PNF method are presented in the paper. The sequences of movements, carried out by a skilled PNF physiotherapist, were recorded and next the kinematic analyses were conducted by means of the optoelectronic motion analysis system APAS.
PL
Urządzenie ECP-100, opracowane przez ITAM Zabrze przy współpracy z 1B1B PAN Warszawa, umożliwia terapię pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Podczas zabiegu pacjent z zestawem mankietów pneumatycznych spoczywa na leżu zabiegowym. Zestaw składa się z trzech mankietów (podobnych do tych stosowanych przy pomiarze ciśnienia), które są owinięte dookoła łydek, ud i pośladków. Mankiety są napełniane sekwencyjnie na początku fazy rozkurczu serca i opróżniane przed fazą skurczu. Napełnianie i opróżnianie mankietów jest zsynchronizowane z przebiegiem EKG, tak by zoptymalizować korzyści terapeutyczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.