Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Metoda SCS (ang. Soil Conservation Service) pozwalająca wyznaczyć wysokość opadu efektywnego. Metoda geomorfologicznego hydrogramu jednostkowego do wyznaczenia hydrogramu odpływu ze zlewni niekontrolowanej. Aplikacja metody do sytuacji w zlewni Kanału Raduni na przykładzie powodzi z 2001 roku. Wyniki obliczeń dla potoków zasilających Kanał Raduni, odniesienie uzyskanych przepływów do odpływu z 2001 roku.
EN
Presentation of the SCS (Soil Conservation Service) methodology for rainfall excess calculation. Determination of the instantaneous geomorphological unit hydrograph method for the surface runoff. Method applied to the 2001 flush flood in the basin of the Radunia Channel. Result discussion referred to the 2001 case.
EN
A poorly designed culvert inlet structure causes scouring, which can lead to the collapse of the culvert and significant damage to the neighboring land. A set of laboratory tests was evaluated to examine velocity distribution at the culvert inlet. A three-dimensional acoustic Doppler velocimeter was used to measure instantaneous flow velocity upstream of the culvert. The analysis of mean velocities, turbulence strength, and Reynolds stresses was performed to understand the flow structure near the culvert entrance.
EN
The mouth of the Vistula River, which is a river outlet located in tideless area, is analyzed. The Vistula River mouth is a man-made, artificial channel which was built in the 19th century in order to prevent the formation of ice jams in the natural river delta. Since the artificial river outlet was constructed, no severe ice-related flood risk situations have ever occurred. However, periodic ice-related phenomena still have an impact on the river operation. In the paper, ice processes in the natural river delta are presented first to refer to the historical jams observed in the Vistula delta. Next, the calibrated mathematical model was applied to perform a series of simulations in the Vistula River mouth for winter storm condition to determine the effects of ice on the water level in the Vistula River and ice jam potential of the river outlet.
4
Content available remote Numerical Modeling of Ice Jam Formation in the Wloclawek Reservoir
EN
Ice jam formation in a run-of-the-river reservoir and the effects of ice jam on water levels and water velocity were simulated using a two-dimensional model for simulating river ice dynamics (DynaRICE). The record ice jam of January 1982 in the Wloclawek Reservoir is also examined here. The simulation showed that the ice jam in question was formed by surface ice produced in the Vistula River, upstream of the reservoir. The effect of thermal production of suspended frazil in the reservoir on ice jam was negligible. The simulated water level as well as the ice jam profile were in agreement with the observed data. The ice discharge upstream of the reservoir and the volume of ice in the Wloclawek Reservoir were calculated. The results showed that there was less ice in the reservoir than claimed in previous literature. Suspended frazil and the undercover transport mechanism were not taken into account in this study.
PL
Gdańsk jest miastem o bardzo dużym zagrożeniu powodziowym pochodzącym z trzech różnych kierunków (od Wisły, morza i od wzgórz morenowych). Ostatnia powódź, jaka nawiedziła Gdańsk w lipcu 2001 r. w wyniku intensywnego opadu, spowodowała poważne straty społeczne i gospodarcze. W artykule przedstawiono w skrócie historię powodzi w Gdańsku oraz przebieg i skutki powodzi w 2001 r. Podano działania podjęte po tej powodzi w celu zabezpieczenia Gdańska i Żuław Gdańskich na wypadek podobnej sytuacji w przyszłości.
EN
Gdansk is a town very liable to flood which may be expected to come from one of three different directions (from the Vistula, from the sea, from the morainal hills}. The last flood which occurred in Gdansk in July 2001 in result of an heavy rainfall was the reason for great social and economic losses. In the paper there is presented a brief history of floods in Gdansk as well as the course and effects of the flood in 2001. There is given also information on actions undertaken after the flood aiming at protection of the town and of Gdansk Lowland in case such a situation occurs in the future.
PL
Zjawiska lodowe związane z eksploatacją Zbiornika Wodnego Włocławek. Opis modelu matematycznego przepływu nieustalonego pod pokrywą lodową. Ocena skuteczności działań przeciwpowodziowych podejmowanych na Zbiorniku Włocławek.
EN
Ice phenomena related to the work of Włocławek Watre Reservoir. Description of the mathematical model for non-steady flow under ice cover. Assessment of the efficiency of flood protection measures for Włocławek Reservoir.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.