Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dolina Biebrzy jest jednym z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych w Polsce, miejscem występowania rzadkich, często zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnym miejscem jest dolina dolnej Biebrzy - uważana za najbardziej naturalny obszar, z zachowanymi siedliskami bagiennymi - torfowiska biebrzańskie w przeciwieństwie do podobnych obszarów na naszym kontynencie zostały osuszone tu tylko na niewielkim odcinku. Ważnym elementem ochrony tych obszarów jest poznanie bilansu wodnego, który przez proces parowania związany jest z bilansem cieplnym powierzchni czynnej. W ten sposób badania nad bilansem cieplnym pozwolą na wykorzystanie danych np. w badaniach modelowych uwzględniających ewapotranspirację. W pracy zaprezentowano metodykę rozpoczętych właśnie badań bilansu cieplnego powierzchni ekosystemów łąkowych w dolinie dolnej Biebrzy. Automatyczny system pomiarowy zaprojektowany i wykonany w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii SGGW wyposażony został w następujące czujniki: saldometr - pomiar salda promieniowania, płytki glebowe - pomiary gęstości strumienia ciepła glebowego, anemometr ultradźwiękowy - pozwalający na bezpośrednie pomiary gęstości strumienia ciepła jawnego przy zastosowaniu metody kowariancji wirów. Dodatkowo system został wyposażony w dwa elektroniczne termohigrometry, które pozwalają na oszacowanie wielkości strumienia ciepła utajonego z wykorzystaniem metody stosunku Bowena.
EN
The Biebrza River valley is the most valuable wetland’s complex in Poland. The biodiversity of endangered plants and animals observed in this region is outstanding. The lower river valley is considered as one of the most natural wetland area in Europe since, only small reach of this valley was drained. The conservation of this valuable object depends also on maintaining of high soil moisture, therefore the knowledge about the water balance dynamic of this ecosystem seems to be crucial. The evaporation process is a common element of both water and heat cycles thus wetland surface heat balance studies will be helpful for modeling of local hydrological conditions. The paper presents the methodology of grassland ecosystem heat balance structure research which have just started at the Biebrza River valley. The automatic measurement system was developed at the Division of Meteorology and Climatology, and it is consisted of net radiometer - net radiation measurement, heat flux plates - soil heat flux density measurement, 3D sonic anemometer used for direct measurement of sensible heat fl ux (eddy covariance approach). Two thermohygrometers were installed additionally, which allow to estimate the latent heat flux density using the Bowen ratio method.
EN
In this paper a research was carried out on urban heat island intensity during heating seasons 2005/2006 and 2006/2007 considerably different in terms of meteorological conditions. Data coming from automatic gauguing stations published by WIOŚ were used for that purpose. A reference point for urban heat island intensity calculation was the data from regional background station in Legionowo. It was found that exceptionally cold weather in January 2006, shaped by the influence of long-lasting high pressure systems, caused the creation of a heat island of high intensity.
PL
Od 1959 do 2000 r. otoczenie stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW ulegało przemianom. Do końca lat 60. XX w. był to obszar typowo rolniczy. Na skutek budowy i rozbudowy Uczelni oraz budowy dzielnicy mieszkaniowej Warszawa-Ursynów, w latach 70. i 80. stacja ta, bez zmiany swojej lokalizacji, stała się punktem pomiarowym położonym na terenie miasteczka uniwersyteckiego SGGW w obrębie dużej dzielnicy mieszkaniowej. Oryginalne wieloletnie dane meteorologiczne pochodzące z okresu 1960-2000 umożliwiają analizę lokalnych zmian klimatycznych. Analizie poddano zmiany średniej temperatury powietrza, temperatur ekstremalnych, wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych. Na podstawie charakteru stwierdzonych zmian elementów meteorologicznych, a także porównania wartości tych elementów z badanej stacji z wartościami ze stacji Warszawa-Okęcie można stwierdzić, że zmiany te są spowodowane przez rozwój urbanizacyjny otoczenia stacji Ursynów SGGW.
EN
The paper presents a study on climate changes in the local scale of Warsaw district Ursynów in the period 1960-2000. Original long-term meteorological records were used as material for the analysis. Meteorological station Ursynów was situated in the south of Warsaw in a place being now inside the University campus. During the period 1960-2000 the nearest surrounding of the station changed from typical rural area to the large city suburb as a result of housing estate and University campus development. The paper presents results of time series analysis of main meteorological elements: mean air temperature, extreme temperatures, humidity and precipitation. Long-term average values of considered meteorological elements changed and the character of changes indicates that surrounding area's development affected local climate.
4
Content available remote Influence of housing estate development on local climate
EN
The paper presents a study on climate changes in local scale of the Warsaw district Ursynów in the period 1960-2000. Original long-term meteorological measurements were used as a research material in the analysis. Meteorological station Ursynów is situated in the south of Warsaw in the place at present being inside the University campus. During the period 1960-2000 the nearest surrounding of the station changed from typical rural area to the large city suburb as a result of housing estate and University campus development. The paper presents results of time series analysis of main meteorological elements: mean air temperature, extreme temperatures, humidity and precipitation. Long-term average values of these meteorological elements changed and the type of changes indicates the effect of surrounding area's development on local climate.
PL
Od 1959 do 2000 r. otoczenie stacji meteorologicznej Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW ulegało przemianom. Do końca lat 60. XX w. był to obszar typowo rolniczy. Na skutek budowy i rozbudowy Uczelni oraz budowy dzielnicy mieszkaniowej Warszawa Ursynów, w latach 70. i 80. stacja ta, bez zmiany swojej lokalizacji stała się punktem pomiarowym położonym na terenie miasteczka uniwersyteckiego SGGW w obrębie dużej dzielnicy mieszkaniowej. Oryginalne wieloletnie dane meteorologiczne pochodzące z okresu 1960-2000 umożliwiają analizę lokalnych zmian klimatycznych. Analizie poddano zmiany średniej temperatury powietrza, temperatur ekstremalnych, wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych. Na podstawie charakteru stwierdzonych zmian elementów meteorologicznych, także porównania wartości z badanej stacji z wartościami ze stacji Warszawa Okęcie, można stwierdzić, że zmiany te są spowodowane przez rozwój urbanizacyjny otoczenia stacji Ursynów SGGW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.