Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Obliczanie skuteczności geometrycznej tarczy zacierającej metodą analityczną
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczeń skuteczności geometrycznej Sg zacierania lub szlifowania powierzchni metodą wykorzystującą wzory analityczne. Sposób ten porównano z metodą symulacji. Zastosowanie wzorów analitycznych pozwala na zmniejszenie czasu obliczeń w porównaniu do obliczeń symulacyjnych dla elementów roboczych o kształcie kół lub pierścieni. Przedstawiona aproksymacja dowolnych geometrii elementów roboczych współśrodkowymi pierścieniami pozwala na uzyskanie średniej wartości wzdłuż kierunku ruchu tarczy w sposób dokładny przy małym nakładzie obliczeniowym. Duże prędkości obrotowe w stosunku do postępowej stosowane w zacieraczkach tarczowych dają dużą równomierność obróbki w kierunku równoległym do ruchu maszyny, nieodbiegającą znacznie od średniej. Zastosowanie macierzy skuteczności geometrycznej pierścieni, której współczynniki można uzyskać z wzorów analitycznych i macierzy współczynników wypełnienia pierścieni pozwala przez ich wymnożenie uzyskać niskim nakładem obliczeniowym wartości skuteczności geometrycznej tarczy w kierunku prostopadłym do ruchu zacieraczki. Wykorzystując algorytmy optymalizacji poprzez modyfikację wartości współczynników wypełnienia macierzy, można udoskonalać geometrie tarcz z uwagi na pożądaną skuteczność geometryczną i równomierność jej rozkładu.
EN
Article presents a way of calculating geometrical effectiveness of Sg floating or grinding using analytic equations method. This way was compared to simulation method. Applying analytic equations allows decreasing the calculation time comparing to simulation equations for working elements in shapes of wheels or rings. Presented approximation of any geometric working elements with concentric rings allows for obtaining average value along disk movement direction in an exact way with small computational work. High rotation speeds in relation to progressive used in disk floaters give high uniform of treatment in a direction parallel to machine's movement that doesn't deviate significantly from the average. Usage of ring geometric effectiveness matrices which coefficients can be acquired from analytic equations and matrices of ring fill factors allows for getting values of disk geometric effectiveness in direction parallel to direction of the floater for a very small amount of computational work. Using optimization algorithms through modification of values of matrix fill factors can improve disk geometry due to desired geometric effectiveness and uniformity of its distribution.
PL
W artykule zaprezentowano algorytmy przeliczania danych numerycznych profilu powierzchni zapisanego w postaci punktów 2D wg metodyki pomiarów równości za pomocą normatywnej metody łaty i klina. Dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej zadanie to można rozwiązać w bardzo krótkim czasie, uzyskując maksymalną dokładność.
EN
This paper presents numerical data conversion algorithms of surface profile stored in the form of 2D points according to the methodology of measurements of evenness with the normative patches and wedge method. Through the use of computer technology this task can be solved in a very short time with the maximum accuracy.
PL
W artykule przedstawiono uproszczoną metodę obliczania procesów uzdatniania powietrza z wykorzystaniem techniki typu „desiccant cooling”, która umożliwia obliczenia energetyczne procesów uzdatniania powietrza w trakcie całego sezonu chłodniczego oraz porównanie uzyskanych wyników ze zużyciem energii dla tradycyjnego sposobu przygotowania powietrza.
EN
The paper presents a simplified calculation method for desiccant cooling of air-conditioning system energy performance. This method was used for calculation of seasonal energy consumption for analyzed air-conditioning system. The result was compared with an energy consumption for traditional air-conditioning system.
EN
The article contains the theoretical bases of the analyses process floating causes and grinding concrete surface. The particular attention has been paid to quality factors of processing determined by roughness uniformity of processed surface.
PL
Artykuł zawiera teoretyczne podstawy analizy procesu zacierania i szlifowania powierzchni betonowych. Szczególną uwagę zwrócono na parametry jakości obróbki określonej równomiernością szorstkości obrabianej powierzchni.
5
Content available remote Excimers and exciplexes in organic electroluminescence
EN
In organic light emitting devices (LEDs) various types of emissive states are created: (i) molecular excited states (localized excitons), or bimolecular (B-M) species: excimers, electromers, exciplexes and electroplexes. The consequences of the formation of B-M excited species for optical and electrical characteristics of organic LEDs are discussed and illustrated by various examples. While molecular excitons can be viewed in some sense as correlated electron-hole (e-h) pairs with the inter-charge mean separation less than an intermolecular spacing, the size of B-M excited states amounts usually to one or two intermolecular spacings. The B-M species can be classified as electrically balanced states, formed under energy and charge exchange between neighbour molecules, and have either a singlet or a triplet character. The focus of the paper is on excimer and exciplex forming single phosphorescent dopant blends-based emitting layers but characteristic features of other B-M excited species (electromers and electroplexes) and their emissions are also mentioned. Of particular interest in modern optoelectronics are white and infrared organic LEDs. It is shown how excimer and exciplex emissions can be employed in manufacturing such devices. Examples include efficient white and near-infrared LEDs, based on single dopant emitters of an efficient N-C-N-coordinated platinum(II) complex phosphor, and their improved versions, obtained by modification of the emitter matrix materials and electron injecting electrodes.
6
Content available remote On preserves on singularity and nonsingularity of matrices
EN
Operators preserving singularity and nonsingularity of matrices were studied in paper of P. Botta under the assumption that operators are linear. In the present paper the linearity of operators is not assumed: we only assume that operators are of the form T = (fi,j), wherei,j : K -> K and K is a field, i,j is an element of {1,2,...,n}. If n > 3, then in the matrix space Mn(K] operators preserving singularity and nonsingularity of matrices must be as in paper of P. Botta. If n < 2, operators may be nonlinear. In this case the forms of the operators are presented.
7
Content available remote On preservers of determinant over a field
EN
Operators preserving the determinant of real matrices were studied in [1], [2] and [5] under assumption that the operator is linear. In this paper the linearity of the operators is not assumed: we only assume that the operators are of the form F = [fi,j], where functions fij : [...], we characterize these operators from [...] into itself preserving the determinant. An operator preserving the determinant of matrices must be linear as in [4]. The form of operator F is presented.
8
Content available On the equivalence of pre-Schröder equations
EN
In the paper the equivalence of the system of two pre-Schröder functional equations (equations (Sn), (Sm) for m > n ≥ 3, n, m ∈ N) and the whole system (S), is considered. The results solve the problem of Gy. Targonski [4] in a particular case.
9
Content available remote Positive dynamical systems with delays
EN
In the paper using algebraic methods and method of steps new sufficient conditions for positivity of linear continuous-time dynamical systems with variable coefficients and distributed delay and several constant point delays are established. Neutral linear dynamical systems with several constant point delays are also discussed. As a special case linear dynamical systems without delays are also considered. Finally, illustrative example is given.
10
Content available remote Medale Smoluchowskiego
PL
Najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Fizycznego - Medal Mariana Smoluchowskiego - za lata 2003-2004 otrzymali: Andrzej Białas (za wybitne osiągnięcia w fenomenologii cząstek elementarnych oraz stworzenie szkoły fizyki teoretycznej w Krakowie) i Stefan Pokorski (za wybitne osiągnięcia w teorii cząstek elementarnych oraz stworzenie szkoły fizyki teoretycznej w Warszawie).
11
Content available remote Badanie efektywności procesów obróbki zacierania powierzchni betonowych
PL
Omówiono zagadnienia związane z metodyką pomiaru tekstury nawierzchni betonowych oraz przedstawiono charakterystykę parametrów technicznych, wpływających na wielkości fizyczne tego parametru. Zaprezentowano sposób badania wpływu parametrów geometrycznych elementu roboczego na wielkość i rodzaj tekstury betonowej tworzonej w procesie obróbki betonowej mieszanki plastycznej.
EN
Electric field, light wavelength and excitation intensity characteristics of photoconduction have been measured in an aluminum (Al)/tris-(8-hydroxyquinolinato) aluminum( III) (Alq3)/Al sandwich system. The results show the photocurrent to be underlain by intrinsic dissociation of singlet excited states (Alq3 * ) into a pair of free electrons and holes. However, conventional theories, such as Onsager or Poole-Frenkel models for charge photogeneration cannot account for the experimentally observed characteristics. Excellent agreement with experiment is provided by the 3D-Onsager theory of geminate recombination combined with volume (bimolecular) recombination of the photogenerated space charge. This model predictions are also consistent with independent electric field-induced fluorescence quenching experiments and are able to account for the decrease in the electroluminescence quantum efficiency of Alq3-based organic light-emitting diodes at high electric fields.
EN
In the paper using pure algebraic methods new sufficient conditions for reachability and controllability of positive linear continuous-time finite-dimensional dynamical systems with variable coefficients are established. As a special case linear dynamical systems with constant coefficients are also considered. Illustrative example is also given.
14
Content available remote Pianka polietylenowa: wyrób o szerokim zastosowaniu
PL
Znajomość pianki polietylenowej w naszym kraju jest jeszcze mało powszechna. Zazwyczaj przy prezentowaniu jej pada to samo pytanie: „Czy jest tańsza od styropianu”? Tymczasem jest to wyrób, który w żadnym wypadku nie ma zastąpić styropianu, jako powszechnie stosowanego materiału izolacyjnego, natomiast doskonale uzupełnia go w przypadkach gdy styropianu zastosować się nie da lub jest to nie możliwe.
PL
Ośrodki fizyki teoretycznej wielkich energii z Bonn, CERN-u, Oksfordu, Padwy, Paryża, Pizy, Triestu (ICTP i SISSA) i Warszawy zainicjowały nową serię corocznych konferencji "Od skali Plancka do skali elektrosłabej". Celem tych konferencji ma być wzmocnienie więzów naukowych między grupami o podobnym profilu badawczym, którego dominującą składową są badania fenomenologiczne nad teoriami wykraczającymi poza Model Standardowy. Pierwsza konferencja z tej serii odbyła się w dniach 24 - 30 maja 1998 r. w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym. Spotkanie to było zarazem kontynuacją trzech Warszawskich Spotkań Roboczych "Fizyka od skali Plancka do skali elektrosłabej" , jakie odbyły się w latach 1994-97. Tematyka konferencji uwzględniała najnowsze wyniki doświadczalne, formalizm i fenomenologię modeli supersymetrycznych ze szczególnym uwzględnieniem minimalnego supersymetrycznego Modelu Standardowego, problemy naruszenia supersymetrii i niezachowania parzystości R, fenomenologiczne aspekty teorii M (tj. pewnego uogólnienia teorii strun), problemy wielu generacji i niezachowania CP oraz związki fizyki cząstek elementarnych i kosmologii.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.