Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W Niemczech ponad jedną trzecią nośników energii zużywa się na ogrzewanie budownictwa mieszkaniowego. 18,2 mln użytkowanych w tym kraju domów wybudowano przed 1979 rokiem, kiedy nie było jeszcze norm regulujacych ich systemy grzewcze. Remonty oraz modernizacje tych budynków - łącznie z ich systemami grzewczymi - mogą zaowocować obniżeniem zużycia nośników energii, sięgających aż 80% obecnego stanu.
PL
W miejscowości Grassau (Bawaria) uruchomiono nowej generacji elektrociepłownię o mocy 380 kW energii elektrycznej oraz 630 kW ciepła, zasilanej różnego typu biomasą lub domowymi bioodpadami.
PL
Nieustanny wzrost cen ropy wymusza na krajach, które ją importują, a posiadają własne zasoby węgli kamiennych lub/i brunatnych, aby przetwarzały je wspólnie z próżniową pozostałością z destylacji ropy do paliw płynnych. W niniejszym artykule przedstawiono badania laboratoryjne w obszarze procesowo-technicznym wraz z osiągniętą wielkością konwersji substratów, jak i uzyskanymi wydajnościami produktów.
EN
Continual oil price increase forces the importing countries which are rich in own hard coal and/or brown coal resources to process them jointly with vacuum residue to produce liquid fuels. This paper presents the results of laboratory scale research in the process- technical together with achieved volume of substrates conversion as well as yields of the products area.
PL
Intensywny rozwój motoryzacji motywuje rafinerie do innowacji technologicznych zwiększających uzysk ilości paliw pędnych. Warunek ten spełnia hydrokraking ciężkich frakcji ropy, rezygnując jednocześnie z pozyskiwania koksu naftowego. Uwagę skoncentrowano na hydrokrakingu w fazie suspensyjnej. Ten wariant technologii pozwala na wprowadzenie do hydrokrakowanego surowca z ropy - węgla w ilości 35-45 %, a więc do zastosowania metody Bergiusa. Przy takiej mieszance wsadowej możliwe jest obniżenie ciśnienia do 23-25 MPa z około 70 MPa w przypadku "klasycznej" technologii Bergiusa. Konwersja wynosi wtedy 83 % i więcej, a szacunkowa opłacalność takiego podejścia powinna zaistnieć przy wyjściowej cenie ropy 45 USD/baryłkę.
EN
Intensive growth in the automotive sector prompts refineries to search for novel technology which would increase the yield of motor fuels. That demand may be satisfied by hydrocracking of heavy oil cuts and resigning at the same time from the production of petroleum coke .Attention was focused on hydrocracking of suspension feeds. That version of the process makes it possible to add 35-45 % of coal to the petroleum-derived raw materials, i.e. the application of the Bergius method. The pressure may be reduced to 23-25 MPa then, from about 70 PMa which is a typical level for the "classical" Bergius process. The conversion figure may reach then as much as 83 % and, and estimated break-even point of such approach should be feasible when the e crude oil price is of about 45 USD/barrel.
PL
Skoro nieodnawialne źródła energii staja się nie tylko droższe, ale w coraz większym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, to każdy kraj czuje się zobowiązany do intensywnego stosowania odnawialnych źródeł energii, wśród których biogaz zajmuje znaczącą pozycję.
PL
Obecnie buduje się na świecie coraz więcej biogazowni, które pracują wg wspólnego systemu procesowego. Odpady organiczne oraz biomasa poddawane są starannemu rozdrobnieniu, a proces beztlenowej fermentacji z udziałem określonych bakterii przebiega w wodnej suspensji przy intensywnym mieszaniu.
PL
Debatując nad rozwojem odnawialnych źródeł energii, uwzględnia się przede wszystkim budowę elektrowni wodnych wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Są to bowiem procesowo-technicznie relatywnie proste budowle i w dodatku z wysokim stopniem niezawodności eksploatacyjnej.
PL
Przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną jest systematycznie udoskonalane, ale wciąż jeszcze daleko nam do granic możliwości. W 2009 r. wytwarzano ogniwa fotowoltaiczne o sprawności w granicach 15-18%. Jednak już w latach 2025-2030 sprawność ma wzrosnąć do ok. 50%.
17
Content available remote Nowe perspektywy wytwarzania paliw alternatywnych do silników samochodowych
PL
W referacie przedstawiono ogólnie rodzaje paliw alternatywnych do silników samochodowych. Główną uwagę skupiono na ropie syntetycznej, metanolu oraz wodorze. Zasygnalizowano też niektóre problemy występujące przy ich wytwarzaniu.
EN
The report presents, in a general way, the types of alternative fuels designed for use in car vehicles. The main attention has been focused on synthetic oil, methanol as well as on hydrogen. Some of the problems occurring while manufacturing them have also been indicated.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne katalitycznej syntezy ditlenku węgla z wodorem do metanolu bądź do węglowodorów metodą Fischera-Tropscha. Dla syntezy metanolu zastosowano katalizator Cu-Zn-Al, a dla metody Fischera-Tropscha układ Fe-Cu-K. Określono optymalne składy gazu syntezowego, jak i parametry powyższych procesów syntezy. Przedstawiono przesłanki do opracowania założeń projektowych dla budowy instalacji pilotowych.
EN
Laboratory investigations were conducted on catalytic synthesis of carbon dioxide with hydrogen to methanol or hydrocarbons by Fischer-Tropsch method. Catalyst Cu-Zn - was applied for methanol synthesis and the Fe-Cu-K arrangement for Fischer-Tropsch method. The optimum composition synthesise gas were determined as well as the parameters of the above mentioned processes of synthesis. The pemises were presented for preparation of design assumption for construction of a pilot installation.
PL
Smołę rozdestylowano na frakcję wrzącą do temperatury 340°C i na pozostałość. Frakcję poddano katalitycznemu hydrokrakingowi w temperaturze 320-400°C i pod ciśnieniem 10-15 MPa na stacjonarnym katalizatorze Ni-Mo/γ-Al2O3, i pod ciśnieniem 18-22 MPa w suspensyjnym układzie katalitycznym. Uzyskaną frakcję benzynową poddano katalitycznemu reformingowi. Wytworzono wysokiej jakości paliwa napędowe.
EN
Tar was distilled into a fraction boiling to temperature 340°C and the residue. The fraction was subjected to catalytic hydrocracking in temperature of 320-400°C and under pressure of 10-15 MPa on stationary Ni-Mo/γ-Al2O3 catalyst and under the pressure of 18-22 MPa in a suspension catalytic system. The obtained gasoline fraction was subjected to catalytic reforming. High quality engine fuel was produced.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.