Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy właściwościami fizycznymi i chemicznymi a wskaźnikami aktywności dla zmielonych granulowanych żużli wielkopiecowych. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na różnice i zależności występujące w składach chemicznych i powierzchniach właściwych badanych żużli wielkopiecowych.
EN
The aim of this article is to present the relationship between physical and chemical properties and activity index for ground granulated blast–furnace slags. In the publication, special attention was paid to the differences and dependencies occurring in the chemical compositions and specific surfaces of the blast furnace slag investigated.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań reologicznych, które miały na celu sprawdzenie, jak zawartość mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego wpływa na granicę płynięcia oraz lepkość plastyczną po 5 min od zmieszania zapraw z cementów portlandzkich żużlowych. Badane cementy portlandzkie żużlowe otrzymywane były przez mieszanie czterech cementów portlandzkich o różnym składzie chemicznym i fazowym z trzema różnymi mielonymi granulowanymi żużlami wielkopiecowego różnego pochodzenia, w ilości 6, 10, 20 i 30% masy cementu. Granica płynięcia i lepkość plastyczna określane były za pomocą reometru Viskomat NT. Otrzymane wyniki wskazują na znaczący wpływ zawartości C3A w cemencie na właściwości reologiczne zapraw oraz że obecność mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego w cemencie generalnie obniża granicę płynięcia, a także nieznacznie podwyższa lepkość plastyczną.
EN
The paper presents the results of rheological tests conducted to check how the content of ground granulated blast–furnace slag influences the yield stress and plastic viscosity of mortars with portland slag cement after 5 minutes from mixing. Tested Portland slag cements were obtained by mixing four Portland cements of various chemical and phase composition with three different ground granulated blast furnace slags of various origin, in an amount of 6, 10, 20 and 30% of the cement mass. The yield stress and plastic viscosity were determined using the Viskomat NT rheometer. The obtained results indicate a significant effect of the C3A content in cement on the rheological properties of mortars, and that the presence of ground granulated blast–furnace slag in cement generally lowers the flow limit, and slightly increases the plastic viscosity.
PL
W dzisiejszym, ciągle rozwijającym się budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. Poprzez stopniowe zaostrzanie przepisów, mających na celu zmniejszenie ingerencji ludzkiej w otaczające go środowisko, zachodzi potrzeba wytwarzania i stosowania proekologicznych wyrobów budowlanych. Jednym z nich jest cement z dodatkiem nanometrycznego dwutlenku tytanu, tzw. TioCem®. Jest to spoiwo hydrauliczne, charakteryzujące się właściwościami fotokatalitycznymi. W artykule przedstawiono wyniki badania betonu na bazie cementu TioCem® pod kątem możliwości wykorzystania w produkcji ekologicznej dwuwarstwowej kostki brukowej.
EN
In today's ever-evolving construction business environmental protection issues are of crucial importance. Tight restrictions, being gradually introduced, aimed at reducing human intervention in the surrounding environment, result in the need for the production and use of environmentally friendly building products. One of them is the cement with the addition of nanometric titanium dioxide called TioCem®. It is a hydraulic binder characterized by photocatalytic properties. The paper presents the results of a study of TioCem®-based concrete for possible use in production of eco-friendly concrete sett paving stones.
4
Content available remote Data driven tests for univariate symmetry about an unknown median
EN
We propose new data driven score rank tests for univariate symmetry about an unknown center. We construct test statistics, state assumptions and define estimators of nuisance parameters. We prove that the test statistics are asymptotically distribution-free under the null hypothesis. Using simulations, we verify these asymptotic results for finite samples and show that, under the assumptions and when they are somewhat violated, the size of the test is stable when changing the null distribution. We also compare the empirical behaviour of the new tests with those proposed in the literature. We show that for families of distributions commonly applied to model asymmetry the new tests overcome their competitors on average and for most individual alternatives.
5
Content available remote Data driven tests for univariate symmetry
EN
We propose new data driven score rank tests for univariate symmetry around a known center.We apply both Schwarz-type and recently introduced data driven penalty selection rules. Some key asymptotic results regarding the test statistics are given and some asymptotic optimality properties proved. In an extensive simulation study, we compare the empirical behaviour of these tests to tests found in the recent literature to be powerful. We show that, for a broad range of asymmetric distributions, data driven tests have stable power, which is comparable to their competitors for typical alternatives and much greater for some atypical alternatives.
6
Content available remote InTouch 7.1 w systemie zarządzania budynkiem w Porcie Lotniczym Wrocław SA
PL
Nowoczesne budynki muszą sprostać coraz ostrzejszym normom bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji. Niezbędnym elementem ich funkcjonowania staje się dobry i sprawdzony system zarządzania budynkiem, integrujący coraz bardziej zaawansowane technologicznie systemy bezpieczeństwa i systemy techniczne. Taką rolę spełnia oprogramowanie Wonderware InTouch.
PL
Referat ma przybliżyć zadania, możliwości i rozwiązania systemów telemetrii i telesterowania przeznaczonych dla odległych lub rozproszonych obiektów technologicznych. Szczególna uwagę zwraca się na aspekty, które należy rozważyć przy wieloetapowej modernizacji obiektów realizowanej w długim okresie czasu. Przedstawiono ogólną koncepcje wielopoziomowych komputerowych systemów w przedsiębiorstwie, obejmujących między innymi układy automatyki i telemetrii. Rozważono cechy rozwiązań opartych na zdecentralizowanej i rozproszonej strukturze systemu. Przeprowadzono analizę zadań i warunków jakie powinna spełniać telemetria w zależności od miejsca jakie zajmuje w systemie informatycznym. Na podstawie zebranych doświadczeń zaproponowano listę zagadnień, które należy przeanalizować na etapie powstawania założeń projektu i projektu modernizacji obiektu ze względu na optymalizacje telemetrii i telesterowania.. Przedstawiono również przykładowe warianty systemów telemetrii z zastosowaniem różnych środków komunikacyjnych.
EN
The purpose of this work is to explain the tasks, capabilities and various solutions for telemetry and remote control systems for far spaced or dispersed technological installations. Special attention has been given to aspects, which shall be considered during multistage modernization of objects during a long time span. The enterprise multilevel computer system general concepts have been presented discussing among others the automation and telemetry systems. Various aspects of solutions based on decentralized and dispersed system structures have been discussed. An analysis has been made of the tasks and conditions, which the telemetry system shall meet depending on its placement within the IT system. Based on the long-term experience a list of subject areas has been specified, which shall be analysed at development of the prerequisites and object modernization design, in order to optimize the telemetry and remote control. sample telemetry system variations have been also presented on the basis of various telecommunication mediums.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.