Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W dniach 12–13 kwietnia br. w Manchesterze odbyło się spotkanie dla dziennikarzy, przedstawicieli firm kolejowych i pracowników naukowych, zorganizowane przez firmę Alstom. Przedstawiono na nim nowy innowacyjny program HealthHub, dzięki któremu Alstom dostarcza nie tylko sprzęt, ale również dane i rozwiązania informacyjne poprawiające podejmowanie gospodarkę taborem kolejowym. W artykule przedstawiono najistotniejsze założenia tego systemu.
EN
Rail services that include maintenance, modernisation, the supply of spare parts and operational support are key for operators as they guarantee the availability, reliability and higher performance of their transport systems. According to the latest UNIFE report, the service segment is worth €33.5 billion in the rail market and is expected to grow to €37 billion2 in the next 3 years. In the articles was described as a good practice the tools used by Alstom for maintenance od Pendolino trains in United Kingdom in workshop in Manchester. These tools which can be used in maintenance of infrastructure gave good results for operators. Well-organised maintenance can satisfies operators not only from the economical point of view giving very high level of reliability; and availability of operated rolling stock. SerWces in delivering spare parts can cut the Life Cycle Cost. Tools for diagnostics for technical system supported by advanced IT allow to avoid unnecessary defects and delays the trains.
PL
Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane przez Targi Kielce S A , to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. Ich współorganizatorem jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Trzynasta edycja TRANSEXP0 odbędzie się w stolicy województwa świętokrzyskiego w dniach 11-13 października. Honorowy patronat nad wystawą objęli Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury, Marszalek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Miasta Kielce. Wśród patronów medialnych znalazła się po raz kolejny redakcja czasopisma „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe’’.
PL
Tradycyjnie, na początku grudnia, firma Scania podsumowała mijający rok na specjalnej konferencji z udziałem dziennikarzy. Konferencja ta odbyła się w przepięknym pałacu w Żelechowie - klasycystycznym budynku z końca XVIII wieku, znajdującym się na terenie parku krajobrazowego. Kolejny raz Scania uzyskała rekordowe wyniki w sprzedaży samochodów ciężarowych i pojazdów używanych. Za zadowalające uznano wyniki sprzedaży autobusów. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Scanii w 2015 r.
PL
Solaris Bus & Coach S.A. – lider na rynku autobusów komunikacji miejskiej w Polsce i wiodący producent trolejbusów w Europie – w swojej ofercie ma także nowoczesne tramwaje. Najnowszym pojazdem jest Solaris Tramino Olsztyn – pojazd specjalnie zaprojektowany i wykonany do przewozów w komunikacji miejskiej Olsztyna. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane w tym innowacyjnym pojeździe.
PL
Na początku lipca w Berlinie odbyła się prezentacja całej gamy pojazdów użytkowych Daimler AG: Safety Truck, Safety Van i Safety Coach, opracowanych w ramach globalnego programu "Shaping Future Transportation". Celem tego programu jest ochrona zasobów środowiska na turalnego, redukcja wszelkiego rodzaju emisji szkodliwych związków i hałasu z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W niniejszym artykule skupiono się przede wszystkim na rozwiązaniach stosowanych w sektorze autobusowym. Nie można jednak zapominać, że prace rozwojowe w zakresie systemów bezpieczeństwa są prowadzone całościowo i obejmują wszystkie sektory. Wynika to z faktu, iż pojazdy wszystkich sektorów uczestniczą w tym samym ruchu drogowym i podlegają wzajemnemu oddziaływaniu. Ponadto stosowanie rozwiązań uniwersalnych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, pozwala na znaczne obniżenie cen rynkowych (dzięki uzyskaniu odpowiedniej skali produkcji).
6
Content available Rekordowy rok Solarisa
PL
W 2013 roku firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord sprzedanych pojazdów i jednocześnie jedenasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 10 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 28 krajów. Osiągnięcia firmy Solaris w 2013 r. zostały przedstawione 5 lutego br. na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami.
7
Content available PolskiBus.com świętuje swoje trzecie urodziny
PL
20 sierpnia na Placu Defilad w Warszawie odbyła się konferencja prasowa PolskiBus.com. Okazją była trzecia rocznica pierwszego połączenia autokarowego uruchomionego przez tego przewoźnika. Oprócz konferencji prasowej zorganizowany został festyn z licznymi atrakcjami.
8
Content available Dobry rok Scanii
PL
13 grudnia 2013 г. - na świątecznym spotkaniu z dziennikarzami - Scania podsumowała kończący się rok. Zdaniem Kjella Örtengrena – dyrektora generalnego Scania Polska S. A. - był to jeden z najlepszych okresów w historii Scanii w Polsce. Firma odnotowała przyrost sprzedaży samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów używanych. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Scanii w 2013 r.
9
Content available remote Bacterial aerosol occurring in atmospheric air in Gliwice, Upper Silesia, Poland
EN
The aim of this work is to present the results of qualitative and quantitative analysis of airborne bacteria in the polluted urban atmosphere in Gliwice. The samples of airborne bacteria were collected using 6-stage Andersen cascade impactor (with aerodynamic cutoff diameters 7.0; 4.7; 3.3; 2.1; 1.1; and 0.65 μm). Additionally, the mean level of concentration of airborne solid particles was determined using the particle counter. The size distribution of the bacteria aerosol in winter and spring was also obtained. It has been found that the averaged airborne bacteria level in Gliwice in winter was 89 CFU/m3m (geometric mean) and was elevated in spring more than five times. The main peak of the size-distributions in winter was located in the bacteria size range from 1.1 to 2.1 μm while in the spring the peak was shifted into larger bacterial particles. Concentration of coarse bacterial particles was highly correlated with the concentration of coarse particles of atmospheric particulate matter. The dominant groups of bacteria isolated from the atmospheric air in Gliwice were nonsporing Grampositive rods.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy jakościowej i ilościowej bakterii zawieszonych w powietrzu zanieczyszczonej atmosfery miejskiej w Gliwicach. Próbki obecnych w powietrzu bakterii były pobierane przy pomocy 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena (o średnicach odcięcia na poszczególnych stopniach wynoszących odpowiednio 7.0; 4.7;3.3; 2.1; 1.1; oraz 0.65 μm). Ponadto, przy pomocy licznika cząstek, wyznaczono średnią wartość stężenia zawieszonych w powietrzu cząstek pyłu. Otrzymano także rozkłady ziarnowe aerozolu bakteryjnego w zimie i na wiosnę. Wykazano, że średni poziom bakterii w powietrzu Gliwic (średnia geometryczna) wynosił w zimie 89 CFU/m3, a w lecie wzrósł ponad pięciokrotnie. W zimie główny pik stężeń rozkładu ziarnowego znajdował się w przedziale wielkości bakterii od 1.1 do 2.1 μm, a okresie wiosny był przesunięty w stronę większych cząstek bakteryjnych. Stężenie grubych cząstek bakteryjnych było silnie skorelowane ze stężeniem grubych cząstek pyłu w atmosferze. Dominującą grupą bakterii wyizolowanych z powierza atmosferycznego w Gliwicach były niezarodnikujące pałeczki Gram-dodatnie.
EN
Indoor air is frequently polluted by bioaerosol. Exposure to bioaerosols may be especially hazardous in outpatient clinics and hospitals. Hence, it is very important to clean air in such places, especially in operating rooms. For this purpose various portable air cleaners can be used. The Electron Wind Generator (EWG) is such an air purification device which uses a sophisticated combination of electrode topology which produces high voltage. Previous studies have shown that this portable air cleaner can be successfully used for disinfection of indoor air. Unfortunately, due to the high voltage significant emission of ozone has been observed during the cleaner operation. Therefore, the carbon filter in the EWG device has been applied to reduce the emission of ozone. This paper presents preliminary results of the study on the effectiveness of ozone removal by the applied filter. Obtained data indicate that the tested carbon filter guarantees the 60-80% reduction of ozone emission during the continuous work of the studied device up to six hours. During longer term of work, a filter with higher mass density of activated carbon needs to be used.
PL
Powietrze wewnętrzne jest często zanieczyszczone bioaerozolem. Narażenie na bioaerozole może być szczególnie groźne w przychodniach zdrowia i w szpitalach. Z tego względu bardzo ważne jest oczyszczanie powietrza w takich pomieszczeniach, a zwłaszcza w salach operacyjnych. Do tego celu mogą być wykorzystane różne przenośne oczyszczacze powietrza. Takim oczyszczaczem powietrza jest urządzenie zwane elektronowym generatorem wiatru (EWG), wykorzystującym specyficzną topologię elektrod wytwarzających wysokie napięcie. Poprzednie badania wykazały, że tenże przenośny oczyszczacz powietrza może być pomyślnie wykorzystany do dezynfekcji powietrza. Niestety, ze względu na występujące w tym urządzeniu wysokie napięcie, w trakcie pracy oczyszczacza obserwowano znaczącą emisję ozonu. Aby zmniejszyć emisję ozonu zainstalowano w urządzeniu EWG filtr węglowy. Niniejszy artykuł przedstawia wstępne wyniki efektywności usuwania ozonu przez zastosowany filtr. Otrzymane dane wskazują, że testowany filtr węglowy gwarantuje 60-80% redukcję emisji ozonu w czasie ciągłej pracy badanego urządzenia aż do sześciu godzin. Dłuższy okres pracy wymaga zastosowania filtra o większej gęstości masowej węgla aktywnego.
EN
The paper presents results of application of the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to investigations of external layer of particles of PM1, PMI-2.5, PM2.5-10, the three fractions of suspended dust. The dust was sampled with the use of a Dekati PM-10 impactor within premises of the Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences in Zabrze, and physicochemical analyzed in the Institute of Physics of the University of Silesia. Carbon was shown to be the chief component of the investigated dust particles. Its relative content in particle surface grows with decreasing aerodynamic diameter of particles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki zastosowania metody spektroskopii fotoelektronów wzbudzanych promieniami rentgenowskimi (XPS) do badania składu zewnętrznej warstwy pyłu zawieszonego rozdzielonego na frakcje PM1; PMl-2,5; PM2.5-10. Próby pyłu pobrano impaktorem Dekati PM-10 na terenie Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, a badania fizykochemiczne przeprowadzono w Instytucie Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Śląskiego. Badania XPS wykazały, że węgiel był głównym komponentem badanych cząstek aerozolu, a jego względna zawartość w powierzchniowej warstwie wzrasta wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru cząstki.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pilotowych badań środowiska mieszkalnego w Sosnowcu, w dwóch grupach mieszkań: 'A' - mieszkania, w których mieszka dziecko chorujące na astmę i 'B' - mieszkania, w których domownicy nie chorują i nie skarżą się na żadne dolegliwości. Otrzymane wyniki wskazują, że na terenie Sosnowca dzieci chorujące na astmę są narażone w swoich mieszkaniach na podwyższone stężenia bakterii Gram-ujemnych oraz grzybów mikroskopijnych i pyłu. Szczególnie podwyższone, w stosunku do grupy kontrolnej, są stężenia frakcji respirabilnej aerozolu grzybowego i pyłowego.
EN
The results of accomodation conditions trial survey in Sosnowiec have been presented. The survey was conducted in two types of flats: 'A' - flats of families with children suffering from bronchial asthma and 'B' - flats of healthy people. The results showed that in Sosnowiec area children with asthma are exposed in their homes to elevated concentration of Gram-negative bacteria, microscopic fungi and dust. The concentrations of absorptive fractions of dust and fungus are particularly high, in comparison with the control group.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.