Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Za magazyn środków spożywczych uważa się wyodrębnioną przestrzeń przeznaczoną do przechowywania surowców, półproduktów, produktów gotowych oraz materiałów pomocniczych. Składowanie odgrywa bardzo ważną rolę w zaopatrywaniu w żywność. Uwzględniono następujące warunki składowania: temperaturę, wilgotność, promieniowanie świetlne. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane magazyny przemysłowe. Podano informacje o uwarunkowaniach prawnych składowania żywności dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
EN
A food storage warehouse is any premise, establishment, building, room area, facility, or place, in whole or in part, where food is stored and kept. Storage and distribution plays a key role in the food supply chain. The article takes into consideration the conditions of storage such as: temperature, humidity, light radiation. The article presents the most frequently used industrial warehouses. The paper includes some information on legal regulations concerning food safety in terms of food warehouses.
PL
Wydajność zakładów przemysłu spożywczego jest coraz wyższa. Przemysłowe przetwórstwo żywności wiąże się z koniecznością realizacji zintensyfikowanych przepływów strumieni surowców, materiałów, wyrobów gotowych. Produkty spożywcze wymagają transportu i składowania. W artykule scharakteryzowano obiekty magazynowe stosowane w zakładach przemysłu spożywczego.
EN
Food factories carry out their production with an increasing efficiency. The industrial scale food processing involves managing the intense flow of raw materials and finished products. Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. The aim of this study is to describe certain warehouses in food processing enterprises.
PL
W artykule zamieszczono informacje na temat wymagań prawnych, jakim muszą sprostać podmioty gospodarcze zajmujące się transportem zewnętrznym żywności. Omówiono techniczne środki (specjalistyczną infrastrukturę) niezbędne do podjęcia czynności transportowych w obrocie żywnością. Przedstawiono możliwości poprawienia organizacji czynności transportowych przez optymalizację zewnętrznego procesu transportowego.
EN
Food processing on a large scale involves the implementation of the intensified flow of streams of raw materials and finished products. The aim of this study is to describe certain elements of the food business logistics system. The study presents the law regulations concerning transport of food products. The possibilities of improving the efficiency of logistics processes in the subsystem procurement and distribution have been presented.
PL
W artykule scharakteryzowano środki transportu wewnętrznego stosowane w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono również wybrane czynności ładunkowe i czynności manipulacyjne Wyjaśniono znaczenie transportu wewnętrznego z punktu widzenia racjonalizacji produkcji i dystrybucji.
EN
The aim of this study is to describe certain elements of transport in food processing enterprises. Food processing on a large scale involves the implementation of the intensified flow of streams of raw materials and finished products. In the article, a role of the internal transport in the implementation of processes of the flow of goods in the manufacturing company was described.
PL
W artykule podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego. Uwzględniono następujące warunki środowiska produkcji: niska lub wysoka temperatura, wilgotność, stężone środki agresywne (myjące), zapylenie. W artykule zamieszczono również specyficzne zastosowania środków smarnych w przemyśle spożywczym. W odniesieniu do środków smarnych przytoczono przykłady rzeczywiście obecnych w zakładach dokumentów systemu zarządzania jakości ISO 9001;2001.
EN
The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substance (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants - USDA H1. The article contains the examples of the documents existing in the plants using ISO 9001;2001 management quality systems concerning lubricants.
PL
Konsekwencją skażenia żywności toksycznymi składnikami środków smarnych bez atestów może być degradacja marki i zahamowanie sprzedaży. Stosowanie środków smarnych w maszynach dla przemysłu spożywczego jest nieuniknione. Środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego powinny być nietoksyczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ogromne znaczenie ma to: jakie środki smarne są używane w zakładzie, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosowano w maszynach, czy zakład wdraża systemy zarządzania jakością. W części I artykułu podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego.
EN
The food contamination by a little quantity of lubricants can be a real problem in food processing. The risk of perils of brand damage and reduction in productivity can be a consequence of contamination by toxic lubricant ingredients. The presence of lubricant in machine used in food sector is inevitable. The lubricant for use in food industry should be non-toxic and harmless for human health. There are three very important factors, which affect safety from lubrication point of view: the type of lubricants used in a factory, the way the machine is designed and the application of the quality management systems. The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substances (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants - USDA H1. The article contains the examples of the documents, in enterprises using ISO 9001:2001 management quality systems, concerning lubricants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.