Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of study on influence of „Góra Żbikowska” landfill on surface water and bottom sediments of part of the Utrata river. This landfill pile is located in south-west part of Warsaw agglomeration. The results were considered in relation to the influence of old landfills on water environment. The tested parameters were: concentrations of metals in bottom sediments (8 sites) and physio-chemical parameters of water (2 sites) pointing to significant pollution of both mentioned components of water environment. The bottom sediments collected from the site located nearby „Góra Żbikowska” landfill (site number 7) contained the highest concentrations of heavy metals. In this site particularly high concentration of copper was found, furthermore this concentration exceeded the third class of bottom sediments purity (in accordance with geochemical criteria) [11].The metals in bottom sediments presumably come from the period when the landfill was not sufficiently isolated, but further ex tended analyses are needed to prove this statement, as well as confirm the necessity of the landfill closure and efforts for reclamation of the whole area surrounding the pile, including part of river.
PL
Praca dotyczy wpływu czynnego składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Góra Żbikowska” na wody oraz osady denne odcinka rzeki Utraty. Składowisko położone jest w południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Wyniki badań były rozpatrywane pod kątem oddziaływania składowisk odpadów na środowisko wodne. Zbadane parametry, tj. stężenia metali w osadach dennych (8 stanowisk) oraz parametry fizykochemiczne wody powierzchniowej pobranej z dwóch punktów położonych w niedalekim sąsiedztwie składowiska, wskazują na znaczne zanieczyszczenie obu badanych komponentów środowiska wodnego. Największe stężenia metali stwierdzono w osadach dennych pobranych ze stanowiska nr 7. Szczególnie wysokie stężenia dotyczyły miedzi, przekraczały one bowiem (zgodnie z kryteriami geochemicznymi) III klasę czystości [11]. Opisane wyniki mogą posłużyć za podstawę do przeprowadzenia szerszych i aktualniejszych badań oddziaływania omawianego składowiska odpadów na jakość wód i osadów dennych rzeki Utraty. Powtórzenie badań na zaproponowanych w pracy stanowiskach, może pozwolić na potwierdzenie konieczności zamknięcia składowiska i rekultywacji terenu lub wykazać, że metale ciężkie w osadach dennych pochodzą głównie z okresu, w którym składowisko nie było dostatecznie zabezpieczone.
2
Content available remote Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce
PL
W artykule opisano obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Określono metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynku. Przedstawiono kwestie sporne w zakresie metod stosowanych do obliczeń.
EN
The article covers the legislation currently in force with regard to energy performance certificates for buildings. A methodology for calculating the energy performance of buildings is defined. Certain matters of dispute are presented in relation to the applied calculation methods.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę granulometryczną i stężenia metali śladowych w osadach dennych pobranych z rzeki Utraty, Polska. Próbki osadu z 8 stanowisk zebrano i analizowano na zawartości metali śladowych (Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) i wielkość ziarna. W próbkach osadów określono 10 frakcji granulometrycznych, w tym frakcję nadsitową i podsitową. Próbki osadów charakteryzowały się podobnym składem granulometrycznym, w których dominował piasek średni. Najwieksze różnice wystąpiły dla frakcji najdrobniejszej i najgrubszej. Zmienność stężenia metali ciężkich w osadach dennych była duża. Najwięcej metali w osadach stwierdzono na stanowiskach końcowych. W uzyskanych wynikach można zaobserwować różnice w zawartości metali śladowych w analizowanych frakcjach osadów. Najniższe wartości stwierdzono dla Ni we frakcji 0,25 mm, Pb i Cu we frakcji 0,125 mm, Zn we frakcji 0,063 mm i Cd we frakcji 0,09 mm. Dla porównania zawartości metali na stanowiskach stworzono trzy grupy wynikające z dodatniej korelacji między frakcjami granulometrycznymi. Zmienność metalu w tych grupach jest wyraźna jedynie dla Cd i Ni. Zn, Cu i Pb kumulowały się głównie we frakcjach drobnych. Zgodnie z klasyfikacją osadów rzecznych (trzy klasy czystości) tylko osady z trzech pierwszych stanowisk kwalifikowały się do I klasy czystości, na pozostałych stanowiskach osady były silnie zanieczyszczone i klasyfikowały się do II i III klasy czystości.
EN
Purpose: To improve the understanding of the rheology of a metal-loaded polymer, a computer program which simulates the powder injection molding (PIM) process has been developed and its output has been compared to actual laboratory experiments. Design/methodology/approach: The polymer-powder feedstock was injection moulded using Arburg injection moulding machine. Feedstock of M2 HSS reinforced with carbides and mixed with stearic acid, paraffin wax and polypropylene as a binder was made by twin-screw extruder. Feedstock viscosity examination was made by capillary rheometer HAAKE RheoCap. Computer simulation results were compared with experimental results. Findings: Computer aided numerical analysis gives the possibility to select the optimal parameters of injection moulding without necessitate of preparation different feedstocks and manufacturing injected samples in different conditions of injection. Moreover application of ANSYS allows to apply initial process of injection moulding simulations without the necessity of purchasing expensive programs applied to material modeling injection. Research limitations/implications: It was confirmed that using of finite element method in powder injection moulding process can be a way for reducing the investigation costs Results reached in this way are satisfying and in slight degree differ from results reached by experimental method. However for achieving better calculation accuracy in further researches it should be developed given model which was presented in this paper. Originality/value: Nowadays the computer simulation is very popular and it is based on the finite element method, which allows to better understand the interdependence between parameters of process and choosing optimal solution. The possibility of application faster and faster calculation machines and coming into being many software make possible the creation of more precise models and more adequate ones to reality.
5
Content available remote Finite Element Method application during powder injection moulding
EN
Purpose: The general topic of this paper is problem of model ling of a polymer-powder mix flow during filling, in which the high-speed steel was used along with paraffin and polypropylene as a binding agent. Design/methodology/approach: Modelling of the polymer-powder mix flow process during filling was performed using the finite element method in Cadmould environment; polymer-powder mix was injection moulded using Arburg injection moulder. Computer simulation results were compared with experimental results. Findings: The presented model meets the initial criteria, which gives ground to the assumption about its usability for injection moulding of polymer-powder slurry process, employing the finite element method using the Cadmould software. The computer simulation results correlate with the experimental results. Research limitations/implications: It was confirmed that using of finite element method in powder injection moulding process can be a way for reducing the investigation costs Results reached in this way are satisfying and in slight degree differ from results reached by experimental method. However for achieving better calculation accuracy in further researches it should be developed given model which was presented in this paper. Originality/value: Nowadays the computer simulation is very popular and it is based on the finite element method, which allows to better understand the interdependence between parameters of process and choosing optimal solution. The possibility of application faster and faster calculation machines and coming into being many software make possible the creation of more precise models and more adequate ones to reality
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.