Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Basic dimensions (length, width and thickness), critical velocity of transporting seeds, sliding friction angle and the mass of pumpkin seeds, obtained from four fruit of various mass were determined. Based on the measurements, volume and thickness of each seed and its spherical index were calculated. Interdependence between the tested properties and indexes was evaluated based on the test for independent samples, analyses of variance, correlation and regression. It was found that the seeds mass is the most variable property and their length is the least variable. Empty and full pumpkin seeds should be separated with a pneumatic separator, where a vertical air stream of velocity approx. 5 m·s-1 is a separating element. Length and mass of seeds may be used at separation of seed material into quality fractions. As a result of separating the smallest seed fraction, a seed material may be obtained in which after the process of removing the fruit-seed coat, 95% of ripe seeds will be available.
PL
Określono podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość), prędkość krytyczną unoszenia, kąt tarcia poślizgowego i masę pestek dyni zwyczajnej, pozyskanych z czterech owoców o różnej masie. Na podstawie pomiarów obliczono objętość i gęstość każdej pestki oraz jej wskaźniki sferyczności. Współzależność między badanymi cechami i wskaźnikami oceniono na podstawie testu t dla prób niezależnych, analizy wariancji, korelacji i regresji. Stwierdzono, że cechą fizyczną o największej zmienności jest masa pestek, a o najmniejszej – ich długość. Puste i pełne pestki dyni najlepiej jest rozdzielać za pomocą separatora pneumatycznego, gdzie elementem rozdzielczym jest pionowy strumienia powietrza o prędkości ok. 5 m·s-1. Przy rozdzielaniu materiału nasiennego na frakcje jakościowe można wykorzystać jako cechę rozdzielczą długość lub masę pestek. W wyniku oddzielania najmniejszej frakcji pestek można uzyskać materiał nasienny, w którym po procesie usuwania okrywy owocowo-nasiennej znajdować się będzie ok. 95% nasion dorodnych.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
PL
Wzrost świadomości istnienia związku między odpowiednią dietą a stanem zdrowia, a także wpływ rozwoju cywilizacji na styl życia przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania konsumentów żywnością funkcjonalną. Na polskim rynku stale zwiększa się liczba nowych produktów funkcjonalnych, ale konsumenci niewiele o nich wiedzą. W artykule przedstawiono wyniki badań na temat wiedzy, akceptacji i spożycia żywności funkcjonalnej wśród polskich i belgijskich konsumentów. Określenie żywność funkcjonalna zna jedynie 4% polskich konsumentów, a w Belgii - 49% badanych.
EN
The increase of awareness about relationship between proper diet and health and also civilization development influence on lifestyle have a big impact on increasing consumer interest about functional foods. On the Polish market a growing number of new functional products can be observed, but consciousness development in this matter is a long process. In this article the survey results about knowledge, acceptance and intake of functional foods among Polish and Belgian consumers has been presented. The term functional foods is known only by 4% among Polish consumers, while in Belgium with this term is familiar about 50% consumers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.