Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
PC/ABS/PMMA blends with a varied content of PMMA were studied. TEM microscopy was employed to reveal the individual phases. Uniaxial tensile testing and instrumented macro-hardness indentation were carried out to quantify the hardness, indentation modulus, elastic and plastic deformation work during indentation, yield strain and stress values. The data was correlated with the morphology. In case PMMA is the minor phase, it tends to locate on the PC/SAN interface; whereas in case of being the major one, SAN plays the role of compatibilizer and encapsulates the PC particles. Good compatibility of the blends was confirmed by the results of mechanical testing, which revealed strain-controlled plasticity.
PL
Sporządzono mieszaniny poliwęglanu (PC) i kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) z różną zawartością poli(metakrylanu metylu) (PMMA). Metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) zbadano morfologię próbek PC/ABS/PMMA, analizując strukturę fazową (rys. 1—3). W testach jednoosiowego rozciagania oceniano granicę plastyczności (sy) oraz wydłużenie względne przy granicy plastyczności (ey) (rys. 4, 5). Na podstawie badań twardości metodą Martensa określano wartości pracy odkształcenia sprężystego (Wel) i odkształcenia plastycznego (Wpl) wytworzonych próbek z udziałem PMMA. Stwierdzono, że w przypadku dużej zawartości poli(metakrylanu metylu) w mieszaninie z PC/ABS, kopolimer poli(styren-co-akrylonitryl) (składnik ABS) pełni w układzie rolę kompatybilizatora, przyczyniając sie do enkapsulacji cząstek PC, niewielka zaś ilość PMMA w mieszaninie powoduje międzyfazowe rozproszenie jego cząstek w układzie PC/ABS. Dobrą kompatybilność składników mieszaniny potwierdzają jej korzystne właściwości mechaniczne.
2
Content available remote Thermoplastic elastomer blends based on waste rubber and low-density polyethylene
EN
Materials based on waste rubber from discarded tires and low-density polyethylene (PE-LD) have been studied. The blends were prepared via compounding of molten PE-LD with ground rubber (average particle size 0.4 mm) in an internal mixer. The products behaved like thermoplastic elastomers. To improve mechanical properties of the blends, various compatibilisers (dicumyl peroxide, sulfur system) were added. The best materials had tensile strength 8.6 MPa and elongation at break 260 %.
PL
W ramach pracy badano materiały wykonane z wykorzystaniem odpadów opon i polietylenu małej gęstości (PE-LD). Mieszanki sporządzano łącząc w mieszalniku stopiony PE-LD z rozdrobnioną gumą (średni rozmiar cząstek wynosił 0,4 mm) w temperaturze 150 °C, w przypadku mieszanek bez kompatybilizatora, a 180 °C w przypadku mieszanek z kompatybilizatorem. Uzyskany produkt miał cechy elastomeru termoplastycznego. Zbadano wpływ rodzaju i ilości użytego kompatybilizatora na właściwości mechaniczne otrzymanych mieszanek. Najlepszy materiał charakteryzował się wytrzymałością na rozciąganie o wartości 8,6 MPa i wydłużeniem przy zerwaniu 260 %.
EN
Analytical expression of the relationships between bending moment and curvature of concrete beams on the unloading branches in the extent of the moments of the same sign. Analytical expression of the relationships between shear force and shearing deformations.
PL
W pracy przedstawiono analityczne wyrażenie zależności pomiędzy momentem zginającym a krzywizną belek betonowych na gałęzi obciążenia w zakresie momentów o tym samym znaku oraz analityczne wyrażenie zależności pomiędzy siłą ścinającą a odkształceniem wywołanym ścinaniem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.