Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku procesu większa była szybkość jego rehydracji, następowały większe ubytki kwasu L-askorbinowego i suchej substancji. Ogranicza to czas rehydracji suszu, szczególnie uzyskanego w suszarce sublimacyjnej.
EN
Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). The lower water content in dried material, the higher its rehydration rate at the beginning of the process, and higher losses of L-ascorbic acid and dry substance. This reduces rehydration time for dried fruit, in particular that obtained from vacuum freeze drier.
PL
Zastosowanie opalanych gazem ziemnym podgrzewaczy bezprzeponowych wpłynęło na zmniejszenie zużycia paliwa o około 30% - w stosunku do podgrzewaczy przeponowych. Sprawność cieplna zasilanych gazem ziemnym podgrzewaczy bezprzeponowych jest znacznie wyższa, niż przeponowych. Statystycznie nieistotne są różnice pomiędzy sprawnością cieplną podgrzewacza przeponowego zasilanego gazem ziemnym lub węglem. Nie było też istotnych różnic pomiędzy sprawnością podgrzewaczy zamontowanych w suszarce chmielu bez recyrkulacji oraz z częściową recyrkulacją.
EN
The use of natural gas-fired non-membrane air heaters had an effect on the reduction of fuel consumption by about 30%, in relation to membrane air-heaters. The thermal efficiency of natural, gas-fired non-membrane air-heaters is significantly higher than that of membrane ones. The differences between thermal efficiency of natural gas or coal-fired membrane air-heaters are statistically insignificant. There were also no significant differences between the thermal efficiency of air-heaters installed in a hop-drier with partial recirculation and without recirculation.
PL
Celem pracy było zbadanie jednostkowego zużycia energii elektrycznej oraz różnych paliw przy suszeniu śliwek i jabłek w suszarce „Leśniczanka” oraz określenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej przy użyciu różnych paliw w latach 1992-2002.
EN
The goal of the study was to analyse quantity of consumption of electricity and various fuels during drying process of plums and apples in „Leśniczanka” dryer and determination of electricity and heat costs using different fuels in 1992-2002.
PL
Zostało zbadane zużycie energii cieplnej i elektrycznej przy suszeniu różnych owoców w suszarce „Leśniczanka” w cyklu ciągłym, jak również z przerwą nocną oraz określono jednostkowe koszty energii w latach 1992-2002. Zastosowanie podczas suszenia przerwy nocnej jest korzystne, gdyż w stosunku do cyklu ciągłego skraca czas efektywnego suszenia owoców i zużycie energii.
EN
Consumption of heat and electric energy by the “Leśniczanka” drier we investigated at drying of different fruits in continuous drying cycle and with a overnight break. Specific costs of energy were calculated for the period i 1992-2002. Introduction of the overnight break in drying cycle occurred to be advantageous, as it reduced the time of effective fruit drying and energy consumption in comparison with continuous drying cycle.
PL
Zbadano wpływ sposobu blanszowania i temperatury konwekcyjnego suszenia owoców czarnej porzeczki na straty kwasu L-askorbinowego w czasie tych procesów oraz na cechy sensoryczne suszu, jego zdolność do pochłaniania wody, jak również na przebieg i czas suszenia. Określony został najlepszy sposób blanszowania i optymalna temperatura suszenia tych owoców.
EN
The study dealt with the effects of blanching procedure and temperature of convection drying of the black currant berries on L-ascorbic acid losses during these treatment, as well as on the sensory properties of dried product, its water absorption ability, time and rate of drying. An optimal procedure of blanching and the optimum temperature of drying black currant berries were determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.