Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W polskiej energetyce zawodowej w coraz szerszym zakresie realizuje się program produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Według krajowych doświadczeń najczęściej spotyka się technologię energetycznego wykorzystania biomasy poprzez bezpośrednie współspalanie pyłu drzewnego z pyłem węglowym, w konwencjonalnych układach młynowo-palnikowych lub przez współspalanie gazu pirolitycznego i węgla drzewnego wytworzonych w konwencjonalnych zgazowarkach do drewna. Są to jednak inwestycje kapitałochłonne o dużym stopniu ryzyka eksploatacyjnego, dużym ryzyku bezpieczeństwa i efektach eksploatacyjnych na poziomie 5-7% udziału masowego biomasy w stosunku do ilości spalanego węgla. Zaproponowano technologię opartą na spalaniu biomasy w przedpalenisku kotła. Technologia ta umożliwia wytworzenie do 40% energii wyprodukowanej w kotle macierzystym.
EN
Program of energy production from renewable sources becomes more and more popular in the Polish power industry. According to our domestic experience, the most often applied is the technology of biomass utilization for energy generation through either direct co-combustion of wood dust and coal dust in a conventional pulverizer-burner system or co-combustion of pyrolytic gas and charcoal produced in conventional wood gasifiers. However, they are the capital consuming investments with a high degree of operational risk, low safety factor and exploitation effects on the level of 5-7% of biomass mass fraction compared with the quantity of combusted coal. Suggested is application of a technology based on biomass combustion in a forefurnace of a boiler. This technology enables generation of up to 40% of energy produced in a mother boiler.
2
PL
Bardzo duży potencjał paliwowy tkwi we wszelkiego rodzaju odpadach organicznych, roślinnych i zwierzęcych. Jeżeli odpady te można zakwalifikować do grupy biopaliw, stanowić one mogą znaczny potencjał paliwowy dla elektrowni. W przypadku tego rodzaju paliwa, elektrownie zawodowe będą miały potrójną korzyść: 1. wypełnią wymóg produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 2. będą miały zapewnione stałe źródło dopływu surowca paliwowego, 3. będą miały dodatkowe źródło finansowe za utylizację odpadów. Budowane instalacje nie mogą wpływać na pogorszenie jakości środowiska naturalnego i standardy jakości środowiska będą dotrzymywane.
EN
All kinds of organic, plant and animal waste may become very important as regards the production of fuel. If such kinds of waste are included into the group of biofuels, they may become a significant source of fuel for power plants. This kind of fuel may give professional power plants the following three benefits: 1. power plants shall meet the requirement concerning the production of power using renewable sources, 2. power plants shall be continuously supplied with the fuel source. 3. power plants shall gain an additional source of finance for waste utilization. The constructed installations cannot decrease the quality of the natural environment and the environmental quality standards must be complied with
PL
Ograniczona jednostkowa moc cieplna kotłów rusztowych na poziomie 180 MW przyczyniła się do rozwoju komorowych kotłów pyłowych. Wprowadzone w latach 20. pyłowe kotły komorowe osiągają obecnie wydajność do 1380 kg/s. Wszystkie technologie zmierzają do tego, by nowoczesny kocioł nie był źródłem emisji szkodliwych składników gazowych pyłów i spełniał wysokie wymagania norm dotyczących ochrony środowiska. Zmierza się do podwyższania sprawności obiegu termodynamicznego przez podwyższenie parametrów pary przegrzanej, wchodząc w obszar parametrów nadkrytycznych, tj. ciśnienie pary przegrzanej powyżej 22,5 MPa, a temperatury pow. 600°C.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.