Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Po okresie głębokiej restrukturyzacji takie zjawiska jak integracja, fuzje i przejęcia występują powszechnie i obejmują swym zasięgiem niemalże wszystkie sektory polskiej gospodarki. Procesy konsolidacyjne, łączenie się dużych podmiotów gospodarczych w sprawnie działające grupy kapitałowe stanowią realizację ambitnych scenariuszy dynamicznego rozwoju wielu z nich. Obserwując podejmowane inicjatywy w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, można mieć pewność, że zaowocują w przyszłości realizacją wielu ciekawych projektów i przyczynią się do wzrostu wartości takiej grupy.
EN
After a period of a thorough restructuring such phenomena as integration, mergers and acquisitions are common and cover with its range almost all sectors of the Polish economy. Consolidation processes, mergers of large economic entities in the efficiently operating capital groups constitute the realization of ambitious scenarios of a dynamic development of many of them. Observing the initiatives undertaken in the Capital Group of Jastrzębie Coal Company SA, one can be sure that in the future they will result in the implementation of a number of interesting projects and will contribute to the growth of the value of the group.
PL
Przedstawiono algorytmy postępowania stosowane przy szacowaniu zasobów złóż węglowodorów metodą wolumetryczną. Wskazano różnice pomiędzy prostą metodą średniej arytmetycznej, a metoda, średniej zasobności oraz wpływ wzajemnej korelacji statystycznej pomiędzy parametrami geologicznymi na wielkość szacowanych zasobów. Zagadnienie zostało przedstawione na przykładzie złoża gazu ziemnego Jodłówka. Skrótowo zostały także zaprezentowane sposoby objętościowego określania zasobów węglowodorów stosowane przez służby geologiczne Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu PGNiG.
EN
The paper presents some ways of the quantitative estimation of the hydrocarbon reservoirs using volumetric method. The problem of the difference between the simple average method and the average hydrocarbon pore thickness method is described a little wider. There are some remarks about the influence of the chosen method on the estimated hydrocarbon volume when the statistic correlation between geological parameters exists. The problems described above are presented on the example of Jodłówka gas field. Finally the most frequently applied algorithms of proceeding with the oil/gas reservoir volume estimations which are used in Sanok division of PGNiG are shortly presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.