Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Matematyczny model spadków podciśnienia w postaci równania Bernoulliego, w którym przyjęto prędkość wznoszenia swobodnego pęcherza jako stałą, został wykorzystany do analizy wpływu zmian wartości parametrów modelu na wartości spadków podciśnienia, które ten model opisuje. Analiza wrażliwości stanu modelu pozwala przewidzieć wpływ wybranych zmian konstrukcyjnych aparatu udojowego na spadki podciśnienia występujące w czasie podnoszenia mieszaniny mleka i powietrza.
EN
Mathematical model of the vacuum pressure drops in form of the Bernoulli's equation, where the free rising velocity of a bubble was assumed as constant, was used to analyse the effect of changes in values of model parameters on the drops of vacuum pressure being described by this model. Analysis of model state sensitivity enables to foresee the impact of selected changes in construction of the milking apparatus on the drops of vacuum pressure, which occur during rising milk and air mixture.
PL
Celem niniejszego artykułu jest m.in. pokazanie obecnej sytuacji biogazu w Polsce, a także ewentualnych przemian, do jakich może dojść w tym sektorze energetyki. Omawiając te zagadnienia, autorzy kierowali się światowymi tendencjami. W artykule przedstawiono też obecny stan biogazowni na świecie.
EN
The aim of this article is to show the current situation of biogas in Poland as well as possible changes. Transition to what may occur in the energy sector on the basis of trends in the world. This article presents also the current status of biogas in the world.
PL
W pracach A. Kupczyka został przedstawiony model matematyczny spadku podciśnienia w długim przewodzie mlecznym [Kupczyk 1999; Iwaszko i in. 1996]. Spadek podciśnienia jest opisany równaniem Bernoulliego na wysokość straconą. Model ten jest nieliniowy, w postaci funkcji uwikłanej. Okazuje się, że ciśnienie w zakresie wartości występujących w aparatach udojowych, w długim przewodzie mlecznym praktycznie nie wpływa na prędkość wznoszenia pęcherza w długim przewodzie mlecznym. Równanie Bernoulliego może być uproszczone do wielomianu czwartego stopnia względem spadku podciśnienia. Przedstawiono model spadków podciśnienia w długim przewodzie mlecznym w postaci uproszczonej, wyniki weryfikacji modelu uproszczonego oraz przykładowe symulacje spadków podciśnienia przeprowadzone zgodnie z modelem uproszczonym.
EN
The mathematical model of vacuum pressure drop in a long milk pipeline was presented by Kupczyk [1; 2]. The pressure drop was described by Bernoulli equation at the lost height. This model is non-linear, in form of implicit function. It was proved that the pressure, within the range of values occurring in long pipeline of milking machines, practically does not affect the velocity of bubble ascending within long milk pipeline. The Bernoulli equation may be simplified to quadric polynomial in relation to the vacuum pressure drop. Paper presented the model of pressure drops in a long milk pipeline in simplified form, the results of simplified model verification and some exemplary simulations of vacuum pressure drops based on the simplified model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.