Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono założenia, obliczenia oraz rozwiązania konstrukcyjne urządzenia o mocy chłodniczej 1 MW skonstruowanego i zbudowanego przez firmę EUROTECH Sp. z o. o, w Bytomiu przy współpracy z AGH w Krakowie w ramach Projektu Celowego wspieranego przez- Ministerstwo Nauki. Urządzenie pozwala na grupową klimatyzację w zależności od warunków lokalnych nawet całego podziemnego oddziału wydobywczego. Przedstawiono także wybrane wyniki badań symulacyjnych agregatu chłodniczego.
EN
Assumptions, calculations and design solutions of the device of cooling power 1 MW, developed and manufactured by EUROTECH Ltd. in Bytom, Poland with collaboration of AGH University in Krakow, Poland, was presented in the paper. The machine was developed within the Targeted Project supported by the Ministry of Science. The device enables to secure air conditioning, depending on local conditions, of even entire mining plant. Also selected results of simulation tests of cooling pack were presented.
PL
W referacie przedstawiono istniejący stan i prognozowanie produkcji energii finalnej (cieplnej i elektrycznej) na bazie paliw kopalnianych oraz paliw odnawialnych. Omówiono możliwości wykorzystania słomy, odpadów drzewnych tak leśnych jak i z przeróbki drewna. Istotnymi zasobami może być pozyskiwanie biomasy z szybko rosnących lasów energetycznych. Budując małe rozproszone elektrociepłownie (gminy, zakłady drzewne) rzędu kilkuset kilowatów, można z powodzeniem jako paliwa zastosować biomasę.
EN
In the were presented existing condition and forecast of production the finished energy (thermal and electric) which it's based fossil fuel and renewable fuel. There were discussed the possibility to take advantage of straw, woods waste, both forest and alternation. The essential resources can be winning wood the biomass from the fast growing full of energy. If me build little, diffuse head and power plants (communes, wood plant) power a few hundred kilowatts, we will can use biomass as fuel successfully.
PL
Ograniczona jednostkowa moc cieplna kotłów rusztowych na poziomie 180 MW przyczyniła się do rozwoju komorowych kotłów pyłowych. Wprowadzone w latach 20. pyłowe kotły komorowe osiągają obecnie wydajność do 1380 kg/s. Wszystkie technologie zmierzają do tego, by nowoczesny kocioł nie był źródłem emisji szkodliwych składników gazowych pyłów i spełniał wysokie wymagania norm dotyczących ochrony środowiska. Zmierza się do podwyższania sprawności obiegu termodynamicznego przez podwyższenie parametrów pary przegrzanej, wchodząc w obszar parametrów nadkrytycznych, tj. ciśnienie pary przegrzanej powyżej 22,5 MPa, a temperatury pow. 600°C.
PL
Omówiono ogólnie paliwa ciekłe spotykane na rynku polskim, natomiast szczegółowo podano właściwości olei opałowych stosowanych w kotłowniach małej i średniej mocy. Ponadto podano sposoby magazynowania paliwa ciekłego (olej opałowy) w istniejących i nowo projektowanych kotłowniach olejowych. Przedstawiono również zalety oleju opałowego stosowanego do opalania kotów w stosunku do innych stosowanych paliw.
PL
W artykule przedstawiono sposoby modernizacji kotłów rusztowych małej i średniej mocy opalanych węglem kamiennym pod kątem zwiększenia sprawności i zmniejszenia emisji CO i NOx. Modernizacja polega między innymi na dokonaniu rozdziału powietrza potrzebnego do spalania na powietrze pierwsze, drugie i trzecie oraz wprowadzenie recyrkulacji spalin. Ponadto podano możliwości zmiany paliwa stałego na paliwo gazowe lub ciekłe w istniejących kotłach rusztowych nie naruszając części ciśnieniowej kotła.
PL
Przedstawiono sposób modernizacji kotłów rusztowych na przykładzie kotła parowego OSR-25. Celem modernizacji było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dokonano rozdziału powietrza do spalania I, II i III z jednoczesną recyrkulacją spalin do komory paleniskowej.
EN
In the paper a possible method of modernization of stoker boilers on example of OSR-25 was presented. The aim of this modernization was to decrease the airborne emissions of pollutants. The reperation of combustion air primary, secondary and tertiary was discussed.For achieving the best results aslo recirclation of flue gases to combustion chamber of boiler was considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.