Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W celu zminimalizowania zapotrzebowania na energię w procesie obróbki powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosuje się, zależnie od wymagań dotyczących jakości powietrza, odzysk ciepła poprzez: recyrkulację, wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, wymiennik glikolowy lub rurki cieplne. Pomimo kosztów montażu wyposażenia regulacyjnego, każdy układ odzysku ciepła powinien mieć możliwość regulacji, ponieważ w praktyce do 30–40% czasu pracy centrali wentylacyjnych może zachodzić w warunkach, w których odzyskiwana ilość ciepła przekracza zapotrzebowanie. Brak regulacji umożliwiającej zredukowanie stopnia odzysku ciepła oznaczałby konieczność dodatkowego schładzania powietrza, co zwiększałoby koszty eksploatacyjne.
PL
W systemach regulacji automatycznej instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obok podstawowych obwodów regulacji, jakimi są temperatura i wilgotność, istotne znaczenie mają obwody odzysku ciepła, a także regulacja ciśnienia i strumienia powietrza. Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji jest uzyskanie wymaganych strumieni powietrza we wszystkich jej przewodach i urządzeniach przy możliwie niskim zużyciu energii.
PL
Projektanci i inżynierowie eksploatacji mają szerokie możliwości optymalizacji zużycia energii w budynkach poprzez systemy regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich współpracę z innymi instalacjami. Wiele z nich jest uniwersalnych, ale dużo zależy również od przeznaczenia budynku i jego bieżącej eksploatacji. Czynnik ludzki i subiektywne poczucie komfortu nie sprzyjają konsekwentnej realizacji celu, jakim jest energooszczędność, dlatego zadanie to powierza się automatyce, która umożliwia redukcję zużycia energii bez uszczerbku dla komfortu.
PL
Najczęściej zalecanym poziomem wilgotności względnej dla pomieszczeń biurowych jest zakres 40-60%. Oprócz niewątpliwego wpływu na odczuwanie komfortu, nastawiona wartość wilgotności względnej ma duży wpływ na zużycie i koszty energii w budynku. W artykule zostały omówione najważniejsze systemy nawilżania stosowane w tego typu pomieszczeniach.
PL
W celu osiągnięcia efektywnej pracy instalacji HVAC, oprócz prawidłowego doboru i montażu urządzeń technologicznych, trzeba zadbać o odpowiedni system sterowania. O tym, czy dany system sterujący spełnia swoje podstawowe funkcje decydują: jego dopasowanie do instalacji oraz odpowiednie nastawienie algorytmów i parametrów regulacji.
PL
Najczęściej stosowanym czynnikiem pośredniczącym w wymianie ciepła lub chłodu pomiędzy jego źródłem a odbiornikiem jest woda lub jej mieszanina z dodatkami niezamarzającymi, np. glikolem. Dlatego nieodzownym składnikiem poprawnie działającego układu regulacyjnego większości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest właściwie dobrany system regulacji hydraulicznej.
PL
Zadaniem systemów klimatyzacji jest oprócz filtracji, ogrzewania i chłodzenia również osuszanie i nawilżanie powietrza. W centralach wentylacyjnych do sterowania tymi procesami wykorzystuje się układy, które utrzymują zadane strumienie i parametry powietrza oraz nadzorują procesy jego obróbki. Regulacja wilgotności należy do trudniejszych procesów w klimatyzacji.
PL
Norma ASHRAE 90.1-2019 wykorzystywana przy certyfikacji LEED wymaga całościowego ujmowania wymagań energetycznych dla budynków, co ułatwia projektowanie zintegrowane i optymalizację energetyczną. Modelowanie energetyczne w procesie LEED ma m.in. za zadanie wykazanie oszczędności w kosztach energii zużywanej przez projektowany budynek i jest narzędziem do przeprowadzania oceny wariantów projektowych i analiz opłacalności zastosowania danych rozwiązań instalacji i własności izolacyjnych budynku.
9
Content available remote Analiza energetyczna budynków
EN
The article presents the use of fast cameras and image processing and analysis methods to determine the velocity of pneumatic transport of bulk material. The presented solution is dedicated to the analysis of dense flow in the form of slugs moving in a horizontal section of the pipeline. The developed image-processing algorithm is based on the estimation of the bulk solid material level in the pipeline in particular moments of the process. The acquisition of an image containing the area of two separate sections of the pipeline allows to determine the shift-time of material between two pre-defined pipeline regions. The obtained results indicate the proper action of the developed system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie szybkich kamer oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczenia prędkości transportu pneumatycznego materiału sypkiego. Przedstawione rozwiązanie dedykowane jest analizie zmian prędkości przepływu gęstego w formie korków przemieszczających się w poziomym odcinku rurociągu. Opracowany algorytmy przetwarzania obrazów opiera się na wyznaczeniu poziomu wypełnienia rurociągu materiałem sypkim w poszczególnych chwilach trwania procesu. Akwizycja obrazu zawierającego obszar dwóch oddzielnych sekcji rurociągu pozwoliła na określenie czasu przejścia materiału między oboma, pre-definiowanymi, obszarami rurociągu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawne działanie opracowanego systemu.
PL
Zainteresowanie budownictwem zrównoważonym, zwanym również "budownictwe zielonym", "budownictwem ekologicznym", " green building" jest bardzo szybko rozwijającym się trendem. Wyznacznikiem spełnienia wymagań budynku zrównoważonego jest uzyskanie przez obiekt certyfikatu określonego jako tzw. certyfikat wielokryterialny. Inna używana na to nazwa to certyfikat środowiskowy lub certyfikat zielonego budynku.
PL
Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna (HVAC) ma decydujący wpływ na możliwość zapewnienia odpowiednich warunków zarówno przebywającym w budynkach osobom, jak i wyposażeniu. Jakimi zatem należy kierować się kryteriami, opracowując koncepcję, a następnie projekt instalacji w budynku biurowym.
PL
Gdy w przestrzeniach biurowych należy stosunkowo szybko doprowadzić wartość temperatury do wartości komfortowej po okresie utrzymywania temperatury ekonomicznej, niezastąpione są klimakonwektory. Poprzez prawidłowy dobór urządzeń można zapewnić pokrycie zysków/strat ciepła w pomieszczeniu.
EN
Nowadays, the optimization of energy consumption and resources is one of the most urgent topics in worldwide industry. The energy consumption monitoring and control in various multiphase flow industrial applications, where a proper flow characteristic and an optimal phase mixture control is crucial, is hard to perform due to the physical and chemical complexity of the processes. The Electrical Capacitance Tomography (ECT) is one of the relatively cheap non-invasive measurement methods that can help in the monitoring and control of optimal energy and resources dozing in industrial processes. ECT diagnostics systems use unique sensors that can non-intrusively detect spatial capacitance changes caused by spatial changes in the electrical permittivity of industrial process components. One of the latest ECT extensions is a three-dimensional measurement strategy that uses a multilayer structure of the capacitance sensor. In this paper, the authors propose a novel approach to the 3D ECT sensors fabrication process that uses 3D computer modelling and 3D printing to easily get any sensor shape, electrode layout, scale and shielding strategy. This study compares the measurement abilities of a 3D ECT sensor fabricated using a traditional hand-made technique with the 3D printed device. The results have proven the potential of the new 3D print-based sensor regarding its significant fabrication time reduction as well as the improvement of the overall 3D ECT sensor measurement accuracy and stability.
PL
Belki chłodzące lub chłodząco-grzewcze łączą w sobie nawiewnik powietrza świeżego przygotowanego w centrali wentylacyjnej i wymiennik ciepła woda-powietrze, w którym wymiana ciepła jest intensyfikowana przez dodatkowy przepływ tzw. powietrza indukowanego z pomieszczenia. Należy zwrócić uwagę, że o ile potocznie rozwiązania te zwane są belkami chłodzącymi (lub chłodząco-grzewczymi), o tyle poprawna pełna nazwa brzmi aktywna belka chłodząca, co odróżnia je od pasywnych belek chłodzących, które odbierają ciepło z pomieszczenia dzięki przepływowi wody chłodzącej przez wymiennik ciepła, natomiast nie jest do nich doprowadzane powietrze z centrali wentylacyjnej. Część producentów dla określenia aktywnych belek używa zamiennie terminu nawiewniki indukcyjne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.