Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł proponuje zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych w badaniach organicznego rozwoju wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ (Egipt). Na podstawie zrekonstruowanej liczby mieszkańców w poszczególnych zespołach zabudowy zaproponowano trzy hipotezy dotyczące ich interakcji z zespołem sklepów i warsztatów, który powstał w specyficznej lokalizacji. Wyniki analizy rzucają nowe światło na ostatnią fazę rozwoju Abû Mînâ.
EN
The paper proposes the use of optimization algorithms in research on the organic development of an early medieval settlement in Abû Mînâ (Egypt). On the basis of the reconstructed number of inhabitants in individual building complexes, three hypotheses regarding their interaction with a group of stores and workshops that was created in a specific location were proposed. The results of the analysis shed new light the last phase of on Abû Mînâ development.
PL
W tekście przedstawiono zarys niezwykłej historii życia i twórczości Profesor Jadwigi Sławińskiej, od chwili urodzin w Łodzi, poprzez dramatyczną ucieczkę z getta i trudne losy w czasach powojennych, aż po wybitne sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym, odnoszone w latach, które poświęciła pracy na uczelni. Jadwiga Sławińska ukończyła studia architektoniczne i filozoficzne, była powszechnie szanowaną badaczką historii i teorii architektury współczesnej, a także twórczynią nowej szkoły estetyki architektury uprawianej jako dział teorii kultury. Dla swoich studentów i doktorantów na zawsze pozostanie ukochaną Nauczycielką i Mistrzynią. W artykule zaprezentowano najważniejsze spośród osiągnięć naukowych i dydaktycznych Profesor Sławińskiej. Osobiste wspomnienia o tej znakomitej postaci świata akademickiego dołączyli uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor.
EN
This paper presents an outline of the unusual history of the life and work of Professor Jadwiga Sławińska, from the moment of her birth in Łódź, through her dramatic escape from the ghetto and difficult fate in post-war reality, up to the outstanding success in the field of scientific and didactic achievements, related to the years that she devoted to the university work. Jadwiga Sławińska graduated in architectural and philosophical studies. She was a widely respected researcher of the history and theory of contemporary architecture as well as the creatress of a new school of architectural aesthetics practiced as a field of the theory of culture. For her students and PhD candidates she will always be a beloved teacher. The article describes the most important scientific and didactic achievements of Professor Sławińska. Personal memories about this excellent personality from the academic community were shared by students, associates and friends of Madam Sławińska.
EN
The paper deals with broad fi eld of terrestrial 3D laser scanning (TLS) data application in documentation and conservation of architectural heritage. Position of TLS among other surveying technologies is shown in respect for density of information, size of surveyed objects and expected accuracy. Different kinds of 2D and 3D deliverables are characterized with the main focus on their accuracy and loss of original data fi delity in process of data elaboration. Finally, the problem of applicability of different TLS deliverables is discussed.
PL
Artykuł dotyczy szeroko rozumianych zastosowań naziemnego skanowania laserowego (TLS) w dokumentacji i konserwacji zabytków architektury. Omówiono miejsce technologii TLS wśród innych technik pomiarowych z uwzględnieniem gęstości próbkowania, wielkości mierzonych obiektów i oczekiwanych dokładności. Scharakteryzowano także podstawowe rodzaje opracowań 2D i 3D otrzymywanych w wyniku laserowego skanowania w odniesieniu do uzyskiwanych dokładności i utraty części pierwotnej informacji w procesie opracowania danych. W zakończeniu przedstawiono potencjalny zakres zastosowań dla poszczególnych rodzajów opracowań uzyskiwanych w wyniku naziemnego, laserowego skanowania 3D.
4
Content available remote Przemieszczenia nawiniętego wzmocnienia kompozytowego zbiornika ciśnieniowego
PL
W pracy badano przemieszczenia w warstwie kompozytowej (wykonanej metodą nawijania) zbiornika ciśnieniowego. Oplot kompozytowy o grubości ok. 4,5 mm wykonano metodą nawijania na mokro z włókna szklanego i żywicy epoksydowej na linerze stalowym o grubości ścianki 1,25 mm i średnicy 113 mm. Zbiorniki w stanie obciążonym i bez obciążenia poddano skanowaniu światłem strukturalnym. Stan obciążony uzyskiwano przez ściskanie osiowe z siłą 240 kN gumy znajdującej się wewnątrz części cylindrycznej butli. Z uzyskanych wyników skanowania sporządzono modele 3D nawiniętej warstwy w stanie obciążonym i bez obciążenia. Porównanie modeli 3D pokazuje występowanie przemieszczeń o różnej wartości zależnej od charakterystycznych punktów architektury włókien wzdłuż tworzącej zbiornika. W miejscach przeplotów oraz obszarach pierwszych nawiniętych wiązek przemieszczenia są mniejsze od przemieszczeń występujących w obszarach bez przeplotów oraz wiązek nawijanych jako ostatnie - zewnętrzne.
EN
The displacements in the wound layer of the high pressure composite vessels have been investigated. The composite pressure vessels have been made by wet filament winding of the glass fiber roving impregnated with the epoxy resin (composite layer thickness: 4,5 mm) on the steel liner (diameter: 113 mm, wall thickness: 1,25 mm). After scanning of the loaded (inner axial compression with 240 kN force) and the unloaded pressure vessels with structured light scanner, 3D cylinder models (loaded and unloaded) have been built. The results obtained from the comparison of the 3D models indicate the different levels of the displacements which seem to be related to the characteristic points of the winding architecture. The displacements in the interweavings zones (undulation zone) and the displacements near to the first wound bundles are smaller than these in the areas out of the interweavings and near to the latest wound bundles.
PL
Szkoła Policji w Pile, wraz z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Politechniki Wrocławskiej, oraz Leica Geosystems Polska, przeprowadziła badania możliwości zastosowania skanowania 3D w dokumentacji i analizie miejsc zdarzeń kryminalnych. Głównym celem było porównanie wyników uzyskanych metodą skanowania 3D z dokumentacją przygotowywaną przez zespół dochodzeniowy metodami tradycyjnymi. Porównanie przeprowadzone na przykładzie zdarzenia kryminalnego wewnątrz budynku, wypadło na korzyść metody skanowania 3D, która okazała się szybka, wydajna i precyzyjna w zakresie w pełni zadowalającym wymagania współczesnej kryminalistyki. Technologia skanowania 3D upraszcza proces dokumentacji i opisu danych przestrzennych. Dodatkowo, skanowanie 3D eliminuje zazwyczaj potrzebą ponownego przyjazdu ekipy dochodzeniowej na miejsce zdarzenia kryminalnego.
EN
Police School in Piła together with the Laboratory Scanning and Modelling 3D of the Wrocław University of Technology and Leica Geosystems attempted to diagnose possibilities of using the 3D scanning in the crime scene inspection and its documentation. The main aim was to compare the results of the 3D scanning with the inspection activities led by human teams in the field of documenting the site inspection. The comparison revealed that the measurements of the appointed area, the building, and the room as the crime scenes carried out using the 3D scanner, were quick, efficient, and precise, as far as the needs of the present crime detection are concerned. These 3D scanners simplify the measurement reading and storing any three-dimensional data. Moreover, the use of the 3D scanners eliminates esecond visitsí at the crime scene.
9
Content available remote Ład, chaos i architektura
PL
Na przestrzeni wieków architektura zmieniała się bezustannie, ale nie przestawała w niej obowiązywać przynajmniej jedna, ogólna, nadrzędna zasada: zasada przestrzennego ładu. W różnych okresach historii rozluźniano niekiedy reguły obowiązującego porządku, aby następnie znów powrócić do bardziej ścisłego ich przestrzegania. Niezależnie od takich okresowych wahań zawsze jednak niezmienne pozostawało przeświadczenie, że ogólne reguły komponowania kształtów przestrzennych architektury mają charakter obiektywny, gdyż wynikają z porządku wszechświata. Rozpowszechnione wśród teoretyków architektury i samych architektów wyobrażenia o istnieniu takiego porządku odpowiadały ogólnie panującym przekonaniom, ujawniającym się zarówno w potocznych poglądach, jak i naukowych teoriach. Od Pitagorejczyków aż po Newtona, zarówno filozofowie jak i naukowcy, operowali pewnym określonym modelem, w ich przekonaniu wiernym obrazem kosmosu. Ten świat był stabilny, uporządkowany, panował w nim geometryczny, oparty na formułach matematycznych, ład. Wszystko co się w nim działo miało określone przyczyny, które w tych samych warunkach zawsze wywoływały jeden i ten sam skutek.
EN
The development of contemporary science has led to the questioning of the paradigms of reductionism, determinism and strict empiricism. However, these paradigms have not been completely rejected, only they have become obligatory in a smaller range. The theory of chaos has evolved as a new part of mathematics. It has found its application in various fields of knowledge: physics, biology, medicine, etc. Fractals, mathematical forms also bound with the theory of chaos excited special curiosity not only in science but also in many spheres of art. Some architects, deriving inspiration from the theory of chaos, cast aside the compositional order which up till now was perceived as being compulsory. Perhaps this inspiration will reveal itself to be prolific, this however, is only one of many possible directions of exploration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.