Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Autor przedstawił wyniki prób nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w projektowaniu składu mieszanek betonów wysokowartościowych. Ich rezultaty oraz dalszy rozwój może stanowić wkład w rozwój technik projektowania betonów, a w szczególności betonów z modyfikowaną matrycą cementową.
EN
The author presents the results of test on the use of artificial intelligence in the design of high-parameter concrete mixtures. The test results and their further development may contribute to the development of concrete design techniques, in particular for concretes with a modified cement matrix.
2
Content available remote Stosowanie kruszywa z gruzobetonu
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetyki rozwoju wytrzymałości na ściskanie betonów na kruszywach otoczkowych z matrycą spoiwową modyfikowaną dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Stwierdzono, że jest możliwość uzyskania betonów wysokowartościowych na tych kruszywach.
EN
The article presents the results of kinetics of compression strength evolution of concrete made of gravel aggregate with modified cement matrix with mineral additions and chemical admixtures. It was proved that it is possible to get high strength concrete with gravel aggregate.
9
Content available remote Kształtowanie wysokowartościowych betonów żwirowych
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w projektowaniu betonów wysokowartościowych. Uzyskane rezultaty mogą być przesłanką dla innych badaczy do podjęcia prób zastosowania w projektowaniu sztucznej inteligencji. Zwrócono uwagę na korzystne efekty jakie dałoby połączenie wyników badań różnych ośrodków akademickich w celu stworzenia sieci doskonałej, pozwalającej projektować trwały i wytrzymały kompozyt cementowy.
EN
The results of using artificial neural networks to high performance concrete design are presented. Received results can be the reason for other scientists to test the use of artificial intelligence in this field. The beneficial results of joining the findings of the investigations of various technical universities aiming to create a perfect network, that would allow to design a durable and strength enhanced concrete is also pointed out.
11
Content available remote Deterministyczny model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych
PL
Przedstawiono wyniki badań własnych betonów wysokowartościowych z kruszyw otoczakowych. Omówiono próby opisania funkcjami matematycznymi kinetyki narastania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych, uzyskując w efekcie deterministyczny model matematyczny. Przedstawiono wyniki analiz statystycznych potwierdzających użyteczność zaproponowanej funkcji matematycznej do prognozowania szacunkowej wartości wytrzymałości na ściskanie programowych betonów, co również ujęto tabelarycznie. Porównano także efekty badań własnych i autorskiej propozycji opisu modelowego ze znanymi funkcjami matematycznymi. Wskazano na potrzebę zwrócenia uwagi na zastosowanie sztucznej inteligencji przy projektowaniu betonów wysokowartościowych.
EN
The results of Author's own investigations of rounded aggregate high performance concretes are presented. The attempts to describe with the compressive strength development kinetics of high performance concretes with mathematical functions have been made and a deterministic mathematical model has been obtained. The results of statistical analyses confirming the usefulness of proposed mathematical function for the forecasting of estimated value of compressive strength of program concretes are presented, which are also tabulated. The effects of Author's own investigations and proposition of a model description with known mathematical functions are compared as well. The necessity of calling attention to the employment of artificial intelligence in the design of high performance concretes is also indicated.
EN
Protection against moisture movement in building is a very important technical and economical problem. Commonly found of satisfactory damp proof courses in building can affect their accelerated deterioration, especially in flood condition. In the paper porous-capillary structure and theoretical principles of moisture movement are presented. The ways of protection against moisture movement in building and building drying are presented, as well.
EN
Investigations of three concretes groups: not modified, modified with super-plasticizer and modified with super-plasticizer and micro-silica. Examination results and their analysis.
EN
Concrete economic examinations and analysis. High strength concretes - reason of usage. Defects and flaws of sandwich plates and their repair ranges.
16
Content available remote Trwałość betonów wysokowartościowych
17
Content available remote Betony wysokich wytrzymałości
18
Content available remote Beton wysokiej wytrzymałości w drogownictwie
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych. Wskazano korzyści, jakie mogą być uzyskane przez odpowiednią modyfikację matrycy cementowej. Zwrócono uwagę na pewne niebezpieczeństwo związane z możliwością kruchego pękania modyfikowanych tworzyw cementowych.
EN
The article presents results of researches on correlation of chosen mechanical features of modified concrete with chemical admixtures and mineral additives. The benefits which may be gained by appriopriate modification of cement mix have been pointed out.
PL
Przedstawiono wyniki badań szczelności mieszanek betonowych oraz kinetyki rozwoju wytrzymałości na ściskanie betonów na kruszywach żwirowych. Stwierdzono korzystne efekty modyfikacji matrycy spoiwowej dodatkami i domieszkami chemicznymi.
EN
The article presents results of concrete mixture tightness research and kinetics of compression strength evolution of concrete made of gravel aggregate. It shows also the beneficial result of modified cement matrix with mineral additives and chemical admixtures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.