Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia mikrofalowego
PL
Zaprezentowano wyniki analizy teoretyczno-doświadczalnej suszenia ziaren maku w suszarce mikrofalowej pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych. Proces prowadzono dla różnych nastaw mocy grzania w komorze suszenia. W celu określenia najefektywniejszego procesu zastosowano dwa wskaźniki wydajności egzergetycznej: jednostkowe zużycie egzergii oraz sprawność egzergetyczną. Najmniejsze zużycie egzergii oraz najwyższe wartości sprawności osiągnięto dla mocy grzania 300 W.
EN
Poppy seeds were dried in a microwave dryer at varying heat power to minimize the energy expenditure and to det. the unit exergy consumption and exergetic efficiency. The lowest exergy consumption and the highest drying efficiency were achieved for power setting 300 W.
2
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia próżniowego
PL
Zaprezentowano wyniki teoretyczno-doświadczalnej analizy suszenia zrębek leszczyny pospolitej w suszarce próżniowej pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych. Zastosowano bilansowanie egzergetyczne, które pozwoliło wykazać, jak parametry procesowe wpływają na efektywność suszenia. Wyższe sprawności uzyskano przy wymianie powietrza, dla wyższych wartości podciśnienia w komorze, przy większej masie próbki i dla wyższych nastaw temperatur.
EN
Hazel wood chips (sample mass 120–325 g) were dried in air under lab. conditions at 40–60°C and vacuum 0.05–0.07 MPa for 400 min to det. the exergy efficiency of the process. The efficiency increased with increasing the sample mass, temp., and vacuum. The air exchange during drzing resulted also in increasing the exergy efficiency.
EN
The article presents an experimental-theoretical analysis of fluidised-bed drying of poppy seeds directed on minimisation of energy. The analysis was performed for a complete drying node incorporating a heat exchanger and a fan. Two complementary factors were used in the exergetic evaluation: exergy efficiency and unit consumption of exergy. An analysis of drying in stationary bed was carried out for comparison purposes. Results of the exergetic analysis can become a basis for innovative works focused on decreasing energy consumption of a technological node being analysed, e.g. by the use of recirculation of fluidising-drying medium.
4
Content available remote Wpływ liczby fluidyzacji na egzergetyczną ocenę procesu suszenia biomasy
PL
Dokonano oceny suszenia fluidalnego ziaren maku pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych, analizując wpływ zmian wartości liczby fluidyzacji. Analizę wykonano określając zależności jednostkowego zużycia egzergii i sprawności egzergetycznej od wilgotności materiału. Dla porównania przeprowadzono także analizę dla suszenia w złożu stacjonarnym. Wyniki analizy egzergetycznej mogą być podstawą działań innowacyjnych w kierunku zmniejszenia energochłonności analizowanego węzła technologicznego np. zastosowania recyrkulacji czynnika fluidyzująco-suszącego.
EN
Evaluation of fluidized bed drying of poppy seeds from the point of view of energy input minimization was performed. An influence of fluidization number changes was analyzed. An exergy analysis was made by defining dependencies of unit exergy consumption and exergy efficiency on material moisture content. For comparison reasons, the analysis of stationary bed drying was performed. The exergy analysis results create a basis for innovative actions leading to the low energy consumption of analyzed technological node, e.g. in application of drocolloids responsible for the formation of gluten-free product structure also appeared.
PL
W oparciu o dane ruchowe zebrane na instalacji przemysłowej przedstawiono wyniki bilansów: energetycznego i egzergetycznego węzła suszenia siarczanu amonu. Porównano sprawności energetyczną i egzergetyczną. Wyniki analizy egzergetycznej mogą być podstawą działań innowacyjnych w kierunku zmniejszenia energochłonności analizowanego węzła technologicznego.
EN
Based on data collected in a currently working industrial process line, the results of energy and exergy balances of ammonium sulfate drying technological node are presented. The energy and exergy efficiency were compared. The obtained results can form a basis for innovative actions leading to energy consumption reduction in the analyzed technological node.
6
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia fluidalnego
PL
Przedstawiono podstawy bilansowania egzergetycznego w odniesieniu do procesu suszenia fluidalnego. Zaprezentowano wyniki analizy teoretyczno-doświadczalnej suszenia ziaren maku w układzie fluidalnym pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych.
EN
The work presents basics of exergy balance for fluidized bed drying process. The results of theoretical-experimental analysis of drying of poppy seeds in fluidized bed system have been shown. Results of the analysis concern minimization of energy expenditure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.