Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Monitoring i analiza jakości energii elektrycznej w systemie przesyłowym
PL
Artykuł opisuje aktualny stan systemu monitorowania jakości energii w sieci przesyłowej i doświadczenia zdobyte w okresie ponad dwuletniego funkcjonowania Centrum Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej w PSE-Północ.
EN
The paper is focused on the current progress in the development of electricity quality monitoring in the transmission grid and experience gained during the 2-year operation of the Power Quality Monitoring Centre established at the seat of PSE-Północ. Electricity quality is a crucial issue in the power system at every voltage level. It is of vital importance at the transmission level, in particular in its technical and market aspects, including the potential consequences for failing to meet the required power quality parameters.
2
Content available remote Monitorowanie jakości energii elektrycznej w sieci przesyłowej
PL
Artykuł opisuje prace prowadzone przez PSE-Północ (w ramach specjalistycznych usług eksploatacyjnych dla PSEOperator) w zakresie monitorowania parametrów jakości energii elektrycznej (JEE) w sieci przesyłowej. W tym celu zostało uruchomione Centrum Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej, które funkcjonuje w siedzibie PSE-Północ od 1 października 2009 r. Na bazie przeprowadzonych dotychczasowych działań Centrum, autorzy wskazują potrzebę rozszerzenia monitorowanego obszaru sieci przesyłowej. Będą one służyć identyfikacji źródeł zakłóceń, przeprowadzeniu ekspertyz, które wyjaśnią przyczyny i pozwolą określić metody eliminacji identyfikowanych zakłóceń i zapobiegania ich powstawaniu, a także kontynuowaniu prowadzonych pomiarów JEE, szczególnie w obszarach sieci, w których stwierdzono nieprawidłowości.
EN
Commissioned by PSEOperator S.A., PSE-Północ S.A. recently initiated a project to monitor the electricity quality parameters in the power transmission network under a special O&M program. For the purpose of project implementation, the Power Quality Monitoring Centre was established on 1 October 2009 at the seat of PSE-Północ S.A. The activities related to power quality monitoring carried out so far have proved the need for expanding the monitored transmission network area in order to identify disturbance sources and their possible reasons as well as to develop measures for their mitigation and prevention. Also, the necessity of further power quality monitoring is stressed, in particular in the areas identified as areas of concern.
EN
After a short characteristic of bainitic-austenitic ductile iron, the results of own investigation including studies of the mechanical properties and corrosion behaviour in acids like H[2]SO[4], HNO[3] and HCI of this cast iron were discussed. The obtained results were evaluated and the possibilities of their application in industrial practice were emphasized
PL
Praca obejmuje rozwiązania teoretyczne i numeryczne prętów cienkościennych o przekrojach zamkniętych wielokomorowych pracujących w zakresie sprężystym. Rozwiązania teoretyczne opierają się na założeniach W. Własowa i A. Umańskiego. Przedstawiono rozwiązania ścisłe równania różniczkowego nieswobodnego skręcania pręta pod obciążeniem ciągłym równomiernym, którego płaszczyzna nie przechodzi przez środek ścinania i gdy warunki brzegowe są różne. Jest to często spotykane obciążenie w elementach konstrukcji. Rozwiązania numeryczne - to program autorski do obliczeń geometrycznych charakterystyk przekrojów cienkościennych wielokomorowych i program amerykański COSMOS/M do określenia stanów przemieszczenia i naprężenia, wg MES. Przeprowadzono całościową i szczegółową analizę zagadnienia. Praca ma charakter studialny i zawiera szereg ważnych wniosków. Opracowanie składa się z dwóch części: 1. Numeryczne wyznaczanie charakterystyk geometrycznych wielokomorowego przekroju cienkościennego. 2. Teoretyczne wyznaczanie naprężeń w prętach cienkościennych zamkniętych wielokomorowych z przykładem porównania do rozwiązania wg MES.
EN
The work includes theoretical and numerical solutions of thin-walled bars with multi-cell tube and closed sections, working in an elastic range. The theoretical resolutions are based on the assumptions of W. Własow and A. Umański. The exact solution of the differential equation is given for the problem of constrained torsion for a beam carrying continuous and uniform torsional moment and when the boundary conditions are different. The numerical solutions are both the author's program, created for the calculation of the geometrical characteristics of thin-walled multi-cell tube sections and the American program COSMOS/M, for the determination of the states of displacements and strains of FEM. A complete and detailed anaysis of the question was made. The work has a study character and contains a number of important conclusions. The paper is composed of two parts: 1. A numerical solution of the geometrical characteristics of multi-cell tubę thin-walled sections. 2. A theoretical solution of the normal strains in multi-cell tube thin-walled bars with an ex-ample of verification according to FEM for comparison.
PL
W referacie przedstawiono charakterystykę urządzenia do ekologicznej produkcji żeliwa sferoidalnego, skonstruowanego i wykonanego w ramach Projektu Celowego Nr 7 T08 B 036 96C/2950, finansowanego przez KBN, a realizowanego przez F.M. "GLINIK" S.A. i Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki. Urządzenie pracuje na zasadzie działania autoklawu. Podano założenia techniczne urządzenia do jednorazowej sferoidyzacji 1 tony żeliwa, a ponadto niektóre rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne tego urządzenia, schematy działania oraz spodziewane efekty jego zastosowania w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego.
EN
The characteristic features of an installation for ecological manufacture of s.g. cast iron were stated. The installation was designed and made within the Target Project No.7 T08 B 036 96C/2950 financed by the Committee of Scientific Research and performed by F.M. "GLINIK" S.A. and The Tadeusz Kościuszko Technical University of Cracow. The operating principle of the installation is that of an autoclave. Technical parameters of the installation used for a single spheroidising treatment of 1 ton of cast iron were given along with the design description and operating parameters, a flow diagram, and the expected results obtained in the process of s.g. iron manufacture.
7
Content available remote Zastosowanie żeliwa na odlewy motoryzacyjne
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę warunków eksploatacyjnych odlewów motoryzacyjnych wykonywanych z różnych rodzajów żeliwa. Szczególną uwagę zwrócono na właściwy dobór odpowiednich gatunków żeliwa na określone (wybrane) odlewy motoryzacyjne, opierając się na podstawowych ich własnościach. W stopniu niezbędnym scharakteryzowano własności najczęściej stosowanych gatunków żeliwa. Poza tym przedstawiono kierunki i tendencje światowe stosowania żeliwa wysokojakościowego, żeliwa szarego stopowego, a przede wszystkim żeliwa sferoidalnego, m.in. o strukturze bainistyczno-austenistycznej (ADJ) oraz żeliwa wermikularnego. W zakończeniu referatu zwrócono również uwagę na tendencje stosowania na ww. odlewy odpowiednich gatunków żeliwa ciągliwego.
EN
The performance conditions of automotive castings made from various grades of cast iron were characterized. The importance of proper selection of the cast iron grade for parts of a given type basing on the principal mechanical properties was emphasized. The relevant properties of the cast iron grades used most frequently were given. The world trends in application of the highduty cast iron, grey alloyed cast iron, spheroidal graphite cast iron of, among others, baini-austenitic structure (ADI) and of cast iron with vermicular grahite were outlined. Finally some tendencies to use for these castings aroriate grades of the malleable cast iron were also metioned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.