Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono skutki zdrowotne zawodowego narażenia pracowników zatrudnionych przy procesach galwanicznych na nikiel, kadm i chrom. Przedstawiono obowiązki pracodawcy związane z ochroną zdrowia osób narażonych, jak również propozycje działań profilaktycznych.
EN
A review, with 73 refs., of the health effects of occupational exposure to Ni, Cd and Cr of workers employed in galvanic processes. The obligations imposed on employers related to the protection of the health of workers in relation to their exposure to chem. substances and suggestions of preventive measures were presented.
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
PL
Podano informacje o nowych substancjach psychoaktywnych stanowiących narastające zagrożenie dla zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej. Przedstawiono wybrane grupy substancji chemicznych kwalifikowanych jako nowe substancje psychoaktywne. Ukazano negatywne skutki zdrowotne związane z ich stosowaniem.
EN
A review, with 80 refs., of selected groups of chem. compds. qualified as new psychoactive substances and negative impact on human health related to their use.
PL
Omówiono zagadnienia zawodowego narażenia na substancje chemiczne powodujące powstanie chorób skóry kwalifikowanych jako choroby zawodowe. Przedstawiono stan prawny związany z ochroną zdrowia osób pracujących w związku z narażeniem stosowania w procesie pracy substancji chemicznych.
EN
A review, with 55 refs., of negative effects of chem. compds. on the occupational skin diseases. The legal aspects of the health protection of employees exposed to the chem. substances in the work stands was presented.
6
Content available remote Metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat źródeł emisji kadmu, arsenu, ołowiu, rtęci, chromu i kobaltu oraz jej wpływu na zdrowie ludzkie.
EN
A review, with 106 refs., of Cd, As, Pb, Hg, Cr and Co emission sources their impacts on human health.
7
Content available remote Zasady zielonej chemii w preparatyce eterów 4,4'-bifenolu
PL
Przedstawiono reakcje reakcji eteryfikacji 4,4'-bifenolu z bromkami alkilowymi w warunkach konwencjonalnych oraz z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego i ultradźwiękowego. Dla uzyskanych połączeń obliczono parametry zielonej chemii i wykazano, że zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii przyczynia się do zmniejszenia liczbowej wartości tych parametrów.
EN
4,4’-Dihydroxybenzene was etherified with RBr (where R = CₙH₂ₙ₊₁, n = 4–8 or 10) without any support (i) as well as under microwave irradn. (ii) or under ultrasonic radiation (iii) to the impact of used method on the reaction course. Yields of the reactions (i), (ii) and (iii) were 21-65%, 68-75% and 43-71%, resp. The reaction times were 360 min, 15 min and 10 min, resp.
8
Content available remote Uwalnianie ftalanów do środowiska i związane z tym zagrożenia zdrowotne
PL
Sole i estry kwasu ftalowego (ftalany) są powszechnie stosowane do produkcji tworzyw sztucznych oraz jako rozpuszczalniki w środkach higieny, w kosmetykach i preparatach farmaceutycznych. Substancje te uwalniają się z produktów, w których są obecne, przyczyniając się w ten sposób do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ftalany mogą uwalniać się z tworzyw sztucznych do powietrza, kurzu, wody, gleby, ścieków i osadów ściekowych, prowadząc tym samym do ekspozycji ludzi na toksyczny efekt działania tych substancji. Estry kwasu ftalowego wprowadzone do ustroju bezpośrednio wpływają na jego równowagę hormonalną oraz na układ nerwowy i immunologiczny. Mogą powodować zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego (m.in. poprzez zwiększenie ryzyka bezpłodności lub działania teratogennego), powodować destrukcję tkanki nerwowej, jak też powodować różnego rodzaju reakcje alergiczne. Dokonano analizy występowania ftalanów w produktach codziennego użytku oraz określono możliwości ich toksycznego oddziaływania na organizm człowieka.
EN
A review, with 53 refs., of phthalate sources in environment and health risks for children, workers and adults.
9
Content available remote Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne
PL
Związki między żywnością a zdrowiem człowieka od najdawniejszych czasów były przedmiotem zainteresowania naukowców. Żywność oprócz składników odżywczych zawiera takie substancje, jak stabilizatory, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze, emulgatory, metale ciężkie, azotany(V) i azotany(III). Stanowią one ogromne zagrożenia dla zdrowia. Jakość zdrowotna żywności i wartość odżywcza racji pokarmowych to dwa skorelowane ze sobą, istotne parametry zdrowotne, które można świadomie kształtować. Jakość zdrowotna żywności determinowana jest zawartością naturalnych związków toksycznych, drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów, zanieczyszczeń środowiskowych i technicznych. Z kolei wartość odżywcza żywności dotyczy zawartości i biodostępności niezbędnych dla organizmu składników oraz ich wzajemnych proporcji.
EN
A review, with 44 refs., of substances added intentionally to food as stabilizers, preservatives, dyes, antioxidants, emulsifiers as well as chem. impurities introduced during food prod. (heavy metals, nitrates and nitrites) and the impact of the presence of both types of chems. in food on the health risk of consumers.
10
Content available remote Oleje odpadowe jako źródło zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych
PL
Scharakteryzowano zużyte oleje, przedstawiono ich klasyfikację i podział. Omówiono akty prawne regulujące postępowanie z nimi. Wykazano istotne zagrożenia środowiskowe wynikające z przedostawania się ich do środowiska, jak również zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia na ich działanie.
EN
Review, with 68 refs., of used oils, their chem. characteristics and methods for their management as well as of the legal acts regulating the handling of them.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.