Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Argon-shielded hot pressing of titanium alloy Ti6Al4V powders
EN
The paper presents the method of the argon-shielded hot pressing of titanium alloy (Ti6A14V) powder (used in medical industry). The powders produced in the GA (gas atomization) process and in the HDH (hydride–dehydride) process were used in the experiments. A pressing process was conducted at a temperature of 800–850 °C for different lengths of time. An unoxidized sintered material, nearly as dense as a solid material and having a lamellar structure (á+â), was obtained from the titanium alloy powder produced in the HDH process.
PL
Tytan jest bardzo lekkim metalem o unikatowych własnościach mechanicznych. Może on być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Charakteryzuje się dużą biokompatybilnością, dobrą odpornością na korozję oraz bardzo dużą wytrzymałością względną (stosunek wytrzymałości do gęstości) w porównaniu z innymi materiałami metalicznymi. W pracy przeanalizowano dwa procesy przetwarzania proszków tytanu i jego stopu Ti-6%Al-4%V: prasowanie z pływającą matrycą z różnym ciśnieniem próbek o średnicy 25 mm a następnie spiekanie w piecu próżniowym oraz prasownie proszku w matrycy na gorąco w atmosferze ochronnej argonu. Badane proszki z nieregularną geometrią (otrzymane metodą HDH) mają dobrą zdolność do zagęszczania się na zimno, do stworzenia trwałej próbki wymagany jest nacisk powyżej 500 MPa. W przypadku proszku kulistego otrzymanego metodą GA uzyskanie trwałych próbek podczas prasowania na zimno nie jest możliwe. Zbudowano więc specjalne urządzenie, w którym jest możliwe jednoczesne prasowanie i spiekanie proszku w atmosferze ochronnej argonu, pozwoliło to uzyskać z proszków stopu tytanu Ti6Al4V wytwarzanych metodą GA, lity materiał.
EN
Titanium is a very light metal with unique mechanical properties. It can be used in a wide range of temperatures. It is characterized by high biocompatibility, high corrosion resistance and very high relative strength (a strength/density ratio) in comparison with other metallic materials. This paper analyzes two ways of processing titanium and Ti-6%Al-4%V titanium alloy powders: compacting specimens in 25 mm diameter under different pressures by a floating die and sintering in a vacuum furnace and hot compacting a powder in a die under protective argon atmosphere. The researched alloy powder characterized by irregular geometry, produced by HDH, shows good cold compactibility. A pressure above 500 MPa is needed to produce a durable specimen. In the case of the spherical powder produced by GA, no durable specimens can be obtained by cold compaction. Special device, allowing the simultaneous compaction and sintering of powder under protective argon atmosphere, was constructed. A solid material was obtained from Ti6Al4V titanium alloy powders produced by GA.
EN
This paper analyzes three ways of processing Ti-6%Al-4%V titanium alloy powders: compacting specimens in 25 mm diameter under different pressures by a floating die and sintering in a vacuum furnace, producing axially symmetric PM compacts in a compacting device with a plastic die, hot compacting a powder in a die under protective argon atmosphere. The powder was produced by the following two methods: HDH (hydride-dehydride) and gas atomization (GA). A special device, allowing the simultaneous compaction and sintering of powder under protective argon atmosphere, was constructed. A solid material was obtained from Ti6Al4V titanium alloy powders produced by GA. It seems that the proposed technology of compaction under argon atmosphere could be used to manufacture products from titanium alloys on the industrial scale more economically since it combines compaction and sintering and does not require costly equipment.
PL
W pracy przeanalizowano trzy procesy przetwarzania proszków stopu tytanu Ti-6%Al-4%V: prasowanie z pływającą matrycą z różnym ciśnieniem próbek o średnicy 25 mm oraz spiekanie w piecu próżniowym, wytwarzania wyprasek osiowosymetrycznych na urządzeniu do prasowania z plastyczną matrycą, prasownie proszku w matrycy na gorąco w atmosferze ochronnej argonu. W badaniach zastosowano proszek Ti6Al4V otrzymywany dwiema metodami: HDH (hydride-dehydride) i gas atomization (GA). Zbudowane specjalne urządzenie, w którym jest możliwe jednoczesne prasowanie i spiekanie proszku w atmosferze ochronnej argonu, pozwoliło uzyskać z proszków stopu tytanu Ti6Al4V wytwarzanych metodą GA, lity materiał. Wydaje się, że opracowana technologia prasowania w atmosferze argonu, po odpowiednim dopracowaniu mogłaby posłużyć do bardziej ekonomicznego wytwarzania wyrobów z proszku stopów tytanu na skalę przemysłową, gdyż pozwala na połączenie procesu prasowania i spiekania oraz nie wymaga kosztownych urządzeń.
4
Content available remote The effect of crashworthiness parameters on the behaviour of car-body elements
EN
In the paper, special emphasis was put on the structural stiffness of car elements described by crashworthiness indicators can be calculated for various structures. The effect of crashworthiness parameters of different construction and profiles on the relationship between the energy absorption and the maximum collision force is given. One-and multi-layer, empty and filled with different-density plastic foam elements were described. The behaviour of different elements and the effect of plastic foam density on the crashworthiness parameters were analyzed.
PL
Opracowano równania opisujące parametry struktury pojazdów samochodowych czułe na dynamiczne obciążanie oraz wyliczono ich wartości dla elementów prostokątnych i kołowych o pojedynczych i podwójnych ściankach, wypełnionych pianką z tworzywa sztucznego o różnej gęstości jak i elementów pustych. Ustalono wpływ gęstości tworzywa sztucznego na wartość obliczonych parametrów. Stwierdzono, że większość użytych parametrów jest niemal niezależna od gęstości pianki z tworzywa sztucznego, a jedynie jeden z nich jest bardzo czuły na gęstość pianki. Natomiast wartości parametrów w bardzo dużym stopniu zależą od liczby ścianek, dla elementów o podwójnych ściankach są one znacznie wyższe niż dla elementów o pojedynczych ściankach. Dla uzyskania wartościowych informacji o wpływie zastosowanych parametrów na zachowanie się badanych struktur zmieniano ich konstrukcje w szerokim zakresie oraz zastosowano znaczny przedział zmienności gęstości pianki z tworzyw sztucznych od 50 do około 200 kg/m3.. Elementy o pojedynczej ściance charakteryzują się lepszym wskaźnikiem stosunku energii dyssypowanej do maksymalnej siły występującej podczas dynamicznego spęczania aniżeli elementy o podwójnej ściance. Zbliżony wpływ na ten wskaźnik maja elementy kołowe o podwójnej ściance i elementy prostokątne o pojedynczej ściance. Najgorszym wskaźnikiem cechują się elementy prostokątne o podwójnej ściance. Najlepszym wskaźnikiem charakteryzują się okrągłe elementy o pojedynczej ściance, ponieważ odkształcają się one w sposób bardzo równomierny. Poprawny dobór struktury opisany za pomocą parametrów czułych na dynamiczne obciążanie umożliwia istotne zmniejszenie przyśpieszeń podczas kolizji pojazdów samochodowych bardzo niebezpiecznych dla użytkowników pojazdów. Dlatego przyszłościowe prace powinny być ukierunkowane na opracowanie struktur, rodzaju i gęstości tworzyw sztucznych zapewniających stabilny sposób odkształcania się struktur prowadzący do obniżenia przyśpieszeń do wartości dopuszczalnych dla użytkowników pojazdów samochodowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.