Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bób jest jedną z najdłużej uprawianych roślin na świecie, lecz wciąż niedocenioną w wielu krajach. Nasiona bobu są wykorzystywane zarowno jako pasza dla zwierząt, jak i żywność dla ludzi. W Polsce jest uprawiany na niewielką skalę i spożywa się go głownie sezonowo. Największym producentem nasion bobu są Chiny. Znikoma zawartość tłuszczu w nasionach sprawia, że może być stosowany przez osoby stosujące diety niskotłuszczowe, a dzięki wysokiej zawartości białka może stanowić substytut mięsa w diecie wegetariańskiej. Nasiona bobu zawierają także związki antyodżywcze, takie jak saponiny, lektyny, inhibitory proteaz czy kwas fitynowy. Bob może pełnić ważną funkcję w prewencji chorób neurodegeneracyjnych jako źrodło prekursorów neuroprzekaźników. Zawiera l-3,4-dihydrosyfenyloalaninę, związek stosowany w leczeniu cierpiących na chorobę Parkinsona. Brak efektów ubocznych, często występujących przy podawaniu syntetycznej formy tego związku, jest zaletą stosowania tej rośliny w terapii. Niektóre technologie fermentacji zwiększają ilość prekursorów neurotransmiterów.
EN
The faba bean is one of the longest-cultivated plants in the world but still underestimated in many countries. It is used as feed and food. In Poland, these beans are grown on a small scale and they are mainly eaten seasonally. China is the largest producer of faba bean. Low content of fat causes it is suitable for people on low-fat diet. Thanks to high content of protein it can be consumed by vegetarian as an alternative to meat. The discussed beans contain some antinutrients like: saponins, lectins, protease inhibitors and fitic acid. Faba beans can play an important role in the prevention of neurodegenerative diseases as a source of neurotransmitter precursors. It contains l-3,4-dihydroxyphenyloalanin, the compound used in the treatment of patients suffering from Parkinson’s disease. No side effects which often occur while dosing a synthetic form of this compound is a major advantage of the application of this plant in therapy. Some fermentation technologies increase the amount of neurotransmitter precursors.
PL
Tempeh jest tradycyjnym indonezyjskim produktem, wytwarzanym z nasion roślin strączkowych, głównie z soi, przy zastosowaniu fermentacji z użyciem grzybów z rodzaju Rhizopus. Celem niniejszej pracy była ocena możliwości wytwarzania tempeh z krajowych nasion roślin strączkowych oraz ocena organoleptyczna uzyskanych wyrobów. Do badań zastosowano nasiona krajowych odmian bobu, fasoli i soi. Dokonano doboru surowca, metod obróbki hydrotermicznej nasion, warunków fermentacji i szczepów grzybów Rhizopus oligosporus użytecznych do przeprowadzenia fermentacji. Wykazano, że przez zastosowanie różnych surowców, opracowanie właściwych warunków fermentacji i dobór odpowiednich szczepów mikroorganizmów można uzyskać produkty o pożądanych przez polskich konsumentów właściwościach sensorycznych. Uzyskano ponad 50% akceptację konsumencką dla wytworzonych produktów.
EN
Tempeh is a product obtained from legumes (mainly soybeans) through fermentation with participation of moulds from genus Rhizopus. The aim this research was the estimation the possibilities of tempeh production from native Polish legume seeds and sensory evaluation of received products. Legume seeds of faba beans, bean and soy of Polish origin were used. Selection of seed varieties, methods of hydrotermic treatment, fermentation parameters and Rhizopus oligosporus strain were done. It was proved that products desirabled by PTempeholish consumers might be obtained by the way of careful selection of raw material, fermentation conditions and mould strains. The acceptability of the products by consumers panel exceed 50%.
3
Content available remote Dobór metody pozyskiwania karotenoidów z komórek drożdży Phaffia rhodozyma
PL
W pracy podjęto próbę opracowania metody izolacji z komórek drożdży Phaffia rhodozyma CBS 5626 na skalę laboratoryjną. W tym celu oceniano przydatność różnych metod fizykochemicznych do dezintegracji ścian komórkowych badanych drożdży oraz skuteczność różnych rozpuszczalników do ekstrakcji barwników z ich komórek. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że najlepszym ekstrahentem karotenoidów jest aceton, a ekstrakcja wszystkich barwników była możliwa po dezintegracji ścian komórkowych drożdży z udziałem DMSO lub nefelinu syjenitowego.
EN
The trial of finding separation method of carotenoids from Phaffia rhodozyma cells was undertaken. In order to this the usefulness of different physical and chemical methods to cell walls discrupt and effectiveness of different solvents to extraction carotenoids from their cells was estimated. Acetone appeared the best carotenoids solvent. The total extraction of caratenoids was obtained after disrupt cell walls of yeasts with DMSO and sodium and potassium siliconate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.