Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analizy nasłonecznienia z wykorzystaniem BIM
PL
Jedną z ważniejszych analiz wykonywanych we wczesnych fazach projektowania budynku jest analiza nasłonecznienia, która ułatwia prawidłowe usytuowanie go zgodne z warunkami technicznymi oraz pozwala na wskazanie interesariuszy przyszłej inwestycji. Analizy przesłaniania, zacienienia czy nasłonecznienia poszczególnych elementów budynku mogą być przydatne na różnych etapach realizacji inwestycji. W artykule przedstawiono rodzaje analiz nasłonecznienia, możliwości sporządzania ich w aplikacjach BIM oraz omówiono wpływ słońca, topografii i zieleni na wyniki analiz.
EN
One of the most important analyzes carried out in the early stages of design of the building is the sunshine and shadow analysis than makes it easier to correct in accordance with technical conditions and allow to identify stakeholders of future investment. Analyzing the occlusion, shading or insolation of individual building elements may be useful at different stages of investment implementation. The article presents the types of sunshine analyzes, possibilities of their preparation in BIM applications and discusses the influence of the sun, topography and green on the results of analyzes.
PL
Technologia BIM staje się coraz bardziej popularna w procesie projektowania budynków i/lub budowli. Zastosowanie tej technologii umożliwia wykorzystanie zarówno prostych elementów fizycznych, takich jak stropy, belki, słupy, ściany, jak i złożonych, takich jak kotwy, izolacje czy zbrojenia. W technologii BIM można tworzyć detale na podstawie modelu 3D projektowanego obiektu. Generowanie przekrojów, odwołań czy komponentów szczegółowych jest zdecydowanie szybsze i bardziej efektywne.
EN
BIM technology is becoming increasingly popular in the design of buildings and / or buildings. The use of this technology makes it possible to use simple physical elements such as ceilings, beams, columns, walls and complexes such as anchors, insulation or reinforcements. BIM technology allow to create details based on the model of the 3D object. Generating cross-sections, references or detailed components is definitely faster and more effective.
3
Content available remote Programowanie stropów w BIM
EN
Visual programming makes it possible to create fully parametric and adaptive model elements used in BIM technology. The use of visual programming to design ceilings on all floors of a building allows for quick and efficient assessment of the concept and possible modification of the concept. The use of BIM technology generated the list of basic parameters of the object necessary in the work at the stage of the conceptual study. Calculations allows to perform analysis of various variants of investment project.
PL
Technologia BIM zdobywa coraz większe grono użytkowników i zwolenników. Projektowanie w BIM niesie ze sobą wiele korzyści. Również projektowanie instalacji elektrycznych i HVAC jest zdecydowanie bardziej efektywne oraz umożliwia wykrywanie i eliminację kolizji. Projektowanie w oparciu o model 3D architektury i konstrukcji pozwala projektantowi obliczyć obciążenie ogrzewania oraz chłodzenia i tym samym skrócić czas potrzebny na zaplanowanie instalacji wymiany i regeneracji powietrza. W pełni trójwymiarowy model stworzony na wysokim poziomie szczegółowości umożliwia automatyczne generowanie dokumentacji projektowej wysokiej jakości.
EN
BIM technology has an increasing number of users and followers. Designing in this technology has many advantages. Designing electrical and HVAC systems is much more effective and enables detection and elimination of clashes. Design based on the 3D model of architecture and design allows the designer to calculate the heating and cooling load and reduce the time needed to plan the installation. The fully 3D model created at a high level of detail enables you to automatically generate high-quality design documentation.
5
Content available remote Model analityczny w technologii BIM
PL
Aplikacje na bazie technologii BIM umożliwiają jednoczesne tworzenie modelu fizycznego i analitycznego w procesie projektowania budynków i/lub budowli. Podczas projektowania elementów fizycznych, takich jak stropy, belki, słupy, ściany, powstają elementy analityczne obiektów. W trakcie zmian projektu model analityczny można automatycznie aktualizować wraz z modelem fizycznym lub manualnie modyfikować. Powstały w ten sposób model analityczny może zostać wykorzystany do dalszych obliczeń stateczno-wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania aplikacji Revit do pracy z modelami analitycznymi hal i obiektów przemysłowych.
EN
BIM technology and BIM applications allows creation physical and analytical model in the design of buildings. When designing physical elements such as ceilings, beams, columns, walls etc. are also formed the analytical elements of these objects. During project changes, the analytical model can be automatically updated with the physical model or manually modified by the designer. The analytical model can be used for further stability calculations. The paper presents the possibilities of using Revit applications to work with analytical models of halls and industrial buildings.
6
Content available Importowanie mapy zasadniczej do modelu BIM
PL
Technologia BIM staje się coraz bardziej popularna w procesie projektowania budynków i budowli. Większość modeli powstaje na mapach do celów projektowych przekazywanych projektantom przez geodetów. Jednak projektowane zmiany, w tym wprowadzenie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (KUB), mają dopuścić możliwość projektowania na mapie zasadniczej. W ramach likwidacji barier przy wykonywaniu prac geodezyjnych w określonych przypadkach dozwolone ma być projektowanie na mapach zasadniczych. W artykule przedstawiono możliwość zaimportowania mapy wektorowej wykonanej w technologii CAD do modelu BIM. Prawidłowo zaimportowany podkład geodezyjny jest podstawą do dalszego projektowania w technologii BIM.
EN
BIM technology becomes more and more popular in the process of design of buildings and construction. Most models are created on maps for design purposes sent to designers by surveyors. However, the proposed changes, including the introduction of the Urban and Building Code, are intended to allow to design on the basic map. In some cases it will be possible to design buildings on the basic maps. The paper presents the possibility of importing a vector map made in CAD technology into the BIM model. Properly imported underlay is the basis for further design in BIM technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.