Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Mgr inż. Henryk Goździk 1931 – 2016
PL
Mgr inż. Henryk Goździk wielce zasłużony człowiek dla elektrotechniki polskiej zmarł 18 sierpnia 2016 r. w wieku 85 lat. Całe swoje życie zawodowe poświęcił Instytutowi Elektrotechniki, pełniąc różne odpowiedzialne stanowiska, poczynając od kierownika laboratorium do Sekretarza Naukowego. Urodził się w Warszawie w rodzinie robotniczej. Ojciec pracował w Wydziale Pomiarów Zarządu Miejskiego jako robotnik pomiarowy, w 1944 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego do Niemiec zginął.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wyłączników szybkich prądu stałego przy wykorzystaniu nowej metody pomiaru parametrów wyłączników szybkich prądu stałego, przy zastosowaniu urządzenia typu TWS-6000 opracowanego w ramach projektu celowego, sfinansowanego przez Naczelną Organizację Techniczną (Centrum Innowacji NOT). Tester typu TWS-6000 jest rozwiązaniem oryginalnym oraz spełnia wymagania producentów i użytkowników wyłączników.
PL
W artykule przedstawiono warunki podjęcia przez Zakład Przekształtników Mocy Instytutu Elektrotechniki prac nad opracowaniem oszczędnego energetycznie i materiałowo prostownika diodowego dla trakcji kolejowej 3 kV DC (PKP). Podano podstawowe parametry techniczne tego prostownika. Przytoczono podstawowe korzyści energetyczne i oszczędności materiałowe.
EN
The article presents overall conditions of work conducting by Power Converter Division of Electro technology Institute related to elaboration of energy and material saving diode rectifier for electric traction 3 kV DC (PKP). The basic technical data of the rectifier is given. Crucial power related benefits and material savings are shown.
PL
Przekształtniki półprzewodnikowe są urządzeniami o dużej niezawodności działania, co potwierdzają pozytywne doświadczenia zgromadzone w wyniku wieloletniej ich eksploatacji często w bardzo ciężkich warunkach środowiskowych (np. trakcja elektryczna).
PL
Przy projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej należy przede wszystkim uwzględnić specyfikę pracy urządzeń energoelektronicznych (np. rodzaj i częstotliwość prądu zwarciowego, uzależnienie prądu zwarcia od stanu wysterowania zaworów, czy wielokrotności przetwarzania energii). Dzięki temu producenci i użytkownicy urządzeń energoelektronicznych właściwie dobiorą środki ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Już na etapie projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych, zarówno powszechnego użytku, jak i przemysłowych, zawierających układy energoelektroniczne, należy analizować różnego rodzaju zagrożenia dla osób obsługujących te urządzenia. Projektant powinien rozpoznać zagrożenia i zastosować takie środki ochrony, aby zredukować ryzyko do minimum.
PL
W artykule omówiono prace prowadzone w Instytucie Elektrotechniki w zakresie obejmującym zespoły prostownikowe przeznaczone dla systemów zasilania prądem stałym trakcji kolejowej, komunikacji miejskiej i kopalnianej. Przedstawiono rozwiązania techniczne stosowanych w latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych ubiegłego wieku prostowników rtęciowych. Następnie omówiono kolejne wersje rozwiązań technicznych prostowników wykonywanych w oparciu o krzemowe diody mocy. Przedstawiono także udział Instytutu Elektrotechniki w opracowaniu i badaniach właściwości krzemowych diod mocy produkcji krajowej stosowanych także w prostownikach trakcyjnych. Omówiono współpracę Instytutu Elektrotechniki z przemysłem krajowym przy opracowywaniu i wprowadzaniu do produkcji kolejnych wersji trakcyjnych zespołów prostownikowych. Zaprezentowano także udział pracowników Instytutu przy opracowywaniu norm krajowych, dotyczących zasad projektowania i eksploatacji elektrycznego wyposażenia podstacji trakcyjnych prądu stałego.
EN
The paper describes the work conducted at the Electrotechnical Institute in the range including rectifier sets intended for power supply sets for railway, urban and mina traction and mercury rectifiers used in the fifties and early sixties of the last century. There the next versions of technical solution of rectifiers carried out basing on silicon power diods were presented. The contribution of the Electrotechnical Institute to developing and testing the properties of silicon power diodes produced in our country and also used in traction rectifiers. The cooperation of the Electrotechnical Institute with the national industry at developing and putting into production the subsequent versions of traction - type rectifier sets is discussed. Participation of the coworkers of the Institute at developing national standards concerning principles of designing and operating the electric equipment of the traction substations is presented.
PL
Analiza uszkodzeń półprzewodnikowych przyrządów mocy (PPM) daje wartościowe informacje niezbędne do racjonalnego projektowania urządzeń energoelektronicznych. Omówiono różnice w mechanizmach uszkodzeń PPM-ów i przyrządów sygnałowych. Przedstawiono podstawowe przyczyny uszkodzeń diod prostowniczych, tyrystorów konwencjonalnych SCR, tyrystorów wyłączalnych GTO i tranzystorów IGBT. Naświetlono procesy zmęczeniowe spowodowane narażeniami emperaturowo - mechanicznymi. Rozważania zilustrowano przykładowymi fotografiami zniszczonych PPM-ów.
EN
The failure analysis of power semiconductor devices (PSD) is valuable information to make some necessary converter circuit correction. Differences between PSD and signal device failures are described. Main failure mechanisms of rectifier diodes, SCR thyristors, GTO thyristors and IGBT transistors are discussed. Failures due a thermal fatigue are given as well. Selected results with example photos of PSD destroyed surfaces are presented. Application of an expert system for the PSD failure analysis is also discussed.
PL
Przy projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej należy przede wszystkim uwzględnić specyfikę pracy urządzeń energoelektronicznych (np. rodzaj i częstotliwość prądu zwarciowego, uzależnienie prądu zwarcia od stanu wysterowania zaworów, czy wielokrotności przetwarzania energii). Dzięki temu producenci i użytkownicy urządzeń energoelektronicznych właściwie dobiorą środki ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Już na etapie projektowania urządzeń i instalacji elektrycznych, zarówno powszechnego użytku, jak i przemysłowych, zawierających układy energoelektroniczne, należy analizować różnego rodzaju zagrożenia dla osób obsługujących te urządzenia. Projektant powinien rozpoznać zagrożenia i zastosować takie środki ochrony, aby zredukować ryzyko do minimum.
PL
W niniejszym artykule opisano rozwiązania układowe wielopulsowych (12-, 18- i 24-pulsowych) zespołów prostownikowych o optymalnych układach prostowniczych. Podano powody warunkujące potrzebę stosowania i możliwości wykonawcze takich zespołów z podstawowym przeznaczeniem dla potrzeb trakcji elektrycznej (PKP - 3,3 kV DC, metro - 825 V DC, tramwaj - 660 V DC). Przedstawiono przykładowe obliczenia współczynnika odkształcenia krzywej napięcia - THDu oparte na danych typowych zespołów prostownikowych stosowanych aktualnie w trakcji kolejowej (PKP) i miejskiej (tramwaj, metro). Zamieszczono przebiegi współczynnika - THDu w funkcji mocy zwarciowej - Sc linii zasilającej podstacje trakcyjne o różnej liczbie zespołów prostownikowych, a także o różnym ich obciążeniu.
EN
Configurations of multipulse rectifier sets (12, 18, 24 pulses) with optimum solution of rectifiers are presented in the paper. The reasons of applying multipulse rectifiers for the railway - 3,3 kV DC, underground - 825 V DC, tram - 660 V DC supply systems are also quoted. Examples of calculation of total harmonic distortion voltage THDu , based on data of the typical rectifier sets are presented. These rectifiers are actually in operation in DC supply systems of trams, underground and railway. The total harmonic distortion as a function of the short circuit power of the power supply line - Sc and as a function of the load current is presented in this paper too.
PL
W artykule opisano rozwiązania układowe wielopulsowych (12; 18 i 24-pulsowych) zespołów prostownikowych o optymalnych układach prostowniczych. Przytoczono powody warunkujące potrzebę stosowania takich zespołów w trakcji elektrycznej. Przedstawiono przykładowe obliczenia współczynnika THDu dla zespołów trakcji kolejowej (3,3 kV DC).
EN
The paper presents the design of multipulse (12, 18 and 24 pulse) rectifier systems with optimum rectifying connection schemes. The reasons are set forth which make such systems indispensable for electric traction. Exemplary computations of the THDu coefficient for railway traction systems (3,3 kV DC) are presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.