Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Alumina-YAG micro-nanocomposites: elaboration and mechanical characterization
EN
A surface doping of commercial alpha alumina powders was performed to develop Al2O3 - 5 vol.% YAG (Y3Al5O12) composites made by micronic or highly sub-micronic alumina particles and very fine YAG grains, yielded on the alumina surface by in-situ reaction. In fact, the alumina powders were firstly dispersed in the aqueous suspension by ball-milling for different times as a function of the starting raw material and then an yttrium chloride solution was added as a precursor. After a controlled drying carried out by atomization, the modified powders were treated up to 1500oC, following the phase development by XRD. Using these results, a suitable powder pre-treatment was selected; in particular, a flash heating by soaking the powders in a furnace kept in the range 1050-1150oC was set up to control yttrium-aluminates crystallization and crystallite growth. After that, green bodies were prepared by uniaxial pressing of dried powders as well as by slip-casting of slurries having a proper solid content. Pressureless sintering was optimized by the dilatometric study up to 1500oC for 3 h. Less-conventional sintering routes, such as hot-pressing and spark plasma sintering, were also employed. The fired microstructures obtained by conventional or non-conventional densification routes were compared by SEM characterization. Finally, the sintered materials were submitted to a standard mechanical characterization (hardness and fracture toughness) in order to define the relationship between micro-nanostructural features and mechanical behaviour.
PL
Przeprowadzono domieszkowanie powierzchniowe handlowych proszków tlenku glinu odmiany alfa w celu opracowania kompozytów Al2O3 – 5 % obj. YAG (Y3Al5O12) wytworzonych z mikronowych i mocno submikronowych cząstek tlenku glinu i bardzo drobnych ziaren YAG, osadzonych na powierzchni tlenku glinu drogą reakcji in-situ. I tak, proszki tlenku glinu najpierw rozpraszano w zawiesinie wodnej drogą mielenia w młynie kulowym z zastosowaniem różnych czasów w zależności od wyjściowego materiału, a następnie dodawano w roli prekursora roztwór chlorku itru(III). Po kontrolowanym suszeniu, przeprowadzonym drogą rozpylania, zmodyfikowane proszki ogrzewano aż do 1500oC i określano skład fazowy za pomocą metody XRD. Wykorzystując te wyniki wybrano odpowiednie warunku obróbki wstępnej proszku, a w szczególności ustalono sposób błyskawicznego ogrzewania polegającego na przetrzymaniu proszków w piecu o temperaturze z zakresu 1050-1150oC, aby kontrolować krystalizację glinianów itru i wzrost krystalitów. Potem, przygotowano surowe próbki drogą prasowania jednoosiowego proszków wysuszonych, a także drogą odlewania gęstw o odpowiedniej zawartości cząstek stałych. Wykorzystując badania dylatometryczne zoptymalizowano warunki spiekania swobodnego aż na 1500oC przez 3 h. Zastosowano również mniej konwencjonalne drogi spiekania, takie jak prasowanie na gorąco i spiekanie plazmowe iskrą elektryczną. Mikrostruktury wypalonych tworzyw uzyskanych konwencjonalnym i niekonwencjonalnymi sposobami zagęszczania porównano za pomocą badań SEM. Na koniec, spieczone materiały poddano standardowej charakterystyce mechanicznej (twardość i odporność na pękanie), aby określić zależność pomiędzy cechami mikro-nanostrukturalnymi i zachowaniem mechanicznym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.