Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Proper operation of railway vehicles is the basis for the functioning of a safe railway system. At the same time, it is not possible to talk about the safe use of a vehicle without adequately carried out maintenance processes. Due to legislative changes in August 2017, the maintenance system of railway vehicles has changed significantly. In most cases, it is the entities responsible for maintenance that are fully liable for the shape of the maintenance documentation, not the national security authority (in Poland the President of the Rail Transport Office) as has been the case so far. That is a big challenge for everyone involved in maintaining railway vehicles. The article presents the system of maintenance of railway vehicles as critical for the railway system safety, with the division into those registered in the National Railway Register and the unregistered ones. National and EU requirements for maintenance systems as well as the conditions for the implementation of "changes" in these systems have been presented, based, among others, on the results of the risk assessment of the threats they generate.
PL
Prawidłowa eksploatacja pojazdów kolejowych jest podstawą funkcjonowania bezpiecznego systemu kolejowego. Jednocześnie nie można mówić o bezpiecznym użytkowaniu pojazdu bez prawidłowego przeprowadzenia procesów utrzymaniowych W związku ze zmianami legislacyjnymi w sierpniu 2017 r. system utrzymania pojazdów kolejowych uległ istotnym zmianom. W większości przypadków to na podmiotach odpowiedzialnych za utrzymanie spoczęła pełna odpowiedzialność za kształt dokumentacji utrzymaniowej, nie zaś na krajowej władzy bezpieczeństwa (w przypadku Polski na Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego), jak było do tej pory. To duże wyzwanie dla wszystkich zajmujących się utrzymywaniem pojazdów kolejowych. Artykuł przedstawia krytyczny dla bezpieczeństwa systemu kolejowego system utrzymania pojazdów kolejowych, z podziałem na pojazdy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych i niezarejestrowane. Zaprezentowano wymagania krajowe i unijne dla systemów utrzymania, jak również warunki wdrażania „zmian” w tych systemach, oparte m.in. na wynikach oceny ryzyka generowanych przez nie zagrożeń.
2
Content available remote F-16 Engine Maintenance Risk Management
EN
F-16 is the most advanced aircraft in the Polish Air Forces. It has been equipped with the very modem, sophisticated and advanced turbofan engine F100-PW-229. Due to the fact, that there is only one engine, its reliability, durability, efficiency and performance are the crucial factors for the safety reasons. First time in the history of the Polish Air Forces 31st Tactical Air Force Base Poznań-Krzesiny received capabilities to perform engine and engine components repairs at the base level. Military technicians responsible for this task must be aware of the hazards concerned with the engine maintenance processes. In the article authors researched maintenance system of the FI00 turbofan engines. For the study purposes authors of this article created maintenance risk model for the maintenance activities on the turbofan jet engine. On the example of one maintenance task authors presented risk management process comprising hazards identification, hazards formulation, risk assessment and risk mitigation. As a result of the risk assessment authors proposed risk mitigating factors. The main goal of this article was to provide clues and guidelines for the maintenance key personnel how to assess and manage risk during engine repairs and overhauls processes.
PL
W pracy obszarem rozważań autorów jest system utrzymania silników turbinowych F100 samolotów wielozadaniowych F-16. Zbudowano model systemu utrzymania silników turbinowych oraz procesów w nim realizowanych. Dla przyjętej domeny analiz, dla wybranego przykładowego zadania realizowanego w ramach systemu utrzymania silników FI00, zaprezentowano procedury: przygotowywania narzędzi do rozpoznawania źródeł zagrożeń, rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń i formułowania zagrożeń. Podano końcowe efekty procesu identyfikacji zagrożeń w postaci ich charakterystyk, na które składają się: grupa źródeł zagrożenia, sformułowanie zagrożenia, przewidywane straty / szkody będące wynikiem aktywizacji zagrożenia. W rezultacie przeprowadzonego procesu szacowania ryzyka zaproponowano działania zmierzające do złagodzenia ryzyka zagrożeń. Głównym celem artykułu było przedstawienie wskazówek oraz metodyki postępowania dla personelu zarządzającego systemem utrzymania silników samolotów F-16 w zakresie zarządzania ryzykiem w trakcie wykonywania napraw i remontów silników.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.