Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the results of analyses determining the effect of meadow grass compaction conditions on process parameters and agglomerate strength. The experiments were performed with the use of the ZWICK Z020/TN25 universal strength tester and a closed compression die assembly with three diameters of chamber: 12 mm, 15 mm and 18 mm. The correlations between material density in the chamber and agglomerate density, agglomerate compaction, compaction work, the coefficient of material susceptibility to compaction, the mechanical strength of the agglomerate and the moisture content of meadow grass were determined for three diameters of chamber. Compaction parameters were determined by the moisture content of meadow grass and the diameter of the compression die chamber. Material with a higher moisture content was more susceptible to compression in the die chamber, and the produced agglomerates were characterized by lower mechanical strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu warunków zagęszczania trawy łąkowej na parametry procesu i wytrzymałość aglomeratu. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 oraz zespół prasujący z matrycą zamkniętą o trzech średnicach komory 12 mm, 15 mm i 18 mm. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, stopniem zagęszczenia aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz odpornością mechaniczną aglomeratu a wilgotnością trawy dla trzech średnic komory. Wykazano, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od wilgotności trawy łąkowej i średnicy komory matrycy. Zwiększenie wilgotności polepsza podatność materiału na zagęszczanie oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
PL
Celem pracy było określenie wpływu ustawienia rowków walców mielących na proces rozdrabniania ziarna. Materiał badawczy stanowiły cztery odmiany pszenicy zwyczajnej zróżnicowane pod względem twardości i dowilżone do wilgotności 16%. Przeanalizowano dwa skrajne ustawienia rowków na walcach: ostrze na ostrze i grzbiet na grzbiet. Przy ustawieniu rowków walców sposobem ostrze na ostrze uzyskane mlewo charakteryzowało się mniejszym średnim wymiarem cząstki i niższymi nakładami energii na rozdrabnianie w porównaniu do ustawienia grzbiet na grzbiet.
EN
The purpose of the work was to determine the impact of grooves positioning in milling rollers on grain shredding process. Examined material consisted of four bread wheat varieties diversified in their hardness and moistened to 16% humidity level. The researchers analysed two extreme positions of grooves on rollers: blade to blade and ridge to ridge. When roller grooves were positioned blade to blade, the obtained material fed mechanically into a grinding mill proved to have lower average particle size and require lower energy expenditures for shredding, compared to ridge to ridge positioning.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów właściwości fizycznych ziarniaków jedenastu odmian pszenicy zwyczajnej. Do badań wykorzystano analizator pojedynczych ziarniaków SKCS. Określono wilgotność, masę, średnicę zastępczą i indeks twardości. Stwierdzono, że badane odmiany w większości charakteryzowały się ziarnem twardym i średnio twardym. Wykazano ujemne zależności liniowe między masą, wilgotnością, grubością a twardością ziarna, przy czym najsilniejsza zależność wystąpiła między masą a twardością ziarniaków.
EN
The paper presents measurement results for physical properties of seeds belonging to eleven bread wheat varieties. An analyser of single seeds (SKCS) was used in the examinations. The researchers determined humidity, mass, substitute diameter and hardness index. It was observed that in majority the examined varieties were characterised by hard and medium-hard grain. The research allowed to prove negative linear dependences among grain mass, humidity, thickness and hardness, while strongest dependence was that between seed mass and hardness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.