Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Comparative analysis of two processes for desulphurization of battery paste
EN
Purpose: The paper touches the problem of recycling battery scrap and desulphurization methods. The aim of this paper is to compare sodium method and new amine method for desulphurization of battery paste. Also the comparison of this methods refers to environmental and technological aspects of lead smelting. Design/methodology/approach: Base of the comparison of two different methods were tests of melting of desulphurized battery paste in a rotary-tilting furnace by BJ Industries Company. Findings: Both methods of desulphurization allow to reduce amount of sulphur to less than 1%. The economic considerations determine the degree of desulphurization of battery paste. Amine method allows to reduce sulphur to a degree of about 0,5% maintaining favorable technical and economical parameters. Research limitations/implications: Effectiveness of amine method was confirmed in the pilot-scale tests, but it’s difficult to say what will be the results of desulphurization by this method in industrial scale. Originality/value: The value of this paper lies in demonstrating the possibilities of application of the new amine method of battery paste desulphurization, compared to for commonly used methods.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu badano wpływ wermikompostu (10 tźha-1) wyprodukowanego z obornika bydlęcego oraz jego współdziałania z różnymi dawkami nawozu azotowego (0, 100, 140, 180 i 220 kg Nźha-1) na wilgotność, gęstość oraz porowatość ogólną i kapilarną gleby średniej. Cechy te oznaczono w okresie wschodów i zbioru buraka cukrowego za pomocą cylinderków o poj. 100 cm3 w warstwach 5-10 cm, 15-20 cm i 25-30 cm w dwóch powtórzeniach na każdym poletku. Wprowadzenie do gleby wermikompostu przyczyniło się na ogół do zmniejszenia gęstości objętościowej gleby i zwiększenia porowatości ogólnej w czasie wschodów buraka cukrowego. W okresie zbioru nie obserwowano istotnych zmian właściwości fizycznych gleby pod wpływem nawożenia organicznego. Wermikompost nieznacznie pogorszył warunki wilgotnościowe gleby w warstwie 5-10 cm i 15-20 cm, odwrotną zależność obserwowano w warstwie 25-30 cm. Intensyfikacja nawożenia azotowego nie wywarła istotnego wpływu na właściwości fizyczne gleby. Azot na ogół przyczynił się do niewielkiego wzrostu wilgotności gleby i zwiększenia jej gęstości.
EN
Two-factorial field experiment was conducted at Swojec Experimental Station, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław. Combined effects of vermicompost from the cattle manure and differentiated rates of nitrogen fertilization (0, 100, 140, 180, 220 kg N/ha) on selected physical properties of the medium soil (moisture content, bulk density, total and capillary porosity) were examined. These features were determined during sprouting and at the harvest time of sugar beets, by using cylinders (100 cm3 capacity) in the layers 5-10, 15-20 and 25-30 cm, in two replications on each plot. Application of the vermicompost generally decreased bulk density and increased total porosity of soil during sugar beet sprouting. No significant changes in physical properties of the soil were observed under organic fertilization. Vermicompost slightly worsened the moisture conditions in soil layers 5-10 and 15-20 cm. An opposite relation was noted in layer 25-30 cm. Intensified nitrogen fertilization did not significantly affect the physical properties of soil. In general, nitrogen slightly increased soil moisture content and bulk density.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.