Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poszerzenie mostu stalowego z 1981 r. było jedną z największych operacji tego typu w Europie i największą w historii polskiego mostownictwa. Zwiększono liczbę pasów ruchu z 8 do 10, oddzielając jednocześnie pasy drogi ekspresowej od pasów ruchu lokalnego. Zastępując stare wsporniki nowymi z dodatkowymi zastrzałami rurowymi oraz wzmacniając konstrukcję za pomocą sprężenia zewnętrznego dostosowano most do zwiększonych obciążeń normowych. Inwestycję realizowano bez przerywania ruchu na moście.
EN
Widening of steel bridge constructed in 1981 was one of the most important operation of this kind in Europe and the biggest in the Polish bridge engineering history. The number of traffic lanes was increased from 8 to 10 separating at the same time expressway lanes from local road lanes. Replacing old cantilevers by new ones with additional tubular struts and reinforcing bridge structure by external cables the adaptation of structure to highest design loads was obtained. All works were done without interrupting the traffic.
PL
Omówiono wybrane typy nawierzchni kolejowej stosowane na obiektach inżynieryjnych w Polsce i na świecie. Jako że w Polsce zgodnie z przepisami obligatoryjnie stosuje się nawierzchnie podsypkowe, szerzej omówiono ich elementy oraz potencjalne problemy, jakie mogą one powodować przy projektowaniu i eksploatacji obiektu mostowego, zwłaszcza przy wzrastających prędkościach pociągów.
EN
The paper discusses selected types of railway tracks used on bridges in Poland and in the world, especially the ballasted track as it has to be obligatorily used according to the guidelines contained in Id-2. The article presents it's basic elements and the potential problems they can cause during the design process and maintenance of the bridge, especially with increasing speed trains.
PL
Do określania ruchomych obciążeń kolejowych wykorzystuje się obecnie dwie normy. Nowa norma PN-EN 1991-2 wprowadza m.in. dodatkowe schematy obciążeń, inne wartości sił od hamowania i przyśpieszania taboru oraz analizę dynamiczną konstrukcji. Porównano obciążenia określane na podstawie obu norm oraz wskazano różnice wynikające ze znaczącego rozwoju kolejnictwa w ostatnich latach.
EN
In Poland, for determining the moving train loads, we have two standards: PN-S-10030:1985 which has been used for many years and the new standard: PN-EN 1991-2. The new standard introduces, among other things, additional load diagrams, different values of deceleration and acceleration forces of the rolling stock and the construction dynamic analysis. The article presents a comparison of different types of loads on bridge structures and identifies differences resulting from the significant development of the railroads in recent years.
PL
Przedstawiono najważniejsze aspekty techniczne stosowania betonu samozagęszczalnego SCC, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mostowego. Omówiono zalety i wady tego betonu, wskazując obszary, w których jego stosowanie jest szczególnie polecane. Podano wyniki analizy szacunkowych kosztów zastosowania SCC.
EN
The paper deals with the technical aspects of SCC using, with particular attention paid to the bridge construction. The advantages and disadvantages of the material were discussed and the areas, in which its application is particularly desirable, were pointed out. The analysis of the estimated costs of SCC use was presented and referred to the hypothetical contract for civil engineering objects construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.