Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wenjiang (China) is the area which undertakes high-intensity planting activities. Additionally, the soil environmental capacity has been a hot area of research as it plays a key role in environmental protection planning, environmental impact assessment and sustainable development. In this paper, the static model of soil environmental capacity is employed to investigate the distribution of residual soil environmental capacity in Wenjiang. The results show that the soil environmental capacity of mercury is the largest for industrial land while it is the lowest in garlic-rice planting areas; the soil environmental capacity of arsenic is the largest in city construction land while it is the lowest in ecological conservation zone; the soil environmental capacity of lead is the largest in city construction land while it is the lowest in garlic-rice planting areas; and the soil environmental capacity of chromium is the largest in city construction land while it is the lowest in garlic-rice planting areas.
EN
In geochemical logging, the standard capture gamma-ray spectra of Al, Mg, and K have no distinct characteristic energy peaks. This feature easily influences the spectral bands of characteristic peaks of other elements and thus affects the accuracy of calculating their concentrations. To study this influence, we constructed a model formation containing Al, Mg, and K, and employed the Monte Carlo N Particle Transport Code (MCNP) program to simulate their capture spectra. The results indicate that the calculated dry weights of Si are almost free from the influences of Mg, K, and Al. The ones of Ca and Fe are influenced, but only to a minor extent. The dry weight of S is concurrently influenced. Specifically, the K concentration causes S concentration to deviate significantly from its real concentration. By correcting for such influences, we can obtain relatively accurate values. Data processing for a real well validates the finding that Mg, Al, and K in the formation influence the precision of calculation of other elements and also testifies to the effectiveness of the correction method.
EN
This paper presents a linear matrix inequality (LMI) method for the design of the wide-area time-delay damping (WATDD) controller of static synchronous series compensator (SSSC)-type flexible ac transmission system (FACTS) device to enhance the power stability of the interconnected power systems. Firstly, in order to reveal the single-input multi-output (SIMO) characteristic of the open-loop power system with SSSC-type FACTS device, the prediction error estimation (PEE) algorithm based system identification method is applied to fit a special SIMO linear model. Then, based on the robust control theory and LMI method, the identified linear model is formulated as the standard control problem with the time-delay of the input signals of the WATDD controller, and combined with the designed state observer for the input state variables of the WATDD controller, the control parameters are optimized by the LMI iterative solution algorithm. Finally, the nonlinear simulation on the typical 2-area 4-machine system installed with SSSC-type WATDD controller is performed to verify the LMI-based design method and the proposed SSSC-type WATDD controller.
PL
W artykule przedstawiono metodę nierówności matrycy liniowej (LMI) do projektowania kontrolera z opóźnieniem kompensatora szeregowego synchronicznego (SSSC) elastycznego systemu przesyłowego prądu przemiennego (FACTS) w celu zwiększenia stabilności wzajemnie połączonych systemów zasilania. Po pierwsze, dopasowano specjalny model liniowy SIMO do charakterystyki otwartego systemu z urządzeniem SSSC-FACTS. Następnie, w oparciu o odporną teorię sterowania i metodę LMI, opisano zidentyfikowany model jako standardowy problem sterowania z opóźnieniem czasowym sygnałów wejściowych kontrolera WATDD i połączono go z utworzonym obserwatorem stanu wielkości wejściowych kontrolera WATDD - parametry sterowania są optymalizowane iteracyjnie za pomocą algorytmu LMI. W końcu, przeprowadzono symulację nieliniową typowego systemu (2-area 4-machine system) z kontrolerem SSSC typu WATDD w celu weryfikacji zaproponowanej metody.
EN
For the demand of harmonic suppression and reactive power compensation of large-power electrical ac/dc power converter systems, this paper presents a class of new auto-inductive and harmonic-suppression (AIHS) transformers and a corresponding inductive filtering method, proposes a general model and its harmonic model constructed by the transformer windings and the full-tuned circuit under the specific harmonic frequencies, and establishes the harmonic equivalent circuit model. Based on this, according to the established mathematical model, this paper reveals the filtering mechanism of the new inductive filtering method, and obtains the necessary impedance condition for the new transformer and the tuned condition for the full-tuned circuit to suppress the main harmonic currents in the secondary windings. Furthermore, the influence of the impedance parameters on the inductive filtering effect is analysed. Finally, the experimental results verify the correctness of theoretical analysis, and present the good inductive filtering performance that the new transformer has.
PL
W celu tłumienia harmonicznych i kompensacji mocy biernej w systemach przekształtnikowych o dużej mocy AC / DC, w niniejszej pracy zaprezentowano nową klasę transformatorów auto-indukcyjnych i tłumienia harmonicznych (AIHS) i odpowiednie metody filtrowania, zaproponowano ogólny model i model harmoniczny - skonstruowany przy pomocy uzwojenia transformatora i układu dostrojonego do wybranych częstotliwości harmonicznych oraz pokazano ekwiwalentny model harmoniczny tego układu. Na tej podstawie, zgodnie z ustalonym modelem matematycznym, pokazuje się mechanizm filtrowania dla tej nowej metody filtrowania indukcyjnego i wyprowadza się warunek konieczny dla układu w pełni dostrojonego w celu zlikwidowania głównych prądów harmonicznych w uzwojeniu wtórnym transformatora. Ponadto, jest analizowany wpływ parametrów impedancji na działanie filtrowania indukcyjnego. Wreszcie, przedstawiono wyniki badań sprawdzenia poprawności analizy teoretycznej i przedstawiono dobre wyniki filtrowania indukcyjnego za pomocą tego nowego transformatora.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.