Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the results of research on the impact of the composition of wastewater discharged from a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant on the quality of water in the Urzędówka River, a right tributary of the Wyżnica River. During the years 2011-2013, samples of treated wastewater and water from the river were collected (upstream and downstream of the wastewater discharge point) and subjected to physicochemical analysis and, in 2013, also to microbiological analysis. The study showed that the treated wastewater outflowing from the treatment plant did not have any negative influence on the quality of the water in the receiver. Water from the Urzędówka River met clarity standards for class I waters; only the concentrations of total phosphorus and nitrate nitrogen exceeded the limit values for water clarity class II. The studies have shown that waters from the Urzędówka River upstream of the treatment plant contained a huge concentration of E. coli bacteria, fecal coliform bacteria and fecal enterococci, which indicates the impact of other sources of microbiological pollution.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ścieków odprowadzanych z hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej na jakość wód z rzeki Urzędówki, prawostronnego dopływu rzeki Wyżnicy. Próby ścieków oczyszczonych oraz wód z rzeki (powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków) do analiz fizyczno-chemicznych pobierano w latach 2011-2013, a do analiz mikrobiologicznych w 2013 roku. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że ścieki oczyszczone, odpływające z gruntowo-roślinnej oczyszczalni nie miały negatywnego wpływu na jakość wód odbiornika. Wody rzeki Urzędówki odpowiadały I kasy czystości, jedynie zawartość fosforu ogólnego oraz azotu azotanowego przekraczała wartości graniczne określone dla II klasy czystości. W wodzie z rzeki przed zrzutem ścieków oczyszczonych notowano wysoką liczebność bakterii grupy coli i coli typu kałowego oraz enterokoków kałowych, co wskazuje na oddziaływanie innych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
2
Content available The human balance system and gender
EN
The human body balance system is a complex system of organs and mechanisms, which generate postural reactions to counter the displacement from the equilibrium position of the body centre of gravity, and which control eye movement in order to maintain a stable image of the environment. Computerised Dynamic Posturography (CDP) allows for a quantitative and objective assessment of the sensory and motor components of the body balance control system as well as of the integration and adaptive mechanisms in the central nervous system. The aim of this study was to determine the differences, when maintaining body balance, based on the gender of young, healthy people using CDP. The study was carried out on a group of 43 healthy subjects by comparing the effectiveness of the balance system in 22 women and 21 men aged between 20 and 26 years, between 171 and 177 cm in height, and without any clinical symptoms of balance disorders. The men and women were selected such that they did not differ significantly in height and BMI. Using the Equitest posturograph manufactured by NeuroCom International Inc. the following tests were performed: Sensory Organisation Test (SOT), Motor Control Test (MCT) and the Adaptation Test (ADT). The gender of young healthy individuals without any clinical symptoms of balance disorders also does not affect the effectiveness of the sensory system and the use of this signal in maintaining body balance.
EN
The human body’s posture control is a complex system of organs and mechanisms which controls the body’s centre of gravity (COG) over its base of support (BOS). Computerised Dynamic Posturography (CDP) allows for the quantitativeand objective assessment of the sensory and motor components of the body’s posture control system as well as of the integration and adaptation mechanisms in the central nervous system. The aim of this study was to assess the relationships between the body’s height and BMI on CDP results in a group of young healthy women without any clinical symptoms of balance disorders. It was found that the MS depended significantly on the height and BMI of the subjects as well as on the SOT conditions. As the height and BMI increased the MS value decreased. The postural response latency (LC) in the MCT statistically significantly depended only on height and showed a positive correlation. The postural response latency increased with height. The postural response amplitude for both right and left lower limbs significantly depended on height and BMI, but only for the backward movement of the platform. The response amplitude for all platform translations under all MCT conditions increased with height and BMI. The body’s resultant imbalance caused by the platform perturbations in the ADT were greater in shorter people and those with a lower BMI.
PL
Celem pracy była ocena nakładów robocizny i energetycznych w technologii produkcji kolb kukurydzy cukrowej na bezpośredni rynek. Badania przeprowadzono dla czterech wariantów uprawowych: uprawa z siewu bez przykrycia włókniną (wariant I), z przykrycia włókniną (wariant II), uprawa z rozsady z przykryciem włókniną (wariant III) i bez przykrycia włókniną (wariant IV) oraz dla trzech odmian: Candle, Sweet Trophy i Golda. Największe nakłady robocizny i energetyczne zarówno w przeliczeniu na powierzchnię uprawową, jak i na masę kolb były dla wszystkich odmian największe w IV, a najmniejsze w I wariancie. Stwierdzone różnice pomiędzy odmianami wynikały głównie z różnego plonu kolb kukurydzy cukrowej, na który wpływ miała w głównej mierze liczebność kolb.
EN
Evaluation of the expenditure and energy in production technology of sweet maize corn cobs for fresh-market was the objective of this work. Four growing variants were analyzed: direct-seeded plants without plastic cover (variant I), directseeded plants with plastic cover (variant II), plant growing with plastic cover (variant III), plant growing without plastic cover (variant IV). The sweet maize corn varieties: Candle, Sweet Trophy and Golda were analyzed. The expenditure of labour and energy recast in area and cobs yield for the whole varieties was the highest in variant IV and the smallest in variant The differences between varieties were caused by the changes in cobs yield and especially by the number of cobs.
PL
W pracy oceniano dynamikę zmian średniej zawartości cukru w ziarnie kukurydzy cukrowej w zależności od terminu zbioru. Badania przeprowadzono dla trzech odmian kukurydzy cukrowej (Bonus, Boston, Jubilee). Dynamikę zmian średniej zawartości cukru analizowano na podstawie oszacowanych funkcji regresji. Z uwagi na to, że pomiary uzyskane dla poszczególnych terminów zbioru kukurydzy nie spełniały założeń wymaganych w zwykłej regresji, do wyznaczenia i porównania zależności regresyjnych wykorzystano wielozmienną metodę krzywych wzrostu wskazując odmianę najbardziej pożądaną z punktu widzenia konsumenta.
EN
The paper contains the evaluation of the dynamics of changes in average sugar content in grain corn, depending on harvest date. The research was carried out for three cultivars of grain corn (Bonus, Boston, Jubilee). The dynamics of changes in average sugar content in grain corn has been analysed on the basis of estimated regression functions. Due to the fact that the measurements obtained for each harvest date did not meet the assumptions required for ordinary regression, the multivariate growth curves method was used to determine and compare regression dependences, showing the most desirable corn variety from consumer's point of view.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.