Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Porównano opracowane statystycznie dane pochodzące z monitoringu krajowego (2004-2008) i innych krajów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia kadmem środków spożywczych pochodzenia roślinnego z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 629/2008. Omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności kadmem w świetle ostatniej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ze stycznia 2009 r. i celowość obniżenia niektórych limitów.
EN
Statistical processed data derived from the domestic (2004-2008) and other the EU member states monitoring studies, related to existing contamination of foodstuffs of plant origin with cadmium, were compared with highest permitted levels stated in Regulation (EC) 1881/2006, amended by Regulation (EC) 629/2008. Health hazards caused by food contamination with cadmium were discussed in light of the recent opinion of the European Food Safety Authority issued in January 2009 and purposefulness of decreasing some of the prevailing limits.
EN
Recently, sulfur hexafluroride (SF6), freon-11 (CCl3F), freon-12 (CCl2F) and freon-113 (CCl2FCClF2) have become popular as environmental tracers for hydrogeological purposes. In this paper a chromatographic method for simultaneous determination of these compounds in water samples has been presented. The analytical system comprised three chromatographic columns operating in a back-flush mode, and two electron capture detectors. A constant frequency voltage was applied to the detectors. As the concentrations of SF6 and freons differed by three orders of magnitude, the frequencies of the voltage pulses were appropriately chosen to provide optimum determination conditions. Water samples were stored in special glass bottles utilised for the headspace extraction of gases. Next, the extracted gas was placed in a special trap under low pressure. The trap was filled with glass balls, which were, in turn, immersed in the liquid nitrogen. The latter was used in order to remov Ar and CO2 passing through the trap. After that, the sample was desorbed at the temperature of 100°C, and injected on the first column. This column was connected to the second and third one for the particular time interval. The duration of these connections decided, which of the sample constituents were separated. The first detector was connected to the second column, on which SF6 was separated (or SF6 and F-12). To this detector a pulsed voltage with the repetition time of 1920 žs was applied to assure the best detection level. Freons-11 and 113 (or also F-12) were separated on the third column, and determined using the second detector. To this detector, in turn, a pulsed voltage with the repetition time of 80 žs was imposed to obtain a sufficiently wide range of linear response. The following detection levels were obtained: 0.0054 fg cm-3 H2O (0.04 fmol L-1) for SF6, 0.35 fg cm-3H2O (2.5 fmol L-1) for F-11, 0.22 fg cm-3H2O (1.8 fmol L-1) for F-12 and 0.55 fg cm-3H2O (2.9 fmol L-1) for F-113.
PL
Sześciofluorek siarki (SF(6)), freon-12 i (CCl(2)F(2)), freon-12 (CC1(2)F) i freon-113 (CCl(2)FCC1F(2)) stały się ostatnio popularne jako znaczniki środowiska w badaniach hydrogeologicznych. W pracy przedstawiona jest chromatograficzna metoda jednoczesnego oznaczania wymienionych związków w próbkach wody. System analityczny składa się z trzech kolumn chromatograficznych pracujących w systemie wstecznego wymywania i dwóch detektorów wychwytu elektronów. Detektory zasilane sąimpulsami napięcia o stałej częstotliwości. Częstotliwość impulsów zasilających musi być dobrana optymalnie dla obu detektorów, ponieważ stężenia SF(6) i freonów różnią się o kilka rzędów wielkości. Próbki wody pobierane są do specjalnych butli szklanych służących zarówno do transportu jak i do ekstrakcji gazu w laboratorium metodą fazy nadpowierzchniowej. Wyekstrahowany gaz jest przesyłany pod niskim ciśnieniem do pułapki wypełnionej kulkami szklanymi i zanurzonej w ciekłym azocie, aby pozbyć się Ar i CO(2) przechodzących przez pułapkę. Następnie próbka jest dcsorbowana w temperaturze 100°C i wstrzykiwana do pierwszej kolumny. Ta kolumna jest połączona przez określony czas z drugą kolumną, a następnie z trzecią. Czas połączeń decyduje o tym, które związki zostaną rozdzielone. Pierwszy detektor jest połączony z drugą kolumną, na której separowany jest SF(6) (lub SF(6) i F-12). Detektor ten jest zasilany impulsami o czasie repetycji 1920 us, zapewniającym najlepszą wykrywalność. Freony-11 i 113 (lub także F-12) są rozdzielane na trzeciej kolumnie i ich detekcję przeprowadza się przy użyciu drugiego detektora zasilanego impulsami o czasie repetycji 80 u,s, zapewniającymi najlepszą liniowość sygnału w szerokim zakresie stężeń. Uzyskane poziomy wykrywalności wynoszą: 0,0054 fg cm(-3) (H2O 0 (0,04 fmol L(-1) for SF(6)>, 0,35 fg cm(-3) 0 (2,5 fmol L(-1)) for F-n,0,22fgcm(-3) (H2O) (1,8fmol(-1)) for F-12 and O,55 fg cm(-3)H2O (2,9 fmo L(-1) )for F-113.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.