Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents current trends in the field of intelligent working process control systems for industrial vehicles. This is a background for showing individual work in a domain of automated positioning of multi element vehicles during a back drive process. The results are the effect of research, which has been done in the Division of Off-Highway Vehicle Engineering in the Department of Mechanical Engineering Wroclaw University of Technology together with Technical University of Stuttgart. The paper introduces a subject of working machines automation at the beginning. It shows also, machine/vehicle division into a few main subgroups of systems that can be improved by full or partial automation. Authors present a „world" of autonomous vehicles by showing a potential possibility of using them and give a list of publications that makes it possible to analyze and go deep inside a problem of autonomous machine next. Further parts show the results of research on autonomous vehicle made at Wroclaw University of Technology and Technical University of Stuttgart. There were specified reasons for the necessity of automated loading and automated back drive system creating and tests that allow us to rate usefulness of the system in industrial applications. After a short introduction the authors describe an idea of 1st generation control system created at Technical University of Stuttgart. The idea assumes connecting on optical system and trajectory calculating and keeping system as one control system, which enables automated positioning of rnultielements vehicle in relation to container. The high resolution, non-linear optical system was a reason to build a special CCD camera, which is connected to a very high efficiency digital picture processing system. The system makes it possible to recognize and vehicle position calculating. The control system is able to position lorry and trailer relation to reference system, basing on temporary CCD camera and angle encoders data. This information is used to calculate temporary vehicle trajectory. The trajectory is a most optimum way the vehicle should follow to drive to under container without a collision. The above control system was built and experimentally verified at Stuttgart University of Technology. The experiment's results were very good but it shows that the control system doesn't perform all usefulness tests and it cannot be applicable in industrial solutions. As high scale industrial application of a system is impossible (in spite of positive results of experimental tests) the Division of Off-Highway Vehicle Engineering Department of Mechanical Engineering Wroclaw University of Technology have started work on the 2nd generation of control system, which could be applicable in industrial solutions. The new system was proposed which considerably improved steerability. Additionally, quite new subsystem active, blocking elements were added. It can be used to interference in vehicle trajectory. Parallel to the work, which has to improve steerability the research is being done to improve the digital picture processing algorithm. They have to adapt the optical system to work in a real condition that prevails on a logistic terminal.
3
Content available remote Kierunki automatyzacji systemów transportowych
PL
W artykule przedstawione zostały kierunki w jakich następuje, jest przewidywany rozwój systemów związanych z automatyzacją transportu. Pierwsza część poświęcona została omówieniu funkcjonujących już systemów, przeznaczonych do optymalizacji procesów transportu dalekiego. Systemy takie opierają się w głównej mierze na najnowszych osiągnięciach techniki takich jak GPS i komunikacja bezprzewodowa. W drugiej części pokazane zostały osiągnięcia w dziedzinie automatyzacji podstawowych procesów związanych z transportem, takich jak załadunek/rozładunek nadwozi wymiennych. Zarysowana została również koncepcja dalszego ich rozwoju i udoskonalenia.
EN
The article will present current and future directions of automated transportation system's development. At the beginning, currently functioned Systems for optimization of long distance transportation processes, will be discussed. This kind of systems uses advanced technological solutions like GPS and wireless communication. Next, achievements on the field of basic transportation process automation as load/unload process will be presented. Automated, multi element vehicle back driving system will be taken as an example. Finally, outline the system development and improvement idea will be shown.
PL
W artykule zaprezentowano unikalne stanowisko do wielowariantowych badań eksperymentalnych wywrotowej stateczności statycznej i dynamicznej kołowych pojazdów przemysłowych. Stanowisko to umożliwia ciągły pomiar i rejestrację szerokiego spektrum wielkości fizycznych, co pozwala na dokładną identyfikację badanego procesu. Oprócz części mechanicznej szczegółowo opisano budowę torów pomiarowych, układu akwizycji wyników pomiarów oraz niezbędne oprogramowanie. Całe stanowisko badawcze wraz z częścią elektroniczną i oprogramowaniem zaprojektowana i wykonano w Zakładzie Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej w ramach Projektu Badawczego KBN nr 7T07C00918.
EN
The stand for multifunctional experimental studies on statical and dynamical roller stability of industrial wheeled vehicles has been presented. This stand allows for permanent measurement and recording of wide spectrum of physical parameters, which makes it possible to identify the process under study. Apart from mechanical part of the stand, the details has been included about measuring tracks, digital data recording and necessary programming. All the stand with the electronic part and the software has been designed and made in the Division of Off - Highway Vehicle Engineering at Wrocław University of Technology as a part of the KBN Research Project no 7T07C00918.
PL
W artykule zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia i rozwiązania z dziedziny automatycznego pozycjonowania wzajemnego układu przyczepa-kontener. Omówiono sposób utrzymywania trajektorii, po której ma się poruszać pojazd oraz metodę jej określenia. Ponadto przedstawiono nowoczesne techniki przetwarzania i rozpoznawania obrazu niezbędne do prawidłowego określenia położenia przyczepy względem docelowego kontenera. Prezentowane wyniki są efektem realizacji międzynarodowgo programu z Uniwersytetu w Stuttgarcie i firmą Daimler Chrysler.
EN
The paper discussed the latest achievements and solutions on the field of automated positioning of trailer and "swap body". Additionally the way of trajectory keeping and finding will be shown in aspects of control algorithm, digital picture processing, digital pattern recognition and optical techniques.
PL
W artykule zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia i rozwiązania z dziedziny automatycznego pozycjonowania wzajemnego układu przyczepa - kontener. Omówiono sposób utrzymywania trajektorii, po której ma się poruszać pojazd oraz metodę jej określania. Ponadto przedstawiono nowoczesne techniki przetwarzania i rozpoznawania obrazu niezbędne do prawidłowego określenia położenia przyczepy względem docelowego kontenera. Prezentowane wyniki są efektem realizacji międzynarodowego programu z Uniwersytetem w Stuttgarcie i firmą Daimler Chrysler.
EN
The paper discussed the latest achievements and solutions on the field of automated positioning of trailer and "swap body". Additionally the way of trajectory keeping and finding will be shown in aspects of control algorithm, digital picture processing, digital pattern recognition and optical techniques.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.