Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł proponuje zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych w badaniach organicznego rozwoju wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ (Egipt). Na podstawie zrekonstruowanej liczby mieszkańców w poszczególnych zespołach zabudowy zaproponowano trzy hipotezy dotyczące ich interakcji z zespołem sklepów i warsztatów, który powstał w specyficznej lokalizacji. Wyniki analizy rzucają nowe światło na ostatnią fazę rozwoju Abû Mînâ.
EN
The paper proposes the use of optimization algorithms in research on the organic development of an early medieval settlement in Abû Mînâ (Egypt). On the basis of the reconstructed number of inhabitants in individual building complexes, three hypotheses regarding their interaction with a group of stores and workshops that was created in a specific location were proposed. The results of the analysis shed new light the last phase of on Abû Mînâ development.
EN
Hirudinida comprise a constant component of benthofauna in running waters and their taxonomic composition is often analyzed to evaluate the environmental quality. However, the indicatory role of particular species is still arguable. Thus, it is very important to provide more detailed information on the impact of environmental parameters on the species structure within this group of invertebrates. Representatives of nine species were found in the investigated upland stream including mainly Erpobdella vilnensis and E. octoculata. The research has demonstrated that the hydromorphological conditions and feeding behavior are the main factors determining the taxonomic composition of leeches in particular sections of a watercourse.
PL
W artykule zaprezentowano analizę urbanistyczną oraz koncepcyjny projekt stworzony z użyciem oprogramowania Rhinoceros/Grasshopper, solvera Galapagos oraz wtyczek ShortWalk i Elk. Badania zostały przeprowadzone w ramach 15. sesji międzynarodowych warsztatów International Baikal Winter University of Urban Planning 2014 i bazują na autentycznym kontekście urbanistycznym Irkucka (luty 2014). Celem pracy jest zaproponowanie algorytmu optymalizacyjnego, który pozwoli na przekształcenie istniejących struktur urbanistycznych w dzielnice osiągalne na piechotę. Stworzony na potrzeby projektu algorytm w aplikacji Grasshopper wykorzystuje zaadaptowany kalkulator przyjazności dla pieszych (oryginalnie WalkScore®) do oszacowania wyników walk score dla poszczególnych zabudowań mieszkalnych, a następnie przy użyciu ewolucyjnego narzędzia do rozwiązywania matematycznych problemów wyszukuje optymalne lokalizacje dla nowych funkcji usługowych w taki sposób, aby zmaksymalizować średnią wyników walk score. Jako wynik implementacji algorytmu w zadanym problemie w dalszej części artykułu przedstawiono konceptualny projekt przyjaznej ruchowi pieszemu dzielnicy. We wnioskach przedyskutowano zalety i wady zaproponowanego algorytmu, wynikowy projekt, a także wskazówki dla dalszych badań.
EN
This paper presents an urban analysis and design workflow using Rhinoceros/Grasshopper with evolutionary solver Galapagos and add-ons: Shortest Walk (ShortWalk) and Elk. The research is based on the authentic urban situation in the city of Irkutsk and was conducted within the 15th session of the International Baikal Winter University of Urban Planning 2014. The aim of the research is to propose a workflow, which reforms some part of the existing urban structure into walkable neighborhood. The study uses a walkability calculator to estimate the walk scores for the residential buildings within the design perimeter and applies genetic algorithms to point out the location of the new amenities to maximize the average of the particular walk scores. As a result, the conceptual project of walkable-optimized neighborhood is proposed. The conclusions show the limitations and potentials of the applied algorithm, discuss the resulting project and outline future research.
4
Content available remote Zapewnienie współpracy międzydomenowej z wykorzystaniem metod etykietowania
PL
Przedstawione zostały implementacje dwóch sposobów etykietowania: gdy etykieta dokumentu zawarta jest w oddzielnym pliku oraz gdy etykieta zawarta jest w ramach dokumentu. Pierwsza z implementacji umożliwia tworzenie etykiety bezpieczeństwa dla plików dowolnego typu. Druga daje możliwość tworzenia wiadomości zgodnej ze standardem NFFI (ang. NATO Friendly Force Information).
EN
Presented are implementations of two ways of labelling: when the documenfs label is included into a separate file and when the label is included into the document. The first of the implementations enables creation of a security label for any message, the second one gives a possibility to create a message in accordance with the NFFI (NATO Friendly Force Information) standard.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.