Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Corrosion behavior of lead-free SAC-type solder alloys in liquid media
EN
New lead-free solders are developed for electronic assemblies as a replacement for traditional Pb-containing alloys. The main goal of this study was to investigate the corrosion resistance of ternary Sn–Ag–Cu (SAC) alloys in the air-saturated aqueous solutions of NaCl (including sea water) and containing NO3−, SO42−, Cl− ions of concentration equivalent to those in acid rains. The Atomic Absorption Spectrometry (AAS) was used to determine Ag, Cu and Sn concentrations in the corrosive media. The corrosion potential and current were obtained using the potentiodynamic polarization technique. Corrosion resistance experiments of Sn–Ag–Cu alloys with the potentiodynamic method revealed that the solders were considerably resistant to corrosion in the liquid media used. The eutectic composition alloy was characterized by a higher resistance than the near eutectic one despite very small differences in the chemical composition. Corrosion rate during spontaneous dissolution was considerably lower than that derived from the potentiodynamic experiments because of blocking the reaction surface with corrosion products.
2
Content available remote Experimental study of phase equilibria in the silver-copper-indium alloys
EN
The brief thermodynamic characteristic of binary subsystems were given, and phase diagrams presented. Then cross-section of ternary system Ag-Cu-In was calculated along the constant Cu/In ratio equal 1, using binary formalism. Considerable discrepancies were observed between calculation results and the known informations about thermodynamic behaviour of the liquid alloys. To explain it, this study was undertaken, employing two exerimental techniques: differential thermal analysis, DTA, and differential scanning calorimetry, DSC. Three cross sections were investigated for constant Cu/In ratio equal 3, 1 and 1/3, with silver content varying from 10 at.% to 90 at.%, every 10%. Results are presented in tables and figures, exhibiting two different trends: 1) good agreement of experiment and calculations for higher Ag content (>60%), 2) considerable discrepancies between experiment and calculations for lower silver content, especially for the cross-section Cu/In = 1. Resuls of both experimental techniques agree well each other. Experimental data obtained in this work are to be used for thermodynamic modelling and phase diagram calculations of the system under accord by CALPHAD approach.
PL
Na wstępie przedstawiono wykresy fazowe dwuskładnikowych stopów składowych: Ag-Cu, Ag-In i Cu-In, podając ich krótką charakterystykę termodynamiczną. Następnie obliczono przekrój poprzeczny układu trójskładnikowego Ag-Cu-In wzdłuż linii stałego stosunku zawartości Cu/In, równego 1. Wyniki obliczeń pozostają w znacznej rozbieżności z uzyskanymi już wcześniej informacjami o charakterze termodynamicznym stopów trójskładnikowych. Dla wyjaśnienia tych rozbieżnosci podjęto niniejsze badania przy zastosowaniu dwóch technik eksperymentu: różnicowej analizy termicznej, DTA, i różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej, DSC. Zbadano stopy o składach leżących wzdłuż trzech linii stałej zawartości Cu/In, równej: 3, 1 i 1/3, oraz przy zawartości srebra zmieniającej się od 10% at. do 90% at., co 10%. Wyniki tabeli przedstawiono w tabelach i na wykresach. Uzyskane rezultaty wykazują dwojaką tendencję: 1) dobra zgodność z wynikami obliczeń dla stopów o wysokiej zawartości srebra (>60%); 2) znaczne rozbieżności z wynikami obliczeń dla stopów o niższej zawartości srebra, największe dla przekroju Cu/In = 1. Zaobserwowano również dobrą zgodność wyników pochodzących z obydwu zastosowanych metod eksperymentu: DTA i DSC. Dane eksperymentalne uzyskane w niniejszej pracy będą zastosowane wraz z innymi informacjami do obliczenia diagramu fazowego ukladu Ag-Cu-In metodą CALPHAD.
EN
On the basis of the earlier evaluation Bi-Cd system was criticaly assessed by means of CALPHAD method and using the most current thermochemical data for the constituent elements. The influence of various factors on the quality of data was shown on the example of this systems.
PL
Na bazie poprzedniej ewaluacji, układ Bi-Cd został opracowany krytycznie za pomocą metody CALPHAD, przy zastosowaniu najbardziej aktualnych danych termochemicznych dla pierwiastków składowych. Na przykładzie tego układu pokazano wpływ różnych czynników na jakość dopasowania danych do obliczonych krzywych.
PL
Autorzy opisali swój pobyt w marcu tego roku w Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu wykonawczego Akcji CO ST 531. Akcja COST polega na znalezieniu materiałów zastępczych eliminujących ołów ze znanego i stosowanego dotąd w lutowaniu stopu cynowo-ołowiowego. W czasie tego zebrania przedyskutowano plan roboczy akcji, sposób jego realizacji. Ustalono również sposoby zgłaszania akcesu indywidualnych naukowców, oraz grup badawczych do tej Akcji COST. W zakończeniu artykułu podano przydatne w tym celu adresy e-mailowe zainteresowanych osób kierujących tą akcją.
EN
The Authors described their stay in the European Commission in Brussels in March 2002, where the first meeting of the Executive Committee of the Action COST 531 took place. The Action COST 531 depends on finding some substitute materials which will eliminate lead from the tin-lead alloy known and used up till now in soldering. During the meeting the working plan of the Action and the mode of its realisation were discussed. The procedure of applying for access of the individual scientists as well as research groups to the Action COST was also established. At the end of the article some useful e-mail addresses of the people managing this Action are given.
EN
Constituent binary subsystems Co-Cu, Co-Si and Cu-Si were described briefly, and their calculated phase diagrams were presented and invariant reactions of the liquid phase, as well. Thermodynamic parameters for Co-Si and Cu-Si systems were taken from the former own assessments and coefficients for binary system Co-Cu were accepted from the one of the most recent literature evaluations. Tdb file was then set up by means of binary formalism. Equilibrium calculations resulted in the parameters of all invariant reactions with liquid phase involved, and the S c h e i l reaction scheme was constructed as well. Graphical representation of the calculated liquidus surface was shown as the projection onto the G i b b s triangle plane.
PL
Podano zwięzłe charakterystyki składowych układów podwójnych Co-Cu, Co-Si, Cu-Si oraz zaprezentowano ich obliczone wyktesy fazowe i parametry równowag niezmienniczych fazy ciekłej. Parametry termodynamiczne dla układów Co-Si i Cu-Si zaczerpnieto z wcześniejszych opracowań własnych a dla ukladu Co-Cu zaakceptowano wyniki jednego z najnowszych opracowań z literatury. Termodynamiczną bazę danych dla rozpatrywanego układu potrójnego zestawiono za pomocą tzw. formalizmu dwójkowego. W wyniku obliczeń równowagowych uzyskano parametry równowag niezmienniczych z udziałem fazy ciekłej; obliczoną powierzchnię likwidus przedstawiono w postaci projekcji politermicznej na płaszczyznę trójkąta Gibbsa oraz skonstruowano schemat reakcji Scheila dla tego układu trójskładnikowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.