Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania otworowych pomiarów akustycznych w poszukiwaniach węglowodorów. Korzystając z pomiarów pełnego obrazu falowego zarejestrowanego sondą dipolową Wave Sonic, wylicza się czasy interwałowe przejścia przez formację skalną fali podłużnej, poprzecznej i Stoneley'a. Wyliczone spowolnienia fal mają szerokie zastosowanie w przemyśle naftowym począwszy od klasycznej interpretacji litologiczno-złożowej, poprzez zagadnienia złożowe na modelowaniach wykorzystywanych przy interpretacji zdjęć sejsmicznych kończąc. Dodatkową zaletą nowoczesnych sond akustycznych, dzięki ukierunkowaniu pomiarów, jest możliwość wyznaczania poziomej anizotropii związanej z naprężeniami regionalnymi.
EN
This paper shows the method of the Wave Sonic tool measurements and their application to hydrocarbon exploration. A formation travel time of compressional, shear and Stoneley waves can be calculated from a full waveform recorded in a borehole. Obtained waves slowness have their application in formation evaluation and production geology issues, as well as in seismic petrophysics. The additional advantage of using cross-dipole data is the possibility of the determination of the acoustic azimuthal anisotropy related to regional stresses.
EN
Increasing customer requirements and production costs force casting manufacturers to adopt a methodological approach to manufacturing processes, in order to deliver increasingly more repeatable, predictable and competitive products. One of the methods of achieving such results is the reduction of variability of manufacturing processes and the optimization of their control. This paper presents the possibilities granted by the Six Sigma methodology in efficient identification of special factors influencing pre-heat of ceramic moulds and casting parameters, in the minimization of the frequency at which they occur, and in the reduction of key process parameters variability. This paper also shows the usability of the method in achieving measurable business advantages for the company using the example of one DMAIC methodology based project realized in the Investment Foundry Department of WSK 'PZL-Rzeszow' S.A.
PL
Stosowanie żywic i utwardzaczy do mas formierskich zwiększa stężenie gazów w odlewach wskutek występowania reakcji metal - forma; to samo dotyczy wprowadzania złomu obiegowej wytopów odzyskowych. Wprowadzenie argonowania stali Hadfielda w kadzio pojemności 7 t ograniczyło stężenie gazów w odlewach poniżej warości ktytycznej, przy której występują nakłucia, porowatości gazowe i skurczowe. Opracowane warunki argonowania zapewniły w odlewach pochodzących z wytopów odzyskowych końcowe stężenia tlenu i azotu odpowiednio poniżej 60 ppm i 380 ppm w odlewach o ciężarze 5,5 t.
EN
Using the resin or sodium-silicate-bonded sand mixtures increases the gas contents in castings owing to the chemical penetration between molten steel and a mould or owing to using of return scrap during the melting process. Argon stirring of Hadfield steel in the ladle with the capacity of 7 t eliminated the critical gases contents in castings, at which gas porosity, micro-shrinkages and needles are observed. The argon stirring conditions observed in these investigations, assured oxygen content below 6 ppm and nitrogen content below 380 ppm in Hadfield castings with the weight of 5.51.
PL
Dążenie do obniżki kosztów produkcji odlewów mobilizuje odlewników staliwa do poszukiwania sprawniejszych procesów topienia, a także doskonalenia technologii formowania. W procesach topienia zastosowanie wytopów odzyskowo-tlenowych w odlewni METALODLEW SA w Krakowie potwierdziło celowość dalszego doskonalenia tej technologii przynoszącej znaczne efekty ekonomiczne. Głównymi zaletami tej technologii, zainicjowanej przez prof. G. Kniaginina, jest możliwość przetapiania złomu własnego staliwa Hadfielda, zmniejszenie strat manganu, skrócenie czasu wytopu, a także obniżenie zawartości gazów w staliwie.
EN
Aspiration for the reduction of the production costs mobilizes cast steel foundrymen to search for more efficient melting processes and to improve moulding technologies. In the melting processes the application of the oxygen-recovery melts in the Foundry of METALODLEW SA in Kraków confirmed the usefulness of further improvement of this technology which brings considerable economic effects. To the main advantages of this technology, initiated by prof. G. Kniaginin, belong, among others: a possibility of remelting return scrap of Hadfield cast steel, reduction of manganese losses, shortening of the time of melting as well as reduction of the contents of gases in cast steel.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.