Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The cultural heritage of Silesia has different backgrounds and is often characterized by difficult to assess values. There is doubt as to whether some of the existing buildings should be modernized. Since 2000, an increase in the amount of investments in hotel buildings and conference venues in Poland has been observed. The functions and roles of hotels within a city have also changed. The paper presents examples of original projects and realizations of hotel buildings in Silesia. A discussion was also held regarding the issue of adapting and modernizing hotel buildings.
PL
Dziedzictwo kulturowe na Śląsku posiada różne rodowody i często charakteryzuje się trudnymi do oszacowania wartościami. Niektóre z istniejących obecnie budynków pozostają pod znakiem zapytania, czy warto je modernizować. Od 2000 r. aż do dziś można zaobserwować wzrost ilości inwestycji w budynki hotelowe i hotelowo-konferencyjne, zmienia się również rola i potencjał jaki pełnią tego typu funkcje w przestrzeni miejskiej. W artykule przedstawiono przykłady autorskich projektów i realizacji budynków hotelowo-konferencyjnych na Śląsku oraz przeprowadzono dyskusję na temat problematyki adaptacji i modernizacji budynków do funkcji hotelowych.
PL
Artykuł porusza problem badań historycznych architektury klasztorów w regionie Śląska Cieszyńskiego i Księstwa Opawskiego. Sednem rozważań jest analiza obejmująca szeroko pojętą architekturę zakonów, powstającą na wybranym obszarze, od zarania dziejów do 1939 roku oraz wpływ jaki mają jej funkcje dodatkowe (świeckie), bardzo często uzupełniające program funkcjonalny klasztorów. Analizy pozwoliły na stworzenie typologii obiektów oraz określenie funkcji uzupełniających, które wraz z upływem czasu zajmują coraz więcej miejsca w prezentowanych obiektach. Poruszają także pomijaną do tej pory problematykę społecznego oddziaływania obiektów zakonnych.
EN
The article discusses the problem of historical research architecture of monasteries in the regionof Cieszyn Silesia and the Duchy of Opava. The core considerations , an analysis of the wider architecture of orders arising on the selected area since the beginning of 1939 and the impact to its additional functions ( secular ), very often complementary functional program monasteries. Analysis allowed us to create a typology of objects and determine the function of supporting that with the passage of time take up more and more space in the presented objects. They also touch upon so far neglected the issue of the social impact of religious objects.
EN
The issues of modern sauna facilities and SPA are presented. The article deals with contemporary directions according to which such spaces are realized; moreover, a comparative analysis was carried out by checking whether and how the modern hot springs, baths or saunas resemble their equivalents known from history. There is also a discussion of ways in which such facilities impinged upon the culture of the city in the past and now. The scale and functional program of the modern SPA recreational complexes enable us to make a hypothesis that apart from their recreational function these facilities may also shape a lifestyle or even the culture of the city. As an example of the modern trends in this domain, the authors present their own project of a thematic saunas complex at the Wroclaw Aqua Park. The current state of knowledge on this issue was presented along with a role that this type of facilities may have in the formation of the culture of the city.
PL
Przedstawiono problematykę współczesnych obiektów saunowych oraz SPA. W artykule zaprezentowano współczesne kierunki, według których realizuje się tego typu przestrzenie oraz przeprowadzono analizę porównawczą: sprawdzono, czy i w jaki sposób obecne termy, łaźnie czy sauny przypominają ich odpowiedniki znane z historii. Przeprowadzono również dyskusję, w jaki sposób tego typu obiekty oddziaływały kiedyś i współcześnie na kulturę miasta. Skala i program funkcjonalny współczesnych kompleksów rekreacyjnych SPA pozwalają na hipotezę, że pomimo swojej rekreacyjnej funkcji obiekt może kształtować styl życia, a więc również kulturę w mieście. Jako przykład współczesnych tendencji w tej dziedzinie autorzy artykułu prezentują autorski projekt kompleksu saun tematycznych przy Wrocławskim Parku Wodnym. Zaprezentowano aktualną wiedzę na ten temat oraz opisano rolę, jaką mogą pełnić tego rodzaju obiekty w kształtowaniu kultury miasta.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.